Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 14.12.2017

  МУ-Варна участва на световния конгрес по заболявания на храносмилателната система в Япония

  По покана на Организационния комитет, проф. д-р Никола Колев - ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия и доц. д-р Димитър Томов, представиха научния и практически потенциал на учените и лекарите от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ на втория ежегоден световен конгрес по заболявания на храносмилателната система, който се проведе в периода 4-7 декември 2017г. в милионния гр. Фукуока, Япония.

   

  Доц. Томов изнесе оригинална презентация на темата „Динамична институционализация на изследванията върху колоректалните туморни маркери“, подготвена съвместно от екип в състав: проф. д-р Красимир Иванов, проф. д-р Никола Колев, доц. д-р Димитър Томов и доц. д-р Иван Донев. В рамките на форума проф. Колев и доц. Томов проведоха срещи с водещи специалисти от Европа, САЩ и Азия, които проявиха желание за сътрудничество и участие в научни форуми, организирани от Медицински университет - Варна.

   

  • 14.12.2017

  Проф. д-р Силва Андонова е назначена за представител на България по проект на Европейска организация по инсулт – ESO EAST

  Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н. – ръководител на Втора клиника по нервни болести  в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, преподавател в катедрата по „Неврология и невронауки" в МУ-Варна и национален консултант по нервни болести е назначена за Национален представител на България по проекта на Европейската организация по инсулт (ESO) – ESO EAST за 2018 и 2019 година. Назначаването на проф. Андонова е висока оценка за професионалните й умения на лидер, който има пълния капацитет да подобри грижата за хората с инсулт в България.

   

  Засиленото и ускорено лечение на инсулта от ESO (ESO-EAST) цели да подпомогне подобряването на грижата за хората с инсулт в участващите страни с помощта на различни инструменти, особено чрез програми за споделено обучение  и усъвършенстване на качеството, за да се оптимизират и прилагат най-добрите практики в грижите за хората с инсулт в тези страни, както и да се стартира съвместно и ползотворно сътрудничество.

  В рамките на проекта ESO-EAST, регистърът RES-Q за качество на грижите за хората с инсулт прави оценка на достъпността на грижите за тях понастоящем, за да се определят стратегиите и инструментите, които водят до подобряване на грижите при инсултно болните. Регистърът е безплатен за ползване от всички страни.

  Основният фокус в работата на организацията е развитието на дейности и инструменти, целящи подобряване на грижите за хората с инсулт и постигане на максимален ефект при координиране на усилията за лечение на инсулт. 

   В ролята си на представител за България на ESO-EAST, проф. Андонова ще координира дейностите на ESO-EAST в България с оглед постигане на целта - подобряване качеството на пациенти с инсулт.

  • 12.12.2017

  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е на първо място в Топ 20 на обучаващите организации с най-голям брой практиканти по Проект „Студентски практики - Фаза 1“

  През септември 2016 г. стартира Проект BG05M20P001-2.002-0001 на Министерство на образованието и науката „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

      

   

          Екипът за управление на проекта цели подпомагане на подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда, улесняване прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар, подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса, увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда, стимулиране нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането,  осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда,  подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

              По време на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“, проведено на 1 декември 2017 г. УМБАЛ „Света Марина“ - Варна бе отличена на първо място сред Топ 20 на обучаващите организации с най-голям брой практиканти в страната и Ръководителят на проекта г-жа Соня Кръстанова обяви, че срокът за изпълнение е удължен до месец септември 2018 г.

              През структурите на лечебното заведение са преминали над 400 студента от различни специалности на следните професионални направления: Медицина, Дентална медицина, Здравни грижи, Обществено здравеопазване и Психология.

  • 12.12.2017

  Миналото и бъдещето на медицината преплетени в календара на МУ-Варна за 2018 година

  МУ-Варна представя календар за 2018 година , в който миналото и бъдещето на медицината са преплетени в 12 стилни фотографии. Календарът вече може да бъде закупен в университетските книжарници в МУ-Варна и в УМБАЛ „Св. Марина“.

   

  Модели на 12-те месеца са студенти от различни специалности в университета, а сцена на снимките е Музеят по история на медицината, който грижливо е съхранил и предоставил експонати от практиката на български медици от началото на XX век до наши дни. В благотворителния календар на МУ-Варна за 2018г. може да бъде проследена историята на медицината чрез офталмологична рамка и стъклена чашка за промивки, кожено-оловни ръкавици за преглед с рентгенов апарат, апарат за диатермия, стъклени шпатули, бебешка теглилка, спринцовка от началото на XX век, санитарни пакети за войници. Идеята и разработката на календара е изцяло на екип от МУ-Варна – Петко Момчилов, Христина Тачева, Катина Димитрова, Ивелина Димитрова и Огнян Антов.

  Велина Марковска