МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология (УНГ)

Капацитет:  
Легла: 14
Персонал: 8, от които  1 Професор , 1 доцент, 5-ма специалисти, 1 специализант ; мед. сестри и санитари;
Акредитационна оценка: отлична
Ръководител Клиника по ушно-носно-гърлени болести при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Проф. д-р Пламен Недев, д.м.н.
Кратка творческа автобиография:

Проф. д-р Пламен Недев, д.м.н. , роден 28 юли 1959 година. Завършил ВМИ гр. Варна през 1985 г.
• 1985 – 1986 г. -  участъков педиатър гр. Добрич
• от 1986 г. - асистент в УНГ клиника  към УМБАЛ „Св. Марина” гр. Варна и Катедра по неврохирургия и УНГ - ВАРНА
• 2011 г. - Ръководител катедра по Неврохирургия и УНГ болести
• 2014 г. - Началник Клиника по УНГ болестки УМБАЛ „Св. Марина“-Варна
1989 г. - Курс по микроларингохирургия – ВМИ Пловдив Проф Дончев
1990 г. - Основен курс по УНГ болести – ВМИ София Проф Георгиев. Придобита специалност по УНГ болести
1994-95 г. - Специализация в клиника „Хигия” – Германия Prof. C. Betow
1998 г. - Курс Ендоскопска хирургия на околоносните кухини, Тюбинген Prof. Zener
2000 г. - Специализация в Университетскa клиника Inselspital Швейцария Prof. Hausler
2000 г. - Implantierbare Horgerate. Uniklinik fur Hals-Nasen und Ohrenkrankhaiten, Universitatspital Bern. Prof R. Hausler, Dr.sc.techn. M. Kompis
2001 г. - 1st Balkan postgraduate course of Otorhinolaryngologic allergy. Пловдив. Проф. Т. Карчев
2005 г. - Функционална ендоскопска хирургия на околоносните кухини. Ръководител Prof. B.Lippert, Майнц, Германия, Варна,.
2006 г. - Остеосинтеза на лицевите кости.Ръководител Doc. G. GODBERSEN
2006 г. - Въведение в хирургията на средното ухо. Проф. Dazert St. Bochum. Germany M.florl 2-4
2009 г. - 17 th Stuttgart Advanced Course for Functional and Aesthetic Rhinoplasty 2009, 22 – 24 april. Stuttgart, Germany
2012 г. - 4th INTERNATIONAL COURSE ON FUNCTIONAL. AND AESTHETIC SURGERY OF THE NOSE. LIVE SURGERY. October 14-15-16-17, 2012. Imola (Bologna), Italy
2014 г. - European Rhinoplasty Summit – Advanced Rhinoplasty course 2014, 26-28 march, Munich, Germany
Научна степен "Доктор" - 2004 г.
Научно звание "Доцент" - 2009 г.
Научно звание "Доктор на медицинските науки" - 2015 г.

Научна степен "Професор" - 2016 г.

Водещи специалисти в клиниката: проф. д-р Пламен Недев, д.м.н.; Доц. д-р Н. Сапунджиев д.м.;
д-р Г. Илиев, д.м., д-р К. Милчева; д-р П. Генова; Д-р К. Керимов;
Апаратура: Аудиометър, тимпанометър; ригиден детски ендоскоп, микроскопи, пълен инструментален набор; Coblator II system;
Уникални услуги: Риносептопластика; Тонзилектомия по безкръвен метод с Coblator II system
Структура на клиниката: 4 болнични стаи с 14 легла; консултативно-приемен и аудиологичен кабинет; лекарски кабинети;
Диагностична и оперативна дейност: Диагностика и оперативно лечение в областта на ринологията, отологията, ларингологията, онкология, детска оториноларингология;
Терапевтична дейност: Болести на вътрешното ухо
Диспансерна дейност: няма
Акценти: Оперативни интервенции с Coblator II system – тонзилектомия, аденоидектомия, пластика на меко небце;
Лекарски екип: Проф. д-р Пламен Недев, д.м.н.; Доц. д-р Н. Сапунджиев, д.м.; д-р Г. Илиев, д.м.; д-р К. Милчева; д-р П. Генова; д-р К. Керимов; д-р Александър Трайкоски, д-р Георги Георгиев
Обучение на студенти и/или специализанти по: Студенти в специалност: „медицина“, „дентална медицина“, „мед. сестра“ и „акушерка“; и специализанти по УНГ болести
История на клиниката: Базирана в МБАЛ „Света Марина“ЕАД през 2000 г.
Друга информация: Работи се по клинични пътеки 95, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 284, 285,;  комисия по слухопротезиране
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти: Кръвна картина и биохимия; коагулационен статус; урина;
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация;
Разположение на клиника/отделение: МБАЛ „Света Марина“ЕАД, 9-и етаж, западно крило;
За контакти:

052/978 625- манипулационна ; 052/978 535 – лекарски кабинет;

052/978 561- проф. Пламен Недев, д.м.н.