XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия ще се проведе от 5 до 7 октомври във Варна
24.03.2023

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия ще се проведе от 5 до 7 октомври във Варна

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия ще се проведе от 5 до 7 октомври в хотел „Адмирал“ в курорта Златни пясъци. Тазгодишното издание на научния форум ще се състои в присъствена форма и  ще се концентрира в няколко тематични направления. Сред тях са минимално инвазивните робот-асистирани оперативни интервенции, персонализираната медицина и генетичните изследвания на колоректалните онкологични заболявания. Ще се акцентира и на теми, свързани с възпалителните заболявания на храносмилателния тракт, както и на хирургията при чернодробни метастази от колоректален карцином.

Конгресът тази година е уникален по рода си и ще се открои с възможността лекциите да бъдат заснети от професионален екип по време на събитието. Със съгласието на авторите им, материалите ще бъдат публикувани в единствената по рода си виртуална академия по хирургия в България – GI Surgery Academy. По този начин участниците ще спомогнат не само за разширяване на съдържанието във виртуалната библиотека на платформата, но ще могат чрез нея и да споделят своя хирургичен и терапевтичен опит с международната хирургична общност, която има достъп до виртуалната академия по хирургия.

Организатори на XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия са Катедрата по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна и Първа клиника по хирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Техният ръководител, проф. д-р Красимир Иванов, е председател на организационния комитет, почетни председатели са проф. д-р Темелко Темелков  и проф. д-р Валентин Игнатов.

Авторите могат да се регистрират за участие и за изпращане на доклади онлайн тук:  https://bit.ly/ccongres-2023. През меню „Заявка за участие“ в срок до 30 юни е необходимо да се изпратят файлове с резюметата на докладите, да се попълнят заглавията им и имената на авторите, а също афилиации и актуален и-мейл за контакти. Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите е до 31.07.2023 г. .

Повече информация за събитието може да намерите тук: https://gisurgery.bg/colorectal-congress23/

 

Учен от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия в МУ-Варна с награда от международен конгрес в Турция
22.03.2023

Учен от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия в МУ-Варна с награда от международен конгрес в Турция

Гл.ас. Мирослав Ефтимов, д.м. от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия на Факултета по медицина към МУ-Варна спечели втора награда за участието си във Втория международен конгрес по химия на храните, проведен в Кемер (Провинция Анталия, Република Турция) от 16 до 19 март 2023 г. Постерът на тема „Хистопатологична оценка на ефектите на флавоноида фустин, изолиран от дървесина на смрадлика (Cotinus coggygria) в модел на тринитробензенсулфонат-индуциран колит при плъхове“ популяризира получените резултати по проект „Изследване на биофлавоноида фустин за антитуморно, противовъзпалително и гастро-ентеро-хепатопротективно действие в експериментални фармакологични модели“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с Договор № КП-06-Н43/6 от 30.11.2020 г. В конгреса взеха участие с общо 4 постера и други двама учени от същата катедра, съответно ръководител на проекта и член на научния колектив: проф. д-р Стефка Василева Вълчева – Кузманова, д.м.н. и ас. д-р Мехмед Рейзов Абтулов, д.м.

Повече за проекта „Изследване на биофлавоноида фустин за антитуморно, противовъзпалително и гастро-ентеро-хепатопротективно действие в експериментални фармакологични модели“ вижте тук.

Ректорът на МУ-Варна представи едногодишен отчет за дейността на заседание на Общото събрание
21.03.2023

Ректорът на МУ-Варна представи едногодишен отчет за дейността на заседание на Общото събрание

Ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Валентин Игнатов представи отчет за дейността за периода март 2022 - март 2023 година на провелото се на 20 март 2023г. заседание на Общото събрание. Заседанието се проведе на основание чл.28, ал.1 от Закона за висшето образование, чл.45, ал.1 от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна и решение на Академичния съвет по т. 1 от Протокол № 65/09.03.2023 г. Отчетът бе приет с пълно мнозинство и аплодисменти от присъстващите членове.

Отчетените резултати ясно показват, че изминалата година е изключително успешен етап от развитието на МУ-Варна. Проф. Игнатов посочи, че през този период е затвърдена тенденцията за устойчиво висок интерес от кандидат-студенти и увеличаване на обучаваните студенти от България и чужбина. Общият брой в момента е 6234 човека, от които 4353 български студенти (70%) и 1881 чуждестранни студенти (30%). Ръстът от 2012 г. до момента е 125%.

Отлични са финансовите резултати на МУ-Варна, като за 1 година наличните парични средства са се увеличили със 7 863 749 лв. В отчетния период възнагражденията на преподавателите и служителите в МУ – Варна са увеличени през април, септември и декември с 3 850 268 лв., като ръстът на средната брутна работна заплата е 6,32% и в момента тя е в размер на 3114 лв. С 5 302 717 лв. е увеличена субсидията от държавния бюджет, субсидиите за издръжка на обучението бележат ръст от 4 439 620 лв., а постъпленията от обучението на студентите са увеличени с 6 341 744 лв. за 1 година. Увеличен е и размерът на стипендиите за студенти и докторанти, като изплатените средства са в размер на 2 961 008 лв. Значителен е и прирастът на собствените приходи за 1 година - 2 876 628 лв.

Проф. Игнатов посочи още, че капиталовите инвестиции в МУ Варна за 2022 г. са общо 6 120 486 лв., като инвестициите са предимно в нова високоспециализирана апаратура и модернизиране, реновиране на учебно-практическите бази и научноизследователските лаборатории, въвеждане в експлоатация на нов студентски стол и др.

Разкрити са 4 нови специалности - бакалавърска програма “Биомедицинска техника и технологии” и магистърски програми “Клинична логопедия”, “Козметология” и “Трансфер на технологиите и иновациите във фармацията”. Дипломирани са 1184 абсолвента, между които 205 чуждестранни от 20 държави.

От резултатите в отчета на Ректора са видими още ръст на публикационната активност с 22% за 1 година, развитие и надграждане на симулационното обучение, разкриване на нови структури и учебни сектори, активна дейност по международни проекти, Фонд “Научни изследвания”, програми и проекти към МОН и ръст на относителния годишен дял на проекти по фонд “Наука”, проведени множество кампании в полза на обществото. Студентите от МУ-Варна са извоювали множество златни отличия в национални и регионални спортни турнири, като университетът е Вицешампион в крайното комплексно класиране в националната Универсиада.

В резултат на успешното управление за втори път МУ-Варна получи правата по управлението на УМБАЛ “Св. Марина” - Варна за нов 5 годишен период, а през месец май 2022г. Общинският съвет във Варна предостави безвъзмездно дружествените дялове на "Специализираната болница по очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД, която от 2019г. се управлява успешно от МУ-Варна. Благодарение на стимулирането и усиленото развитие на науката МУ-Варна е сред малкото университети в страната, поставен за изследователско висше училище.

Ректорът посочи увеличаването на образователния капацитет, разкриването на филиал в град Добрич, развитието на симулационното обучение, разкриване на нови специалности  и инвестициите за модернизиране на материалната база, както и в образователни технологии и апаратура, като основни перспективи в развитието на МУ-Варна.

По време на Общото събрание изпълнителният директор на УМБАЛ “Св. Марина” - Варна проф. д-р Силва Андонова, управителят на Очна болница проф. д-р Христина Групчева, управителят на СБАГАЛ „Проф. Д-р Димитър Стаматов“ - Варна проф. д-р Емил Ковачев и Ръководителят на Клиниката по неврохирургия проф. д-р Явор Енчев благодариха на проф. д-р Валентин Игнатов и на академичното ръководство на МУ-Варна за ползотворното сътрудничество, инвестициите и съвместните проекти. Проф. Игнатов подчерта, че отличните резултати са благодарение на работата на всеки един от екипа на МУ-Варна.

МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“
21.03.2023

МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“

На свое заседание Академичния съвет на Медицински университет – Варна взе решение за класиране на кандидатите по първи етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на Министерство на образованието и науката.

Тук може да проверите класирането на кандидатите по Факултети.

Медицински университет - Варна е един от бенефициентите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2" на МОН. Програмата предвижда допълнителни месечни възнаграждения за млади учени и постдокторанти, както и средства за мобилности, материали и консумативи.

Основната цел е да се привличат и задържат висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, които да развиват своята научноизследователска дейност  в страната. Срокът на програмата е до края на 2025 г., като се изпълнява на два етапа. Бюджетът по програмата е общо 15 млн. лв.

В рамките на проведения конкурс изследователите имаха право да кандидатстват към един от четирите Факултета на Медицински университет – Варна, а документите се подаваха в Научноизследователския институт на Медицински университет – Варна.

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително уведомени по e-mail за документите, които е нужно да представят. 

 

  1. 41
  2. 42
  3. 43
  4. 44
  5. 45
  6. 47
  7. 48
  8. 49
  9. 50
  10. 51