Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Отделение по анестезиология и интензивно лечение по Кардиохирургия към КАИЛ

Капацитет:10 бр. интензивни легла разпределени в 4 интензивни зали, 2 специализирани места за провеждане на анестезия и капацитет за интензивно обслужване на 600 – 800 пациента годишно
Легла: 10 бр. интензивни легла
Персонал: Специалисти по анестезиология и интензивно лечение- 7
Специализанти по анестезиология и интензивно лечение- 5
Специалисти по здравни грижи- 21
Санитари- 4
Акредитационна оценка: Отлична
Началник ОАИЛК при УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна:
Началник ОАИЛК: д-р Цветан Градинаров
Кратка творческа автобиография: Д-р Цветан Градинаров е роден през 1971г. в град Варна. Завъшва медицина в МУ -Варна през 1996г , а специалност по Анестезиология и интензивно лечение придобива в МУ- София през 2004г. Работи последователно като анестезиолог и интензивен терапевт в ОРБ- Русе; УМБАЛ „Пирогов“- секция по спешна детска хирургия; УБ „Лозенец“- София; УБ „Св. Анна“ - София и в УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД- от 2005г. От 2013г. е началник на ОАИЛБКИ към КАИЛ, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна e-mail: cradinarov@yahoo.com GSM: 0896 618 026
Водещи специалисти в клиниката: д-р Симеонов
д-р Попова
д-р Славчев
Специализация: Анестезия и интензивни грижи за пациенти, обект на сърдечна хирургия.
Апаратура: Инфузионна помпа- 33 бр.; Централна мониторна станциия- 1бр.; Пациентен монитор- 10 бр.; Респиратор- 6 бр.; Дефибрилатор- 3 бр.; Анестезиологичен апарат- 2бр.; Мобилен рентген- 1бр.; Пейсмейкър- 1бр.; Контрапулсатор- 1бр.; Апарат за хемостаза- 1бр.
Уникални услуги: Мониториране на минутен сърдечен обем и показатели на хемодинамиката с Swan-Ganz катетър; Продължителна вено-венозна хемодиафилтрация.
Структура на клиниката: ОАИЛБКИ е специализирано отделение в структурата на КАИЛ
Терапевтична дейност: 24 – часов мониторинг на пациенти след сърдечни хирургични интервенции
Диспансерна дейност:  
Акценти: Анестезия при аортокоронарен баипас, клапна хирургия, комбинирани и др. големи по сложност сърдечни операции в условията на ЕКК; Анестезия при ОPCAB; Интензивно лечение на пациети след кардиохирургични интервенции.
Лекарски екип: Специалисти по анестезиология и интензивно лечение- 7 Специализанти по анестезиология и интензивно лечение- 5
Обучение на студенти и/или специализанти по: Анестезиология и интензивно лечение.
История на клиниката: ОАИЛК съществува като отделение в състава на КАИЛ от 01.06.2013г. Между 2005г. - 2013г. отделението бе част от Клиниката по кардиохирургия.
Друга информация: 
Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:Не са необходими
Други документи при прием на пациенти:Информирано съгласие за анестезия, лична карта.
Разположение на клиника/отделение: МБАЛ „Св. Марина“ЕАД; 8 ет – Клиника по кардиохирургия/ ОАИЛБКИ
За контакти:E-mail: oailk@abv.bg                                       тел: 052/ 978 694 / интензивна зала /
Началник ОАИЛК: д-р Цветан Градинаров  
E-mail: cgradinarov@yahoo.com
Старша м.с. В. Костова                                   
E-mail: vania0@abv.bg