Поздравителен адрес от Ректора на МУ-Варна по случай 12 май - Световен ден на медицинската сестра
11.05.2023

Поздравителен адрес от Ректора на МУ-Варна по случай 12 май - Световен ден на медицинската сестра

Уважаеми колеги,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 12 май – Световния ден на медицинската сестра, който по традиция от 1974 г. се отбелязва на рождената дата на основателката на професионалната сестринска грижа Флорънс Найтингейл.

В този празничен ден, обръщайки се към историята, използвам случая да подчертая огромните заслуги на сестра Найтингейл за създаването на първото светско училище за медицински сестри. Тя е личността с безспорен принос за съвременния облик на сестринската грижа, новаторът, превърнал професията в организирана дейност с ясни стандарти и отговорности.

Уважаеми медицински сестри,

С признателност и благодарност Ви поздравявам за вашата воля и всеотдайност. Вие сте професионалистите за пример с Вашето милосърдие, добротворство и човеколюбие. Вие сте хората, които неотлъчно са до пациентите в името на тяхното здраве, живот и добруване. Вашият труд заслужава признание и безрезервна подкрепа.

Бъдете горди с успехите си в професионалното поприще. Радвайте се на признанието на пациентите, до които сте неотлъчно и в тежки, и в радостни моменти. Пожелавам Ви вяра в доброто, лична удовлетвореност и увереност в мисията Ви да помагате на хората. Приемете най-сърдечните ми благопожелания за здраве и благоденствие на Вас и вашите семейства.

Честит празник!

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Свободен достъп до 5MinuteConsult и Health Library
10.05.2023

Свободен достъп до 5MinuteConsult и Health Library

Библиотеката на МУ-Варна заедно с издателство Wolters Kluwer осигурява свободен достъп до две нови бази данни: Health Library Medical Education и 5MinuteConsult. Свободният достъп е до 9 юни 2023 г.

LWW Health Library for Medical Education (https://www.lwwhealthlibrary.com) включва ключови области на изследване - анатомични науки, патология и биохимия. Включени са също конкретни клинични случаи, над 4800 въпроса и отговори с изпитно съдържание за студенти.

5MinuteConsult (https://5minuteconsult.com) предлага основани на доказателства отговори на клинични въпроси. Категориите в базата включват болести и състояния, диагнози и терапевтични алгоритми, лекарствена информация и др.

За използването на ресурсите извън институционалната мрежа (IP на МУ-Варна) се изисква персонална регистрация.

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника Гергьовден
05.05.2023

Поздравителен адрес на Ректора на МУ-Варна по случай празника Гергьовден

Уважаеми студенти,

Скъпи колеги,

С голямо удоволствие Ви поздравявам с един от най-големите и най-обичаните от българския народ празници – Гергьовден. На 6 май почитаме житието и делата на Свети Георги Победоносец, отбелязваме Деня на Храбростта и празника на Българската армия, възвеличаваме силата на българския дух, войнската доблест и чест, твърдостта на характера в изпитанията. На днешния ден, в който Българската армия и всичките й подразделения отбелязват своя празник с водосвет и освещаване на бойните знамена и на знамената – светини, нека си припомним самоотвержеността, доблестта и смелостта, с които нашите предци са бранили Родината в името на нейната свобода и суверенитет, а също и хората с бели престилки, спасявали животи на бойното поле.

Днешният празник, на който Българската православна църква почита Свети великомъченик Георги Победоносец „като освободител на пленници, на бедни защитник, на немощни лекар и на царе поборник“, е особено подходящ да си припомним, че в съвременния свят храбростта е съизмерима не само с тази на бойното поле или при изпълнение на войнския дълг. Храбростта е заложена във всеки човек и може да има проявления във всички сфери на живота, във всяка професия, във всяка кауза, в ежедневните ни дела.  

Не на последно място искам да подчертая и храбростта в лекарската професия. Мисията на добрия лекар е да вложи себе си - цялата си енергия, знания, умения и опит, в името на опазване на здравето и живота на човека, независимо от времето и обстоятелствата. Много често лекарите са изправени пред предизвикателството „да стигнат до края на света“ за своите пациенти, а за това се иска не само знания и умения, а кураж, смелост и характер.

На всички Вас пожелавам да отстоявате всяка кауза в името на живота с  добросърдечност и търпение. Не забравяйте, че храбростта идва и в онези моменти, в които знаеш, че може да не бъдеш победител, но въпреки всичко, искаш да продължиш докрай. Бъдете победители на „бойното поле“ в лекарската професия в името на живота и здравето на Вашите пациенти и нека Св. Георги Победоносец Ви покровителства и закриля в делата.

Честит празник!

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 22 до 26 май с 16 тематични събития
05.05.2023

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 22 до 26 май с 16 тематични събития

За четвърта поредна година МУ-Варна участва в събитията на Европейска седмица на общественото здраве (European Health Week 2023 events page  https://eupha.org/EUPHW) инициатива на Европейската асоциация на общественото здраве, реализиранa с подкрепата на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (СЗО). Събитията под надслов „Обществено здраве: глобални проблеми, локални действия“, са организирани тематично в рамките на 5 дни, в седмицата 22-26 май 2023 г.

През 2022 година МУ-Варна се включи с провеждане на 5 събития от Катедрите на ФОЗ – Хигиена и епидемиология, Социална медицина и организация на здравеопазването, Здравни грижи. През настоящата година организираните събития са 16.

 

Понеделник, 22 май  2023 г. Психично здраве за всички

Партньор на деня: Регионален офис на СЗО за Европа, с подкрепата на Mental Health Europe и DG SANTE на Европейската комисия

 

 1. Бърнаут-синдром при медицинските специалисти - семинар за бърнаут при медицинските специалисти за студенти от специалност „Медицинска сестра” – инициатива на Катедра по здравни грижи.
 2. „За и против евтаназията и асистираното самоубийство“ - дискусия със студенти от специалност „Акушерка“ на МУ-Варна, 13.30 ч., Зала А на Медицински колеж – Варна  – инициатива на Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Вторник, 23 май 2023г.: Разнообразието в здравеопазването

Начално събитие на деня, организирано от Европейската асоциация за обществено здраве  (EUPHA)

 1. „Организация на сестринството за подобряване качеството и безопасността в грижата за пациента“ – дискусия пред студенти от II-ри курс, специалност  „Медицинска сестра”- инициатива на Катедра по здравни грижи.
 2. „Превенция и лечение на болката в гърба и кръста“ - отворени визити за

служителите на МУ Варна – Катедра  по физиотерапия, рехабилитация и

морелечение.

 1. „Студентска работилница“ – студенти II-ри курс от специалност „Акушерка“ ще изработят информационни брошури за превенция на хипертоничните усложнения по време на бременност - Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Сряда, 24 май 2023: Достъп до грижи

Дневен партньор: Европейска обсерватория за здравни системи и политики

 1. „Здравни и социални проблеми на имигрантите  в България“ – инициатива на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването.
 2. „Използване на цифрови устройства за цифрово здравеопазване“ – Катедра по логопедия.
 3. „Ролята на близките за подобряване на качеството на живот на лицата с комуникативни нарушения“ – Катедра по логопедия.
 4. „Общностни интервенции за равен достъп до здравеопазване“ – Катедра по логопедия.
 5. „Социално-здравните неравенства в старта на живота и работа на медицинските специалисти за преодоляването им на нивото на общността“ – дискусия пред студенти от III-ти курс, специалност  „Медицинска сестра” Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

Четвъртък, 25 май 2023г.: Профилактика и контрол на хроничните заболявания

Партньор за деня: Асоциация на европейските лиги за борба с рака

 1. „Оценка на нуждите на хората с хронични неврологични заболявания“ – Катедра по логопедия.
 2. „Превенцията на незаразните заболявания трябва да започне по-рано: обучение на по-младите хора“ - включва четири  обучителни семинара, водени от III-ти курс специалност „Медицина“ (АЕО и БЕО) – за ученици от  I Езикова гимназия, IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри", Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин"  – Катедра по хигиена и епидемиология.
 3. „Здравословен начин на живот“ - дискусия сред студенти от специалност „Акушерка“ към МУ - Варна  – 09.00ч.
 4. „Скрининг за диабетна ретинопатия“ – преглед за пациенти със захарен диабет – Катедра по оптометрия и професионални болести.
 1. “Знания, отношение и практики в България, свързани с провеждане на скрининг за рак на маточната шийка“ - дискусия сред студенти и преподаватели от специалност „Акушерка“ - Катедра по здравни грижи.

 

Повече информация вижте тук.

 

 

 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27