Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 04.11.2021

  IN MEMORIAM

  На 4 ноември медицинската общественост във Варна загуби многоуважавания и обичан преподавател и лекар, основател на първата извънстолична специализирана клиника по диабет, детска ендокринология, гастроентерология и хранене, проф. д-р Валентина Цанева.

  Проф. Цанева е родена на 6 април 1945 г. в град Балчик в семейство на държави служители. Завършва с пълно отличие Четвърта политехническа гимназия и ВМИ-Варна като първенец на Випуск 1972 г.

   

  Започва работа като стажант-асистент в Катедрата по педиатрия, където преминава целият й професионален път. През 1991 г. става доцент, а през 2000 г. – професор. Специализира в Чехословакия през 1986 г., в Съветския съюз през 1989 г. и в Израел 1996 г.

  През 1992 г. основава в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна единствената извънстолична специализирана клиника по диабет, детска ендокринология, гастроентерология и хранене, която ръководи до 2010 г. След това продължава да работи в доболнична помощ като специалист по детска ендокринология.

  Автор е на две дисертации – за „кандидат на медицинските науки“ (1986 г.) и „доктор на медицинските науки“ (1999 г.) и на над 200 научни съобщения, статии и книги, сред които монографията „Захарен диабет в детска и юношеска възраст“ и първото в България „Ръководство за деца и юноши със захарен диабет“.

  Участва в две международни проучвания за изследване на захарния диабет у децата в продължение на 10 години. Председател на две държавни изпитни комисии в София за придобиване на специалност по детски болести и детска ендокринология и обмяна на веществата (2007-2010 г.). Член е на български и европейски дружества по педиатрия, детска ендокринология, диабет и затлъстяване.

  През 2018 г. получава годишната награда на Българската педиатрична асоциация за „цялостен принос в развитието на педиатрията в България“. Включена е в световната енциклопедия „Who’s Who in Medicine and Healthcare“.

  Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, посветил целия си земен път на здравето на децата, за преподавателя, лекаря, приятеля проф. д-р Валентина Цанева.

  Поклон пред светлата й памет!

   

  • 03.11.2021

  УМБАЛ ,,Света Марина”- Варна е подложена на огромен натиск

  Общо 19 клиники и отделения на лечебното заведение са трансформирани в структури за лечение на пациенти с Ковид-19. В така обособените сектори са разкрити 467 легла. 74 легла са за пациенти с коронавирусна инфекция, нуждаещи се от интензивно реанимационно лечение. Пряко с лечението на хоспитализираните с Ковид-19 болни са заети 641 лекари, медицински сестри и санитари. Останалите екипи обезпечават спешната и неотложна помощ, включително диагностиката и лечението на деца, онкологично и хематологично болни и пациенти с психиатрични заболявания.

  Рязко нарастват разходите на лечебното заведение за лекарства, консумативи, предпазни средства, ток, вода, отопление, кислород и не на последно място за възнагражденията на персонала, подложен на постоянно свръхнатоварване. Месечните разходи само за ток, вода, отопление и кислород възлизат на повече от 400 000лв. От началото на епидемичното разпространение на Ковид-19 през УМБАЛ ,,Света Марина” - Варна са преминали над 8 000 болни с коронавирусна инфекция, включително пациенти от цяла Североизточна България.

  Ръководството на университетската болница изказва благодарност на целия личен състав за високата отговорност и професионализъм и отправя апел към всички за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, за да издържим и преодолеем това предизвикателство.

   

  Пресцентър на УМБАЛ ,,Света Марина”, гр. Варна

  • 02.11.2021

  IN MEMORIAM

  На 31.10. на 67 години ни напусна доц. д-р Ирина Славчева Бурулянова-Калчева.

  Доц. Бурулянова-Калчева е родена на 25.11.1954 година в град Видин. Завършва средното си образование в Първа политехническа гимназия в град Видин с пълно отличие и златен медал през 1972 година. През 1978 г. завършва отново с отличен успех Висшия медицински университет в град София.

  От 2.04.1979 година е асистент в Катедрата по съдебна медицина при Медицинска академия – София след отлично издържан конкурс. Придобива специалност „Съдебна медицина“ през 1983 година и става старши асистент през 1984 година. През 1984 и 1988 г. е работила като съдебен медик в болница „Пирогов“.

  От 18 09.1989 г. е старши асистент в Катедрата по съдебна медицина при МУ-Варна. Защитава дисертация през 1992 г. на тема „Морфология на проводната система на сърцето у човека при скоропостижно починали от остра и хронична исхемична болест на сърцето“. През юни 2004 г. специализира съдебна медицина в столицата на Крит – Хераклион. От 29.05.07 г. е доцент към Катедра съдебна медицина и деонтология, понастоящем УС по съдебна медицина.

  Изнася лекции на студенти медици, стоматолози, както и лекции по деонтология в Медицинския колеж на помощник-фармацевти, рентгенови лаборанти, медицински лаборанти, зъботехници, санитарни инспектори, рехабилитатори. Изнасяла е лекции на бакалаври медицински сестри и акушерки и здравен мениджмънт в Медицински университет, както и англоезикови лекции на студенти медици, включително и по Еразъм.

  Автор е на редица статии в наши и чужди списания. Член е на дружеството на съдебните медици, сега Институт по съдебна медицина, Балканската академия по съдебна медицина, Европейската и българската асоциация на тъканните банки и др.

  Поклонението ще се състои на 03. 11. 2021 г. от 16:00 ч. в крематориума на Гробищен парк "Запад"- село Тополи. 

  Дълбок поклон пред светлата й памет!

  • 02.11.2021

  IN MEMORIAM

  На 31.10.2021 г. на 65-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан преподавател, лекар и приятел проф. д-р Стефан Иванов.

  Проф. Иванов е роден на 27.01.1956 г. в гр. София. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1982 г., а през следващата година започва работа като асистент към Катедрата по АГ. От 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ-София. Придобива специалности по акушерство и гинекология и онкология.

  През 2001 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” с научна специалност „Онкология” на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография”. Защитава и дисертационен труд на тема „Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално със или без лимфна дисекция“.

  Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. Иванов е съавтор на учебника „Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания“ от 2003 г.

  Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS).

  Напусна ни един добър човек, колега и професионалист, преживял достоен живот, обучавайки и раздавайки знанията си.

  Поклон пред светлата му памет!

  Поклонението ще се проведе на 4.11.2021 г. (четвъртък) от 12.00 часа в Катедрален храм „Света Неделя“ в град София, а погребението ще се състои в гробищен парк „Бояна“ в 14:00 ч.