МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Спирален скенер

Спирален скенер

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Гама камера

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Последни новини

  • 19.08.2015

  През октомври в МУ-Варна ще се проведе сертифицирано обучение за изследователи в клинични проучвания

  На 26 октомври в Медицински университет – Варна в партньорство с APPLETREE CI GROUP ще се проведе сертифицирано обучение по добра клинична практика за изследователи в клиничните проучвания. Обучението ще бъде на английски език в рамките на 6 учебни часа и ще се води от сертифицирания експерт в областта на клиничните проучвания д-р Георг Матис, дм.

  Таксата за участие в обучението ще се превежда по сметка на МУ-Варна след предварително попълнена и изпратена на acro.mu.varna@gmail.com заявка за участие.

  Мястото на провеждане на обучението ще бъде допълнително уточнено.

  • 19.08.2015

  Очаквайте през септември обявяване на конкурсната сесия на Фонд „Наука“ за 2015 г.

  Отдел „Академична организация за клинични проучвания“ информира за предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Наука” за 2015 г. за финансиране на проекти, свързани с научноизследователска дейност. До края на месец септември със заповед на ректора ще бъде открит конкурсът, който ще бъде обявен и на интернет страницата на МУ-Варна.

  Фонд „Наука” стимулира развитието на научноизследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.

   

  За повече информация: http://www.mu-varna.bg/BG/Research/Pages/medical-university-fond-nauka.aspx

  • 14.08.2015

  Нова модерна учебна зала бе открита в Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“

  С тържествен водосвет и молебен за здраве, отслужен от отец Ясен, днес, 14 август, в Университетската болница „Св. Марина“ във Варна бе открита нова, модерно обзаведена и оборудвана семинарна и учебна зала към Клиниката по ортопедия и травматология. На церемонията присъстваха проф. д-р Жанета Георгиева - изпълнителен директор на болницата, проф. д-р Красимир Иванов – ректор на Медицински университет – Варна и председател на борда на директорите на УМБАЛ „Св. Марина“, лекари от клиниката.

  чети още
  • 12.08.2015

  За незабавни мерки по осигуряване на безопасността в района на УМБАЛ "Св. Марина" призовават в отворено писмо служителите на здравното заведение

  Днес, около 7.45 часа сутринта, при поредното тежко пътнотранспортно произшествие пред входа на УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна отново бе убит служител на лечебното заведение.
  Във връзка с това ние - ръководството, служителите и работниците на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, призоваваме за незабавни мерки по осигуряване на безопасността на медицинския персонал, пациентите на лечебното заведение, студентите от МУ – Варна, както и на всички граждани.

  чети още