Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 27.09.2022

  Кръгла маса за новото в обучението на УС „Инспектор по обществено здраве“ ще се проведе на 5 октомври

  На 5 октомври 2022 г., от 10.30 ч., в зала 112 на МК-Варна ще се проведе Кръгла маса на тема: Нови възможности за обучение и реализация на студентите от специалност „Инспектор по обществено здраве (ИОЗ)“. Събитието е организирано от учебен сектор „ИОЗ“ и е посветено на 80-годишнината от създаването на Медицински колеж - Варна.

   

  Програмата на кръглата маса включва:

  1. Връчване на удостоверения на студенти от специалност „ИОЗ“ за успешно преминато базово обучение по Програма „Превенция на рисковото поведение и промоция на здравословен начин на живот в академична среда“ на Дирекция „Превенции“, Община Варна.

  2. Представяне на Програма за надграждащи обучения по превенция на рисково поведение сред деца и млади хора на Дирекция „Превенции“.

  3. Дискусия относно разширяване на възможностите за реализация на завършилите курса на обучение студенти от специалност „ИОЗ“ в институции, работещи в областта на промоция и профилактика на здравето (детски и учебни заведения, общински структури, НПО).

   

   

  • 23.09.2022

  Номинации за традиционните категории за "Лекар на годината" на Български лекарски съюз

  Във връзка с получено писмо от БЛС за обявяване на годишни номинации в традиционните категории за "Лекар на годината", Ръководството на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна има удоволствието да номинира следните медицински специалисти в съответните категории:

   

  1. В категория "Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност" - проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.

   

  2. В категория "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники" - доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.

   

  3. В категория "Ти си нашето бъдеще" - ас. д-р Дарина Иванов Иванова

   

  4. В категория "Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация" - доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м.

   

  5. В категория "Лекар на годината 2022 г." - проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

   

   

  С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОМИНИРАНИТЕ, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

  • 23.09.2022

  25 септември – Ден на фармацевта!

  Уважаеми колеги,

  Преди точно 110 години датата 25 септември е избрана да обърне внимание върху една високохуманна професия – тази на фармацевта. Международната федерация на фармацевтите поставя началото на честванията, за да подчертае ползата и добавената стойност на фармацевтичната професия, съществения принос в грижата за общественото здраве и високия й престиж. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя от свое име и от името на академичната общност на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по случай празника. Вие, фармацевтите, сте се посветили на една кауза, която ежедневно подкрепя пациентите в борбата им за по-качествен живот. Затова вашата работа е важна част от медицинската професия.

  Всеки ден над милиони фармацевти по света са партньори на лекарите и пациентите в борбата за по-добро здраве. Само в България ежедневно в аптеките влизат по 1,5 млн. души, което е показателно за доверието, което гласуват на специалистите.

  Уверявам Ви, че Медицински университет – Варна работи ежедневно за развитието на фармацевтичната наука и практика, за усъвършенстването на образованието в тази област и за въвеждането на научни иновации и в отговор на нарастващите световни здравни нужди и очаквания на медицинската общност и пациентите. Доверието се изгражда всеки ден, но през последните години фармацевтите доказаха, че на тях може да се разчита и в особено трудни за здравеопазването моменти.

  Пожелавам Ви здраве, сили и вяра, за да продължите да утвърждавате значимостта на професията на фармацевта!

  Честит празник!

   

     Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

  Ректор на Медицински университет

  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

   

  • 23.09.2022

  XXVI Заключителна конференция „Науката в служба на обществото – 2022“ ще се проведе на 28 октомври

  На 28 октомври 2022 г. ще се проведе Заключителната конференция на Съюза на учените - Варна  „Науката в служба на обществото“.

  Програмата включва:

  09.00 – 10.00 – Регистрация

  10.00 – 10.15 – Откриване на научната конференция и приветствия от официалните гости

  10.15 – 10.30 – Връчване на награди на Съюза на учените – Варна

  10.30-12.00 – Пленарни доклади

   

  Заявки за участие се подават (заедно с включен автор и заглавие на доклада) към ръководителите на съответните секции. Точното място и начин на провеждане, ще бъдат уточнени допълнително от председателите.

  Повече информация може да намерите на сайта на СУВ тук.