Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 27.05.2022

  Финансиране на проектни предложения от конкурсна сесия 2021 на фонд "Наука" в Медицински университет-Варна

  Академичният съвет на Медицински университет – Варна утвърди решението на Експертната комисия на фонд „Наука“ за финансиране на всички „големи“ проекти от Конкурсна сесия 2021, както следва:

   

  1. Проект № 21005 – „Създаване на инфраструктура за високотехнологично, минимално инвазивно менажиране на вторична катаракта при вътреочни импланти и комплексна патология на преден очен сегмент“, с ръководител гл. ас. д-р Младена Николаева Радева, дм, с резултат – 100 %;
  2. Проект № 21020 – „Сравнителен анализ на генна експресия в герминативни зони от приматния мозък с различен потенциал за невронална регенерация“, с ръководител проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн, с резултат – 99 %;
  3. Проект № 21004 – „Оценка на терапевтичните възможности на биофийдбек-тренинга като метод за редуциране на стреса и подобряване на психичното здраве на чуждестранни студенти по медицина“, с ръководител доц. д-р Маргарита Стефанова Великова, дм, с резултат – 96 %;
  4. Проект № 21015 – „Молекулни механизми на действие на цитодеокс: нови данни в подкрепа на невропротективни и антиоксидантни ефекти“, с ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дб, с резултат – 95%;
  5. Проект № 21001 – „Разработване на зелен метод за получаване на фикоцианин от Spirulina с потенциална приложимост във фармацията и хранителните технологии“, с ръководител проф. Кръстена Тодорова Николова, дф, с резултат – 95 %;
  6. Проект № 21009 – „Мултидисциплинарен подход за превенция на здравето на служителите от МУ - Варна в условията на пандемията от COVID-19“, с ръководител проф. Антоанета Здравкова Цветкова, д.ик., с резултат – 95 %;
  7. Проект № 21023 – „Намаляване честотата на пин инфекциите при външна фиксция чрез използването на пинове с различна структура и антибиотично отделяне/ покритие“, с ръководител д-р Преслав Пламенов Пенев, дм, с резултат – 95 %;
  8. Проект № 21026 – „Идентифициране на нови потенциални диагностични биомаркери при някои форми на ювенилен идиопатичен артрит чрез транскриптомен анализ“, с ръководител доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дб, с резултат – 93%;
  9. Проект № 21006 – „Изследване с риноманометър на характеристиките и качеството на носното дишане при пациенти с обструктивна сънна апнея и хъркане, предложени за консервативно лечение с интраорални апарати“, с ръководител доц. д-р Марио Петров Милков, дм, с резултат – 92 %;
  10. Проект № 21017 – „Транскриптомен анализ, клинични асоциации и прогноза при деца с постковид MIS-C“, с ръководител проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм, с резултат – 91%;
  11. Проект № 21012 – „Комбинация на етерични масла от представители на сем. Lamiaceae и антибиотици, редуциращи микробната резистентност на значими клинични изолати“, с ръководител доц. Емилия Петрова Георгиева, с резултат –
   90 %.

   

   

  Ръководството на Медицински университет – Варна благодари за участието на всички кандидатствали изследователи и им пожелава успех!

  • 27.05.2022

  Студенти от МУ – Варна могат да се включат в Кариерна борса

  Медицински университет – Варна и Центърът за кариерно развитие (ЦКР) отправят покана към всички обучаващи се студенти в професионални направления 7.1. Медицина, 7.5. Здравни грижи и др. за посещение на предстояща Кариерна борса – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Събитието представлява  отворен кариерен форум, на който работодатели от различни здравни институции, държавни и частни структури ще представят свободни работни позиции (временни или постоянни) и студентски стажове. Всяка организация ще има специално място, където ще презентира своята дейност, както и ще провежда кратки интервюта с кандидатите за работа. 

   

  Срещата между търсещите работа студенти и работодателите ще се състои на 02.06. 2022 г. от 10:00 часа в хотел Рослин Димят Хотел Варна.

  Регистрация

   за участие в кариерната борса може да направите до 01.06.2022 г. вкл.

   

  Подробности за Кариерната борса.

   

  • 26.05.2022

  Филиал Шумен към МУ – Варна получи „Наградата на Шумен в системата на образованието и науката“

  Колективната „Награда на Шумен в системата на образованието и науката“ тази година бе присъдена на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна за „Академичен и научно-изследователски колектив от системата на висшето образование“. Предложенията с номинации на колектива на Филиал Шумен бяха направени от СБАЛК „Мадара“, АД – Шумен, „МБАЛ Шумен“, АД и Комплексен онкологичен център – Шумен. Мотивите за предложенията бяха за безспорен принос в осигуряване на здравни специалисти – медицински сестри и акушерки в град Шумен, както за оказаната изключителна помощ на персонала за предоставяне на качествени здравни грижи на пациентите през пандемичната 2021 година.

  чети още
  • 25.05.2022

  Осми фестивал „Море и здраве“ проведе МУ-Варна

  За осма поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проведе фестивала „Море и здраве“, посветен на Европейския ден на морето. Събитието започна на 20 май, петък, с хибридна (присъствено и в електронна среда) научна конференция. „След две години, в които провеждахме научната конференция онлайн, тази година тя е специална – отбеляза при откриването ѝ проф. Антония Димова, декан на Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна. – Специална е с възможността да общуваме помежду си, при което можем да споделим не само знанията и идеите си, но и емоциите и вдъхновението си. Тази година конференцията е с рекорден брой участници – 150“, каза още проф. Димова. Представени бяха 72 доклада на два езика – български и английски.

  чети още