Ректорът на МУ-Варна представи едногодишен отчет за дейността на заседание на Общото събрание
21.03.2023

Ректорът на МУ-Варна представи едногодишен отчет за дейността на заседание на Общото събрание

Ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Валентин Игнатов представи отчет за дейността за периода март 2022 - март 2023 година на провелото се на 20 март 2023г. заседание на Общото събрание. Заседанието се проведе на основание чл.28, ал.1 от Закона за висшето образование, чл.45, ал.1 от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна и решение на Академичния съвет по т. 1 от Протокол № 65/09.03.2023 г. Отчетът бе приет с пълно мнозинство и аплодисменти от присъстващите членове.

Отчетените резултати ясно показват, че изминалата година е изключително успешен етап от развитието на МУ-Варна. Проф. Игнатов посочи, че през този период е затвърдена тенденцията за устойчиво висок интерес от кандидат-студенти и увеличаване на обучаваните студенти от България и чужбина. Общият брой в момента е 6234 човека, от които 4353 български студенти (70%) и 1881 чуждестранни студенти (30%). Ръстът от 2012 г. до момента е 125%.

Отлични са финансовите резултати на МУ-Варна, като за 1 година наличните парични средства са се увеличили със 7 863 749 лв. В отчетния период възнагражденията на преподавателите и служителите в МУ – Варна са увеличени през април, септември и декември с 3 850 268 лв., като ръстът на средната брутна работна заплата е 6,32% и в момента тя е в размер на 3114 лв. С 5 302 717 лв. е увеличена субсидията от държавния бюджет, субсидиите за издръжка на обучението бележат ръст от 4 439 620 лв., а постъпленията от обучението на студентите са увеличени с 6 341 744 лв. за 1 година. Увеличен е и размерът на стипендиите за студенти и докторанти, като изплатените средства са в размер на 2 961 008 лв. Значителен е и прирастът на собствените приходи за 1 година - 2 876 628 лв.

Проф. Игнатов посочи още, че капиталовите инвестиции в МУ Варна за 2022 г. са общо 6 120 486 лв., като инвестициите са предимно в нова високоспециализирана апаратура и модернизиране, реновиране на учебно-практическите бази и научноизследователските лаборатории, въвеждане в експлоатация на нов студентски стол и др.

Разкрити са 4 нови специалности - бакалавърска програма “Биомедицинска техника и технологии” и магистърски програми “Клинична логопедия”, “Козметология” и “Трансфер на технологиите и иновациите във фармацията”. Дипломирани са 1184 абсолвента, между които 205 чуждестранни от 20 държави.

От резултатите в отчета на Ректора са видими още ръст на публикационната активност с 22% за 1 година, развитие и надграждане на симулационното обучение, разкриване на нови структури и учебни сектори, активна дейност по международни проекти, Фонд “Научни изследвания”, програми и проекти към МОН и ръст на относителния годишен дял на проекти по фонд “Наука”, проведени множество кампании в полза на обществото. Студентите от МУ-Варна са извоювали множество златни отличия в национални и регионални спортни турнири, като университетът е Вицешампион в крайното комплексно класиране в националната Универсиада.

В резултат на успешното управление за втори път МУ-Варна получи правата по управлението на УМБАЛ “Св. Марина” - Варна за нов 5 годишен период, а през месец май 2022г. Общинският съвет във Варна предостави безвъзмездно дружествените дялове на "Специализираната болница по очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД, която от 2019г. се управлява успешно от МУ-Варна. Благодарение на стимулирането и усиленото развитие на науката МУ-Варна е сред малкото университети в страната, поставен за изследователско висше училище.

Ректорът посочи увеличаването на образователния капацитет, разкриването на филиал в град Добрич, развитието на симулационното обучение, разкриване на нови специалности  и инвестициите за модернизиране на материалната база, както и в образователни технологии и апаратура, като основни перспективи в развитието на МУ-Варна.

По време на Общото събрание изпълнителният директор на УМБАЛ “Св. Марина” - Варна проф. д-р Силва Андонова, управителят на Очна болница проф. д-р Христина Групчева, управителят на СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов“ - Варна проф. д-р Емил Ковачев и Ръководителят на Клиниката по неврохирургия проф. д-р Явор Енчев благодариха на проф. д-р Валентин Игнатов и на академичното ръководство на МУ-Варна за ползотворното сътрудничество, инвестициите и съвместните проекти. Проф. Игнатов подчерта, че отличните резултати са благодарение на работата на всеки един от екипа на МУ-Варна.

МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“
21.03.2023

МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“

На свое заседание Академичния съвет на Медицински университет – Варна взе решение за класиране на кандидатите по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на Министерство на образованието и науката.

Тук може да проверите класирането на кандидатите по Факултети.

Медицински университет - Варна е един от бенефициентите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на МОН. Програмата предвижда допълнителни месечни възнаграждения за млади учени и постдокторанти, както и средства за мобилности, материали и консумативи.

Основната цел е да се привличат и задържат висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, които да развиват своята научноизследователска дейност  в страната. Срокът на програмата е до края на 2025 г., като се изпълнява на два етапа. Бюджетът по програмата е общо 15 млн. лв.

В рамките на проведения конкурс изследователите имаха право да кандидатстват към един от четирите Факултета на Медицински университет – Варна, а документите се подаваха в Научноизследователския институт на Медицински университет – Варна.

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително уведомени по e-mail за документите, които е нужно да представят. 

 

21.03.2023

МУ-Варна ще гостува на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна

МУ-Варна ще гостува на

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна

 

 

Медицински университет – Варна прие поканата на ръководството на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна да участва за десети пореден път в инициативата „Продължи напред! – Образование за моето бъдеще“. Срещата между гимназистите и представителите на МУ-Варна ще се проведе на 29 март 2023 г. от 9.00 до 12.30 часа в сградата на училището.

Събитието ще даде възможност на всички ученици от 8 до 12 клас в лични разговори да се запознаят със специалностите и перспективите, които би им дало обучението в университета, както и да получат полезна информация за техния избор в бъдеще. Ще бъдат представени най-новите кандидатстудентски издания на МУ-Варна – „Справочник за прием на студенти за учебната 2023/2024 г.“ и сборниците за подготовка за изпитите по биология и химия.

          
За контакти – вижте тук

 

https://www.mu-varna.bg/BG/kontakti-priem

 

21.03.2023

МУ-Варна ще вземе участие в „Кандидатстудентска борса – Варна 2023“

МУ-Варна ще вземе участие в „Кандидатстудентска борса – Варна 2023“

 

 

 

Медицински университет – Варна прие поканата на Община Варна да участва в събитието „Кандидатстудентска борса – Варна 2023“. То се организира чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна.

Срещата между ученици, учители, граждани и представителите на МУ-Варна ще се проведе на 24 март 2023 г. (петък) от 10.00 до 16.00 часа в централното фоайе на Младежки дом – Варна (бул. „Цар Освободител“ №27).

Посетителите ще могат зададат всички въпроси, които касаят обучението в МУ-Варна – един от най-модерните и високотехнологични университети в България, да получат информация относно приемането на студенти, провеждането на кандидатстудентските изпити, сборниците за подготовка по биология и химия, сроковете за подаване на документи, условията за кандидатстване и много други. 

Отличителна черта и приоритет за МУ-Варна са индивидуалното консултиране и контакта с кандидат-студентите, както и достъпността на информацията на интернет страница на университета. Те са от изключително значение при избора на специалност и дават на кандидата възможност за предварително запознаване със спецификите и предимствата на обучението за придобиване на медицинска професия. Очакваме Ви!

           
За контакти – вижте тук

 

Вижте още: Често задавани въпроси

  1. 26
  2. 27
  3. 28
  4. 29
  5. 30
  6. 32
  7. 33
  8. 34
  9. 35
  10. 36