МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Спирален скенер

Спирален скенер

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Гама камера

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Последни новини

  • 26.11.2015

  Интердисциплинарна работна среща по проблемите на генерализираното разстройство на развитието в детска възраст ще се проведе във Варна

  Лекари и преподаватели от УМБАЛ„Св. Марина“ и МУ-Варна ще участват в интердисциплинарна работна среща, в която ще бъдат обсъдени проблемите на Генерализирано разстройство на развитието в детска възраст, включително и аутизъм. Работната среща ще се проведе на 1 декември 2015г. от 19.00 часа в хотел „Голдън Тюлип“ във Варна. Тя е насочена към педиатри, психиатри, психолози, общопрактикуващи лекари, генетици и специализанти, както и към студенти с интерес в областта. В срещата, която е организирана от Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене и Българската педиатрична асоциация, клон Варна, участие ще вземат лектори и преподаватели от Варна, София и Плевен.

  • 25.11.2015

  Авангарден метод за оперативно лечение на сърдечни аритмии вече се прилага успешно в Клиниката по кардиохирургия в Университетска болница „Св. Марина” във Варна

  От 11 ноември тази година до сега трима пациенти на Клиниката по кардиохирургия към Университетската болница “Св. Марина” във Варна получиха шанс за по-добро качество на живот – оперативното лечение на митралния им клапен порок беше съчетано с криоаблация, един от най-съвременните методи за оперативно лечение на аритмията при предсърдно мъждене. За първи път в България при това лечение се прилага криоаблация – чрез замразяване до -62оС по определени линии в предсърдията се прекъсват пътищата на аритмията, което води в над 80% от случаите (по данни от специализираната медицинска литература) до възстановяването на нормалния синусов ритъм – последователно съкращение на предсърдията и камерите на сърцето, повишаващо с до 15% ефективността на сърдечната дейност. Когато криоаблацията се прилага според определени в световната медицинска практика критерии – аритмия с давност не по-голяма от 1 година, умерено разширено ляво предсърдие и пристъпна или персистираща аритмия при предсърдно мъждене, в опитните центрове шансът за успех е близо 90%! И при тримата първи пациенти криоаблацията е довела до възстановяване на синусов ритъм, като този ритъм се задържа и в ранния следоперативен период!

  чети още
  • 25.11.2015

  Специализиран научен ендокринологичен форум се проведе край Варна

  От 20 до 22 ноември в КК „Златни Пясъци“ край Варна се проведе шестият традиционен специализиран форум „Варненски ендокринни дни“. В рамките на три дни преподаватели и лекари от Медицински университет – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ дискутираха актуални теми, свързани с ендокринните заболявания при деца и възрастни. По време на форума бяха разгледани и обсъдени казуси, свързани с конкретни клинични случаи от практиката. Сред дискутираните на тазгодишното издание на специализирания форум бяха: „Сърдечно-съдов риск и кръвна глюкоза в недиабетни стойности – какво знаем за връзката?“, „Феохромоцитон – особености и лечение“, „Иновации в лечението на детския диабет“, „Кожни промени при ендокринните болести“, „Кога да лекуваме предиабет“, „Лъчетерапия на хипофизни тумори и орбити“ и др.

  • 20.11.2015

  МУ-Варна и Университетската болница „Св. Марина” се включиха в инициативите за Световния ден за борба с ХОББ

  В Световния ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), 18 ноември, Българското дружество за белодробни болести (БДББ) и Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА), запознаха депутати с българското издание на Европейската бяла книга за белодробно здраве. Депутати и журналисти преминаха спирометричен тест за белодробно здраве, а лекари и студенти от Медицински университет – Варна се включиха като доброволци в пунктовете за изследване на дишането във Варна.

  „Белодробно здраве в Европа - факти и цифри“ – това е книгата, съдържаща много данни и илюстративен материал за по-доброто разбиране на белодробните заболявания и грижи в рамките на стария континент, която Българското дружество за белодробни болести (БДББ) и Асоциацията на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) представиха в кулоарите на Парламента на Световния ден за борба с ХОББ.

  чети още