Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 22.11.2022

  Млади учени от катедрата по физиология и патофизиология с награди от международна конференция

   

  Учени от Катедрата по физиология и патофизиология към Медицински университет – Варна взеха участие в Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки, която се проведе в периода 30.10 – 01.11.2022г. в Старозагорски минерални бани.

  Младите учени се представиха успешно при презентацията на научните си разработки, за което научното  жури им отреди и най-много отличия.  Гл.ас. д-р Антония Хачмериян и ас. д-р Габриела Панайотова от учебен сектор физиология спечелиха грантове за представянето на постерни доклади на тема: „Проучване на мнението на студенти по медицина относно ефективността на онлайн обучението по физиология“ и „Фактори, свързани с повишен риск от депресия сред международни студенти по медицина“. Освен това гл. ас. д-р Антония Хачмериян получи и награда за най-добър доклад от млад учен, представен по време на Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки.

  чети още
  • 22.11.2022

  Kурс по педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти ще се проведе в МУ - Варна

  На 10-ти и 11-ти декември 2022 г. (събота и неделя) ще се проведе обучителен курс по педагогическа и андрагогическа компетентност за преподаватели и докторанти. Обучението е с хорариум  20 часа (10 ч. лекции и 10 ч. упражнения), в група до 20 участници, в online форма, чрез платформа Webex.

  Курсът е безплатен за преподаватели и докторанти, които са в трудово-правни отношения с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-Варна (заявление - 1)

  За външни потребители и докторанти  (заявление - 2)  се заплаща такса от 50,00 лв., която се превежда по сметка на МУ – Варна:

   

  Медицински университет - Варна

  IBAN: BG24STSA 930031000407 00

  BIC: STSABGSF,

  Банка ДСК ЕАД

  Основание за плащане: трите имена на курсиста  

  Заявления за участие, вкл. копия на платежни нареждания за външни потребители, се подават в деловодството на МУ-Варна до 02.12.2022 г. За желаещите, подали заявления, които не се класират за декемврийския курс, ще организираме обучения през 2023 г.

  Занятията са с начален час 10:30 ч. На завършилите курса се издава удостоверение по образец на МУ - Варна.

  За повече информация:

  [email protected]

  [email protected]

  За контакти и съдействие:

  Отдел „Кариерно развитие“ - 0882 608 508

   е-mail: [email protected]

   

   

  • 22.11.2022

  IN MEMORIAM

   

  На 20.11.2022 г. внезапно ни напусна

  доцент д-р Миглена Славчева Стамболийска

   

  Родена на 26.04.1954 г. в гр. Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1979 г. От 1981 г. е лекар в Клиниката по гастроентерология. Придобива специалности по вътрешни болести (1984) и гастроентерология и диететика (1986). Последователно е асистент, старши и главен асистент в Учебен сектор по гастроентерология (1981 - 2014). Завеждащ лекар на гастроентерологично отделение (1997 – 2000), а от 2010 г. до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към Клиниката. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori“. От септември 2015 г. заема академична длъжност „Доцент“. Автор е на 2 монографии, съавтор на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикации и над 90 участия в национални и международни научни форуми.

  Напусна ни един безкрайно добър човек и приятел, прекрасен колега, ерудиран учен и професионалист, пример за подражание със своята честност, всеотдайност, отзивчивост и доброта.

   

  Поклон!

  Дълбоко скърбим!

   

                                                                                           От Клиниката по гастроентерология

                                                                                            Медицински университет - Варна

  • 19.11.2022

  198 абсолвенти от Випуск 2022 на Медицински колеж получиха дипломите си на официална церемония

  198 здравни професионалисти от Медицински колеж – Варна се дипломираха на тържествена церемония във Фестивален и конгресен център - Варна. Официалното събитие се състоя на 19 ноември 2022 г. пред  близките и приятелите на завършващите в препълнената зала 1. Под звуците на студентския химн в залата бе посрещнато академичното ръководство на университета, заедно с членовете на академичния съвет. Дипломантите се заклеха в морала на древните лечители, повтаряйки клетвата за посвещаване в професията след директора на МК – Варна, проф. Антоанета Цветкова.

  чети още