Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 07.11.2022

  Кариерно изложение ще представи на студенти от МУ – Варна предложения за работа и стаж

  Отворен кариерен форум за студенти от Медицински университет – Варна ще даде възможност на работодатели от различни здравни институции, държавни и частни структури да представят свободни работни позиции (временни или постоянни), както и студентски стажове. Събитието ще се проведе на 15.11.2022 г., вторник от 10:00 часа в Рослин Димят Хотел Варна.

   

  Организатори са Медицински университет – Варна и Център за кариерно развитие (ЦКР). Могат да се включат студенти, обучаващи се в професионални направление 7.1. Медицина и 7.5. Здравни грижи, Кариерна борса – открито кариерно изложение в сферата на здравеопазването. Събитието се осъществява по проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Студентите ще могат да се срещнат с представители на всяка от участващите организации, които ще презентират своята дейност и свободните работни позиции и да заявят своите предпочитания към бъдещата си работа. 

  За целта е необходимо студентите:

  1. Да се регистрират за участие в кариерната борса до 11.11.2022 г. ТУК
  2. Да подготвят автобиографии и да ги представят на бъдещите си работодатели.

   

  • 05.11.2022

  376 здравни специалисти от 12 специалности дипломира Факултетът по обществено здравеопазване на МУ-Варна

  376 здравни специалисти от 12 специалности се дипломираха на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта - Варна. В препълнената зала „Конгресна“ тържествената церемония, съчетана с музикална програма, беше празник за всички присъстващи близки на завършващите дипломанти, официални гости, академичното ръководство, представители на Студентски съвет, общественици, преподаватели и служители на Медицински университет.

  чети още
  • 04.11.2022

  УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна предлага уникална генетична диагностика, като част от персонализираната медицина

  Генетичната лаборатория на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е част от проекта на болницата и Медицински университет-Варна за транслационна медицина и клетъчна терапия.

  Болницата разполага с секванатор от последно поколение (NGS),Real time PCR, oборудване за клетъчно култивиране, флоуцитометрия, aферезни апарати, микроскопи – конвенционални и флуоресцентни и необходимата периферна апаратура.

   

  чети още
  • 03.11.2022

  Учени от МУ-Варна участваха в III Регионален конгрес на физиологичните дружества в Хърватия

  Млади учени от Катедрата по физиология и патофизиология към Медицински университет – Варна взеха участие в Третия регионален конгрес на физиологичните дружества. Събитието се проведе в периода от 22 до 24 септември 2022 г. в Плитвице, Хърватия. Екипът в състав гл. ас. д-р Антония Хачмериян и ас. д-р Габриела Панайотова взеха участие с два доклада на теми „Изкуствените подсладители и неконтролируемият глад за сладко – има ли връзка?“ и „Любовната зависимост: как променя нашата метаноя?“

  чети още