МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис
  • 25.01.2017

  МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА търси да назначи „медицински сестри“ в следните структури

  1. Първа психиатрична клиника - 2 бр. на постоянно място;

  2. Втора клиника по нервни болести - 3 бр. на постоянно място;

  3. Втора клиника по кардиология, Отделение по инвазивна кардиология - 3 бр. на постоянно място;

  4. Клиника по клинична хематология - 3 бр. на постоянно място;

  5. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - 3 бр. по заместване и 1 бр. на постоянно място.

   

                                    

                                    

  Изисквания:

  • Диплома за завършено висше образование, специалност „Медицинска сестра“;
  • Креативна, комуникативна и отговорна личност;
  • Умения за работа в екип;
  • Компютърна грамотност - предимство.