Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 16.02.2021

  МУ-Варна обяви конкурс за членове на съвета на директорите в УМБАЛ „Св. Марина“

  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ обяви конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, в качеството си на упражняващ правата, предоставени му от държавата, по управление на дружеството. Правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, беше предоставено на университета с решение на Министерски съвет с №170 от 22.03.2018 г.. Съгласно §1,т.7, б.“а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните предприятия, орган, упражняващ правата на държавата, е „административен орган, който по закон или съгласно разпореждане на Министерския съвет упражнява правата на държавата в капитала на публично предприятие“.

  чети още
  • 16.02.2021

  399 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 8 - 14 февруари

  В УМБАЛ „Света Марина", със Заповед на Изпълнителния директор, към момента са разкрити 156 легла за пациенти  с доказан КОВИД или съмнителни такива, от които 37 за интензивно лечение  на пациенти с КОВИД. За периода 08-14 февруари през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина"  са преминали 399 пациенти, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 83. Преминали пациенти през Covid структурите за периода са 136, от които през интензивни отделения – 30.  Излекувани през изминалата седмица са 44, а починали – 11. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна и планова медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

  УМБАЛ „Света Марина" – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

  Ръководството на болницата ежеседмично ще уведомява населението на Варна и областта за реалната ситуация в лечебното заведение.

   

  ПРЕСЦЕНТЪР НА   УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА" ЕАД-ВАРНА

   

  • 11.02.2021

  Увеличават трудовите възнаграждения в Медицински университет и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

  От 1 февруари 2021 година трудовите възнаграждения на всички служители в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и преподаватели и служители в Медицински университет – Варна да бъдат увеличени с 6,55% реши академичното ръководството и бордът на директорите на болницата. Увеличеният брой студенти и пациенти, изключително успешното справяне с учебния и лечебния процес при необичайната ситуация и развитието на научната и научно-изследователската дейност са основните мотиви за решението.

  За академичната 2020/2021 година в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти. Близо 1800 са чуждестранните студенти от над 50 държави от целия свят, а УМБАЛ “Света Марина“ – Варна поема основната тежест при лечението на пациентите от Варна и цяла Североизточна България. Благодарение на инвестициите в модерни и високотехнологични методи и средства на преподаване и диагностична и медицинска апаратура, направени през последните години, както и последователната и целенасочена работа на служителите, университетът и най-голямата болница в Североизточна България се утвърдиха като лидери не само в страната, но и в Европа.

  Преподавателите и лекарите от университета и болницата ежедневно доказват, че са сред най-авторитетните учени и специалисти, като популяризират България като страна, която успешно следва съвременните европейски и световни тенденции в медицинската теория и практика. Академичното ръководство и ръководството на болницата благодарят за ежедневните усилия на всички медицински специалисти, преподаватели и служители.

  • 09.02.2021

  562 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 1 - 7 февруари

  В УМБАЛ „Света Марина“, със Заповед на Изпълнителния директор, към момента са разкрити 109 легла за пациенти  с доказан КОВИД или съмнителни такива, от които 15 за интензивно лечение  на пациенти с КОВИД. За периода 01-07 февруари през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина“  са преминали 562 пациенти, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 78. Преминали пациенти през Covid структурите за периода са 108, от които през интензивни отделения – 19.  Излекувани през изминалата седмица са 57, а починали – 5. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна и планова медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

  УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

  Ръководството на болницата ежеседмично ще уведомява населението на Варна и областта за реалната ситуация в лечебното заведение.

   

                                      ПРЕСЦЕНТЪР НА   УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД-ВАРНА