Уведомяваме Ви, че считано от 29.07.2023 г. (събота), кръстовището на бул. „Христо Смирненски“ с ул. „Мир“ ще бъде затворено за ремонт. Достъпът към лечебното заведение ще се осъществява откъм бул. „Осми приморски полк“.
28.07.2023

Уведомяваме Ви, че считано от 29.07.2023 г. (събота), кръстовището на бул. „Христо Смирненски“ с ул. „Мир“ ще бъде затворено за ремонт. Достъпът към лечебното заведение ще се осъществява откъм бул. „Осми приморски полк“.

До всички заинтересовани страни

 

Уведомяваме Ви, че считано от 29.07.2023 г. (събота), кръстовището на бул. „Христо Смирненски“ с ул. „Мир“ ще бъде затворено за ремонт.

Достъпът към лечебното заведение ще се осъществява откъм бул. „Осми приморски полк“.

Световна седмица на кърменето 2023
27.07.2023

Световна седмица на кърменето 2023

По инициатива на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в Медицински университет - Варна на 1 август от 9.00 ч. до входа на Морската градина (срещу Морско казино) ще се проведе среща-обучение на бременни жени и майки. Събитието е част от юбилейната програма по повод 60-тата годишнина на Катедрата и е една от инициативите, посветени на Световната седмица на кърменето. Тя се провежда от 1-ви до 7-ми август със съдействието на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и на Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване.  Тази година темата е:   „Да направим така, че кърменето и работата да вървят ръка за ръка!“ 

На срещата ще бъдат обсъдени предимствата  на кърменето,  проблемите, свързани с него, както и различни казуси в трудово-правните взаимоотношения между работодатели и служители в майчинство.  Целта е да се популяризират най-добрите практики за подкрепа на кърменето на работното място и възможностите за подпомагане на млади майки като отпуск по майчинство за минимум 18 седмици и повече от 6 месеца и приспособяване на работното място след този момент. Данните сочат, че близо половин милиард работещи жени в света не получават право да ползват отпуск по майчинство, а много повече се оказват без подкрепа за кърменето, когато се върнат на работа.

 

Рядка оперативна интервенция бе извършена с робот Da Vinci в УМБАЛ „Св. Марина„ - Варна
24.07.2023

Рядка оперативна интервенция бе извършена с робот Da Vinci в УМБАЛ „Св. Марина„ - Варна

Лекарите от Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха рядка операция на 35-годишен мъж с карцином на ректума и съпътстваща за фамилна аденоматозна полипоза (ФАП).  Интервенцията бе извършена с помощта на последно поколение роботизирана система Da Vinci Xi, като бе премахнато цялото дебело и право черво, заедно с аналния канал, поради ниската локализация на карцинома.  

Благодарение на уникалните възможности на системата Da Vinci Xi, интервенцията бе извършена по безкръвен път чрез шест малки отвора на коремната стена, като при класически отворен способ се осъществява чрез голям разрез на целия корем.  Освен по-малката травма за пациента, други предимства на робот-асистираните операции включват възможностите за раздвижване и прием на течности в рамките на първите 24 часа след операцията. Тази съвкупност от ползи водят до по-бързо възстановяване на пациента и възвръщане към рутинни ежедневни дейности. 

Фамилната аденоматозна полипоза е рядко срещано генетично унаследено заболяване, което засяга дебелото и правото черво.  Този синдром включва развитие на стотици аденоматозни полипи, което неизбежно може да доведе до развитие на ракови образования по протежение на засегнатите участъци. Заболяването може да бъде диагностицирано чрез специфичен набор генетични изследвания, които могат да бъдат извършени в Лабораторията по медицинска генетика към УМБАЛ „Св. Марина“- Варна. Към изследванията се препоръчва извършването и на профилактична фибро-колоноскопия, която да докаже наличието на болестта и при наличие на съмнение за участъци с рак на дебелото черво да бъде извършена биопсия.

Интервенцията с роботизираната система Da Vinci Xi бе извършена от хирургичен екип- проф. д-р Никола Колев, доц. д-р Александър Златарор и д-р Тургай Калинов, анестезиолози д-р Живко Желязков и д-р Здравка Иванова и медицински сестрински Росица Венкова и и Ани Кателиева.

Екипът на Първа клиника по хирургия препоръчва лекарска консултация при наличие на алармиращи симптоми или при данни за наличие на злокачествен процес в семейството. УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е комплексен диагностичен, лечебен и онкологичен център, където пациентът могат да получат цялоствен план за лечението на доброкачествени и злокачествени заболявания.

Робот Da Vinci Xi е финансиран по проект  BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие.”

 

 

 

С ново поколение компютърна навигационна система лекари от УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна извършиха сложна ортопедична операция на пациент с хемофилия
20.07.2023

С ново поколение компютърна навигационна система лекари от УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна извършиха сложна ортопедична операция на пациент с хемофилия

Пациент с тежка форма на хемофилия бе опериран успешно в Клиниката по ортопедия и травматология  в Университетската болница "Св. Марина" във Варна. В следствие на генетичното заболяването той е получил тежки контрактури  в колянните стави.  В медицинската практика операцията е рутинна. Това обаче не се касае за случаи на пациенти с нарушено кръвосъсирване,  при които всяко действие на медиците може да доведе до кръвоизлив.  Сложността на хирургичната интервенция е наложила сформирането на мултидисциплинарен екип от специалисти - ортопедии и хематолози, с ръководител проф. д-р Димитър Райков, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Св. Марина"- Варна.

 

26-годишният пациент с хемофилия е приет в Клиниката по ортопедия и травматология със силни болки в долните крайници. Лекарите установяват артроза в напреднал стадий на дясната колянна става. Взимат решение за   операция, която ще предотврати    обездвижването на пациента и връщането му към нормалната физическа активност. Началникът на клиниката проф. д-р Димитър Райков обясни, че нетипичната проява на болестта в ранна възраст се дължи на честите кръвоизливи, причинени от основното му заболяване.

„Психологическият  профил на пациенти с хемофилия е много специфичен. Те изпитват силен страх от травма, тъй като тя може да причини кървене. Това е основната причина хора с подобно генетично заболяване да се обръщат към специалисти, едва когато болките им станат нетърпими, а качеството на живот рязко се е влошило“, обясни д-р Светослав Добрилов от Клиниката по ортопедия и травматология. Той допълни, че отделението разполага с изключително модерна апаратура, която свежда до минимум риска за пациента при  хирургична интервенция. Д-р Добрилов добави, че компютърната навигационна система позволява по време на самата операция да бъде измерена точната позиция на импланта и костните резекции. Загубата на кръв е минимална, а крайният резултат е да се постигне първоначалната анатомия на крайника преди паталогичните промени.

Прогнозите на специалистите са, че след операцията и провеждането на рехабилитация пациентът ще може да води пълноценен живот. 

Иновативното оборудване е въведено и при хирургични интервенции на хора без съпътстващи заболявания с цел бързина и още по-голяма прецизност.

 

 

 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28