МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Спирален скенер

Спирален скенер

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Гама камера

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Последни новини

  • 10.04.2014

     

  Ръководството на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна съобщава, че проф. Урс Бухер – ръководител на експертния екип от Европейската фондация за мениджмънт на качеството (EFQM), извършил одит на територията на лечебното заведение за периода от 7-ми до 9-ти април 2014г.

  На 10.04.2014г. на проф. Жанета Георгиева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна бе връчен сертификат за управление на качеството Recognized for Excellence 3 star”.

  чети още
  • 09.04.2014

  Ръководството на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна съобщава, че в периода 07-09.04.2014г. на територията на лечебното заведение беше извършен пореден одит по системата за управление на качеството на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

  В 16:00ч на 09.04.2014г. проф. Бухер – ръководител на експертния екип съобщи, че одита е приключил успешно и на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – се присъжда сертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star” валиден за срок от 2 години.

  Връчването на сертификата за оказаното европейско качество на управление на болница - лидер в България ще се извърши на 10.04.2014г. в 12:00ч. в аудитория „А“ на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна.             

   

  От Пресцентъра на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - Варна

  • 11.03.2014

  ХХ Юбилейна конференция на Асоциация "Сърце и бял дроб" - 30-31 май 2014

  покана

  • 02.12.2013

  Кардиолозите на УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД –Варна внедриха авангардна техника за неоперативна (безкръвна) подмяна на аортна клапа

  На 02.12. и на 03.12.2013 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна, се осъществиха първите процедури за неоперативна (безкръвна) подмяна на аортна клапа при 5 болни от региона на Варна и Североизточна България. Операциите бяха извършени от д-р Веселин Вълков от Първа клиника по кардиология на УМБАЛ „Св. Марина“. Тези уникални за страната операции се реализираха в резултат на изключителния професионализъм на варненските лекари, сътрудничеството с екипа на проф. Шангъл и д-р Лауле от Клиниката по интервенционална кардиология в Университетска болница Шарите, Берлин, Германия и съдействието на фирма Медтроник.

  чети още
  • 19.11.2013

  Събития значими за медицинската наука и практика в страната

  Ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна има удоволствието да Ви уведоми за следните значими за медицинската наука и практика в страната събития от 19 ноември 2013 г.

  чети още
  • 23.08.2013

  Иновативни методи за лечение на острия мозъчен инсулт

  Мозъчният инсулт се нарежда на трето място като причина за смърт и инвалидизация в развитите страни. Лечението на инсулта се промени много през последните 10 години.

           Втора клиника по нервни болести с Отделение за  интензивно лечение на нервните болести  при УМБАЛ " Св. Марина" - Варна, е единственото звено във Варненска област, което е специализирано за лечение на остри инсулти с подготвен мултидисциплинарен екип.  Втора неврологична клиника с ОИЛНБ е единствената клиника в страната, включена в Европейски регистър за лечение на мозъчни инсули -  SITS. В рамките на тригодишен период /от 2011г/ като център, включен в регистъра, сме на първо място в Европа по брой проследени пациенти с остър инсулт, лекувани в клиниката.

  чети още
  • 20.07.2013

  БЛС отново обявява конкурс за стипендии

  По данни на регистъра на БЛС, между 400 и 600 лекари годишно напускат страната и между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Други публикации в медиите дават информация и за други медицински специалности, които остават без кадри. В тази връзка БЛС е разработил проект за допълнително финансово стимулиране на млади лекари с образователно - квалификационна степен "магистър по медицина", които подготвят дисертационен труд чрез редовно обучение по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България и/или са приети и провеждат обучение по една от предложените специалности по реда на Наредба 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

   През 2012г. 12 млади лекари бяха подпомогнати с 400лв. брутна месечна сума в продължение на една година. През настоящата 2013г. БЛС планира проектът да се разшири още повече, за да може да предостави такава възможност на поне 30 млади специалиста.

   Подробното описание на проекта и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на БЛС   www.blsbg.com

  • 19.07.2013

  Клиниката по Вътрешни болести приема планови болни с предварително записване

  Клиниката по Вътрешни болести приема планови болни с предварително записване от общопрактикуващи лекари и специалисти след предварително записване на телефони: 052/978246; 052/978612