Медицински университет – Варна организира подготвителен курс „Основи на моделирането"
16.02.2024

Медицински университет – Варна организира подготвителен курс „Основи на моделирането"

Уважаеми кандидат-студенти,

Медицински колеж към Медицински университет – Варна организира подготвителен курс „Основи на моделирането" за кандидатстващите по специалност „Зъботехник". Кандидатстудентският курс ще включва скулптиране на 8 зъба от глина,  два горни и два долни премолара, два горни и два долни молара (всички възможни изпитни зъби).  

Начало на курса: 31.05.2024г. от 13.00ч. в зала 106 (Медицински колеж – Варна).         

Курсът е с продължителност шест дни и ще се проведе, както следва:

Ден

Дата

Час

Място

Петък

31.05.24г.

13:00 до 17:00

Медицински колеж, Зала 106

Събота

01.06.24г.

 08:30 до 12:30

13:00 до 17:00

Медицински колеж

Зъботехнически лаборатории

Неделя

02.06.24г.

08:30 до 12:30

 

Медицински колеж

Зъботехнически лаборатории

Петък

07.06.24г.

13:00 до 17:00

Медицински колеж

Зъботехнически лаборатории

Събота

08.06.24г.

 08:30 до 12:30

13:00 до 17:00

Медицински колеж

Зъботехнически лаборатории

Неделя

09.06.24г.

08:30 до 12:30

 

Медицински колеж

Зъботехнически лаборатории

Срок за записване: до 10.05.2024г. включително.                                       

 

Курсистите да носят голям нож (22 см.) и малък нож (12 см.) с остър връх и равна режеща повърхност.

 

   До 3 дни след записването е необходимо да бъде преведена таксата по банковата сметка на Медицински университет – Варна и да бъде изпратено бордерото (извлечение от банкиране –PDF, сканирано или снимка с телефон) на посочения имейл.

 

Моля, в бордерото да са видими следните реквизити:

  1. Основание за заплащане с текст: „Основи на моделирането"
  2. Името на участника в курса!

 

Такса: 880 лв. с ДДС, преведени по банковата сметка на Медицински университет – Варна:

Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Необходимо е в деня на започване на курса да бъде предоставен документ (оригинал) за платена такса!  

                                                   

Лице за контакт: доц. Минко Милев, д.оз.                                                                                                  

Minko.Milchev.Milev@mu-varna.bg

тел: 0889 09 96 84

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за  университетска болница
09.02.2024

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за университетска болница

Академичното ръководство на Медицински университет – Варна има удоволствието да съобщи, че с Решение No 86 от 7.02.2024г. на Министерски съвет „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД е определена за  университетска болница. Това е голямо постижение в над 50 годишната история на лечебното заведение, благодарение на доверието, което Община Варна гласува на Медицински университет – Варна с предоставяне на правата за управление на СБОБАЛ – Варна.

С определянето на  СБОБАЛ – Варна за университетска болница, поставените цели пред МУ-Варна, свързани с очното здраве на гражданите и обучението на специалистите са изпълнени.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

 

Първият млад изследовател от проекта TRANSTEM защити успешно образователно - научна степен „доктор“
09.02.2024

Първият млад изследовател от проекта TRANSTEM защити успешно образователно - научна степен „доктор“

На 16.01.2024 г. в Медицински университет - Варна се състоя публична защита на д-р Мартин Иванов за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е: "Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в субвентрикуларна зона от краен мозък на възрастни примати".

 

Д-р Иванов в e млад изследовател (R1) в проект TRANSTEM в научнта група по неврални стволови клетки. Той изследва експресията на четири гена в зона на мозъка (наречена SVZa), която продължава да съхранява стволови клетки дори и при възрастни индивиди.  Екипът на проект TRANSTEM се ръководи от ERA Chair д-р Манлио Винчигуера. Учените фенотипизират гените TNC, GJA1, CD38 и APLNR на хистологични срези от мозък на маймуна. Целта, която си поставят, е да откроят група от клетки, намиращи се в SVZ - позитивни за тези гени клетки и да разберат характера им - дали са стволови клетки или техни дъщерни клетки, т.е произлезли от тях. „Открихме, че и 4-те гена се експресират в спящи невронални стволови клетки и че тяхната експресия намалява с диференциацията. В допълнение описахме и характера на един от гените - APLNR (Апелинов рецептор), поради възможностите да бъде повлиян фармакологично. Открихме, че се експресира както от стволови клетки, така и от клетки, асоциирани с неврогенната зона“, обяснява д-р Мартин Иванов.

 

По време на изследванията учените по проекта Transtem откриват също, че стволовите клетки в мозъка при възрастните се локализират предимно в субвентрикуларната зона, облицоваща страничния вентрикул на крайния мозък (subventricular zone, SVZ). Зоната SVZ се простира от предния рог на страничния вентрикул (anterior SVZ; SVZa) до темпоралния/долния му рог (inferior SVZ, SVZi), като само SVZa има способността да образува неврони от стволови клетки.

 

Д-р Мартин Иванов е първият от младите изследователи в екипа на TRANSTEM, защитил докторантура по тематиката на проекта – транслационна биология на стволовите клети. Той продължава своята активност в областта на невралните стволови клетки, както и своята преподавателска работа в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на Медицински университет – Варна.

 

Поздравителен адрес на Ректора по случай 9 февруари – Международен ден на лекаря по дентална медицина
08.02.2024

Поздравителен адрес на Ректора по случай 9 февруари – Международен ден на лекаря по дентална медицина

Уважаеми лекари, преподаватели и студенти по дентална медицина,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай 9 февруари – Международният ден на лекаря по дентална медицина. От името на академичното ръководство на Медицински университет - Варна и лично от мое име Ви приветствам с приноса и постиженията Ви в образователната, научната и лечебно-диагностичната дейност в областта на денталната медицина.

Убеден съм, че като отлични специалисти Вие предлагате най-доброто лечение на Вашите пациенти. С професионализъм и всеотдайност се грижите за денталното здраве на хората, прилагайки съвременни методи и  иновативни подходи в своята практика. Вярвам, че вниманието, личното отношение и упоритата работа ще бъдат високо оценени от пациентите.

Пожелавам на студентите и специализантите по дентална медицина в МУ-Варна да постигнат високи професионални резултати в избраната от тях  област. Постоянно надграждайте знанията и усъвършенствайте уменията си. Бъдете отдадени на работата си специалисти, които предлагат на пациентите качествено лечение на най-високо ниво.

На всички лекари, преподаватели и студенти по дентална медицина желая здраве, щастие и професионални успехи. Бъдете удовлетворени от делата си и се гордейте с  постиженията си.

Честит празник!

 

                                                                                                 Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

                                                                                                       Ректор на Медицински университет                      

                                                                                                     „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7