МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Спирален скенер

Спирален скенер

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Гама камера

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Последни новини

  • 05.02.2016

  IN MEMORIAM

  Проф. д-р Рудолф Шпайх

  Внезапно почина многоуважаваният приятел на Медицински университет и УМБАЛ „Св. Марина“, колега и преподавател  от Цюрих,  Швейцария, Доктор Хонорис Кауза на МУ– Варна, проф. д-р Рудолф Шпайх.

  Проф. Шпайх  бе интернист, пулмолог, лекар по интензивна медицина, професор в Клиниката по Вътрешни болести на Университета в Цюрих, Швейцария, създател и дългогодишен ръководител на Центъра по пулмонална хипертония към Клиниката по вътрешни болести на Университетската болница в Цюрих, основател  на  програмата  за трансплантация на бял дроб, забележителен  лекар и учен, създал школа в европейската медицина. През 2010г. проф. Шпайх създаде  партньорска програма и подпомогна логистично и с уникална апаратура  Центъра по  Пулмонална хипертония в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, а на 11 юни 2014 година бе удостоен с почетното звание „Doctor Honoris Causa" на Медицински университет – Варна.

  Всички, които го познаваха, ще го запомнят с неговата висока  ерудиция и енциклопедични познания, невероятното му чуство за хумор, съпричастността и отдадеността  му за решаване на проблемите на пациентите с пулмонална хипертония. В негово лице българската пулмология, МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ загубиха един от своите уважавани приятели и учители.

  Поклон пред светлата му памет!

   

   

  • 04.02.2016

  Световен ден за борба с рака

  Всяка година на 4 февруари светът отбелязва Деня за борба с онкологичните заболявания, които са водеща причина за смърт в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2012 г. са регистрирани приблизително 14 милиона нови случая и 8,2 милиона смъртни случая, свързани с тях. СЗО прогнозира, че броят на новите случаи ще нарасне с около 70% през следващите 2 десетилетия. В България диагнозата „рак“ през 2013 г. са чули нови 36 825 пациенти според Българския национален раков регистър, като най-висока заболеваемост е регистрирана в областите Хасково, Пловдив и Варна, а  най-ниска в областите Смолян, Разград и София-област. Най-често диагностицираните онкологични заболявания са ракът на белите дробове сред мъжете и ракът на млечната жлеза сред жените. Следват туморите на дебелото черво, на простата при мъжете и злокачествените гинекологични образувания при жените.

  чети още
  • 23.12.2015

  Интердисциплинарна среща по проблемите на пациенти с муковисцидоза се проведе в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

  Интердисциплинарна среща по проблемите на пациентите с муковисцидоза се проведе в УМБАЛ „Св. Марина" във Варна. На срещата присъстваха педиатри, пулмолози, физиотерапевти, психолози, генетици и пациенти и родители на деца с рядкото, но коварно генетично заболяване.

  В УМБАЛ „Св. Марина" във Варна в грижите за тези пациенти рамо до рамо работят пулмолози и гастроентеролози, педиатри и специалисти по храненето, физиотерапевти и психолог. Поради това пациенти и родители ясно заявиха позицията си за разкриване във Варна на център за грижи за пациентите с муковисцидоза към центъра за редки болести с ръководител доц. Валерия Калева, както и за дофинансиране на болничното им лечение и реимбурсиране от страна на НЗОК на скъпи, но жизненоважни медикаменти и консумативи. Предстои исканията им да бъдат внесени официално в Министерство на здравеопазването и НЗОК.

  чети още
  • 17.12.2015

  Варненската "Св. Марина" дава възмoжност на пациентите да се лекуват в България

  Заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков отчете на заключителна пресконференция във Варна изпълнението на проект за изграждане и оборудване с най-високотехнологична апаратура на онкологичния и лъчетерапевтичен център в университетската болница „Света Марина”.

  С приключването на проекта и въвеждане в експлоатация и на третия линеен ускорител за радиохирургия на практика морската столица се превръща в модерен и високотехнологично оборудван център за лечение на онкологични заболявания, а университетската болница във Варна е единственото лечебно заведение у нас, предлагащо пълен цикъл за диагностика и лечение на най-тежките заболявания. Тя е напълно оборудвана и комплектована за комплексно лечение на онкоболни пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, собствен циклотронен комплекс, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина,  безкръвни хирургични интервенции с 3D лапароскопска апаратура, индивидуализирана химиотерапия и модерно и ефективно лъчелечение. Лекари, специализирали и работили в целия свят консултират и лекуват пациентите във Варна.

  чети още