Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Презентации

Технически и методични нововъведения - презентация Първа клиника по хирургия
 Модерна дентална медицина - презентация Университетски медико-дентален център
 Области на приложение на лазерите - презентация         Клиника по урология