Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 22.11.2022

  IN MEMORIAM

   

  На 20.11.2022 г. внезапно ни напусна

  доцент д-р Миглена Славчева Стамболийска

   

  Родена на 26.04.1954 г. в гр. Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1979 г. От 1981 г. е лекар в Клиниката по гастроентерология. Придобива специалности по вътрешни болести (1984) и гастроентерология и диететика (1986). Последователно е асистент, старши и главен асистент в Учебен сектор по гастроентерология (1981 - 2014). Завеждащ лекар на гастроентерологично отделение (1997 – 2000), а от 2010 г. до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към Клиниката. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori“. От септември 2015 г. заема академична длъжност „Доцент“. Автор е на 2 монографии, съавтор на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикации и над 90 участия в национални и международни научни форуми.

  Напусна ни един безкрайно добър човек и приятел, прекрасен колега, ерудиран учен и професионалист, пример за подражание със своята честност, всеотдайност, отзивчивост и доброта.

   

  Поклон!

  Дълбоко скърбим!

   

                                                                                           От Клиниката по гастроентерология

                                                                                            Медицински университет - Варна

  • 19.11.2022

  198 абсолвенти от Випуск 2022 на Медицински колеж получиха дипломите си на официална церемония

  198 здравни професионалисти от Медицински колеж – Варна се дипломираха на тържествена церемония във Фестивален и конгресен център - Варна. Официалното събитие се състоя на 19 ноември 2022 г. пред  близките и приятелите на завършващите в препълнената зала 1. Под звуците на студентския химн в залата бе посрещнато академичното ръководство на университета, заедно с членовете на академичния съвет. Дипломантите се заклеха в морала на древните лечители, повтаряйки клетвата за посвещаване в професията след директора на МК – Варна, проф. Антоанета Цветкова.

  чети още
  • 17.11.2022

  УМБАЛ „Света Марина” обявява конкурс за четири места за лекар специализант по инфекциозни болести

  1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести" към Първа клиника по инфекциозни болести.

  2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести" към Втора клиника по инфекциозни болести.

  3. Изисквания за заемане на длъжността:

        3.1. Образование: висше-магистър по медицина;

       3.2   Членство в БЛС;

     3.3. Лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.

  4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

        4.1.  Първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;

        4.2.  Втори етап - теоретичен писмен изпит.

  чети още
  • 16.11.2022

  Становище на лекарите от катедра „Педиатрия“

  КАК СЕ КРАДЕ ОТ ЛЕКАРСТВА ЗА ДЕЦА И ТЕЖКО БОЛНИ?

  - вестник „Капитал“ – автор Десислава Николова:

  За пореден път фрапантна некомпетентност и тенденциозност!

   

  В петъчния брой на „Капитал” Десислава Николова публикува материал със заглавието „Как се краде от лекарствата за деца и тежко болни?”. Почти във всеки ред статията издава некомпетентността на авторката относно процеса на снабдяване на пациенти с нерегистрирани у нас медикаменти (по чл. 266а от ЗЛПХМ) и с медикаменти извън разрешението им за употреба (по чл. 266б от ЗЛПХМ).

  Като работещи с такива пациенти в УМБАЛ „Света Марина” педиатри от различни специалности, няма как да замълчим при такова инкриминиране на ежедневната ни неприсъща за лекари и всеотдайна работа в полза на тези деца и семейства. Това са тежко болни пациенти, предимно с редки и онкологични заболявания, което е едно от малкото верни твърдения в статията. Законово снабдяването им се извършва чрез сложни процедури, разписани в горепосочените членове от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в Наредба 2 от 2011 г. и Наредба 10.

  чети още