Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 08.03.2022

  В МУ-Варна се проведе тристранна среща за разкриване на филиал на университета в Добрич

  Разкриването на филиал на Медицински университет-Варна в Добрич е от изключителна необходимост, както за града, така и за близките населени места. Около тази теза се обединиха кмета на града г-н Йордан Йорданов, ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Валентин Игнатов и народните представители д-р Хасан Адемов, Деница Сачева, Мая Димитрова, Йорданка Костадинова и Галина Георгиева. На тристранната среща присъства още ръководителят на Катедра „Здравни грижи“ проф. Силвия Борисова и директорът на Дирекция "Международно сътрудничество, акредитация и качество" проф. Тодорка Костадинова.

  Проф. д-р Валентин Игнатов благодари на кмета на Добрич за инициираната среща и заяви: “Инициативата за създаване на Филиал в град Добрич е започнала доста назад в годините, но поради различни причини, това не се е случило до момента. През това време разкрихме филиали в Сливен, Велико Търново и Шумен и те доказаха своята ползотворност и целесъобразност.“

  Повече от четири години Медицински университет – Варна прилага успешна практика за реализиране на кадри в областта на здравеопазването. В последните години от обучението за студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ръководството осигурява възможност да работят на трудов договор в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Това е доказана и устойчива практика, която може да бъде приложена и в други населени места.

  Народните представители заявиха готовност за съдействие при реализиране на проекта и помощ за по-бързото му осъществяване, тъй като необходимостта от медицински специалисти е от първостепенно значение за здравето и живота на хората.

  На тристранната среща бяха начертани ясни стъпки за ускоряване на процеса по разкриването на филиал на Медицински университет - Варна в град Добрич.

  Виж снимките тук: https://www.mu-varna.bg/BG/Pages/AlbumImages.aspx?AlbumID=6ec53784-ce63-44bb-b74a-4ba3356d44fc

   

   

   

  • 07.03.2022

  Уникална операция при разкъсване на аортата извършиха в УМБАЛ „Света Марина“- Варна​

  Видео вижте тук

  Мултидисциплинарен екип на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна спаси 52-годишна пациентка, която е била хоспитализирана по спешност с кръвохрак. Патологичната находка е голяма аневризма на аортата, която комуникира с трахеобронхиалното дърво (белия дроб).   

  Мултидисциплинарен екип, съставен от кардиохирурзите проф. Пламен Панайотов и д-р Милен Славов, съдов хирург – д-р Емил Йорданов, интервенционалните рентгенолози доц. д-р Чавдар Бъчваров и доц. д-р Георги Тодоров, взема решение за единственото възможно лечение при тази пациентка - ендоваскуларно лечение, което в световен мащаб се е доказало като успешно при такива случаи.

  Центърът по интервенционална рентгенология към Клиниката по образна диагностика на варненската Университетска болница „Св. Марина“ се утвърждава като единствения център за съвременно високотехнологично лечение на животозастрашаващи състояния на съдовата система в Североизточна България.

  • 02.03.2022

  Представяне на MetaCore за биолози, фармацевти и химици

  На 2 март от 15:00 до 16:00 часа ще бъде представен биоинформативният инструмент MetaCorе. Продуктът е от интерес за биолози, фармацевти, химици и други научни специалисти. Уеб базираният MetaCore подкрепя съвременната бионаука и нутригеномиката в контекста на физиологични и патофизиологични интерпретации.

  MetaCore съкращава техническата работа, свързана с функционален анализ на: секвениране от следващо поколение; микрочипове; метаболитни, протеомични, siRNA, микро РНК и скринингови данни. Той предоставя висококачествено съдържание на биологични системи за изготвяне на изчерпателни анализи, базирани на пътеки, изграждане на молекулярна мрежа и проницателни визуализации.

  чети още
  • 02.03.2022

  Временен достъп до списания и книги на издателство „Bentham Science“

  От 1 март до 31 май 2022 г. библиотеката на МУ-Варна със съдействието на Българския информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство „Bentham Science“.

  „Bentham Science“ е научен издател на рецензирани печатни и онлайн списания. Каталогът на „Bentham Science“ се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни, като: „Science Citation Index®“, „Journal Citation Reports“, „MEDLINE/Index Medicus“, „PubMed, Scopus“, „Chemical Abstracts“, „EMBASE: и др.

  чети още