Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 30.11.2021

  Дипломира се Випуск 2021 на Факултета по обществено здравеопазване

  Вижте видеото тук и тук

  Вижте галерия тук и тук

  294 абсолвенти от Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна получиха своите дипломи. Тази година, с цел спазване на противоепидемичните мерки, абсолвентите бяха разпределени на групи, а тържествената церемония се проведе в два различни дни.

  На 20 ноември в Първа аудитория на МУ-Варна се състоя церемонията по връчване на дипломите на Випуск 2021 на специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“ на ФОЗ.

  чети още
  • 29.11.2021

  IN MEMORIAM

  На 90-годишна възраст ни напусна обичаният и уважаван проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н.

  Проф. Ганчев е роден на 30.12.1931 г. в гр. Плачковци, Габровско. Завършва медицина във ВМИ-София през 1957 г. и придобива специалност „Физиология“. В периода 1958-1961 г. е общински лекар в село Белокопитово, Шуменско, а от 1961 до 1963 г. е старши инспектор в отдел „Народно здраве“ на ОНС-Шумен. През 1963 г. става асистент в Катедрата по физиология на МУ-Варна. Хабилитиран е като доцент през 1978 г. и като професор през 1991 г.

  През 1975 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Върху някои въпроси от адренергичната регулация на еритропоезата и еритропоетиновата активност у плъхове“, а през 1990 г. защитава докторска дисертация на тема „Еритро- и тромбоцитопоеза и хормонални и адренергично медиирани влияния“.

  Под негово научно ръководство е хабилитиран 1 негов сътрудник и са защитени 2 дисертации. Съавтор и редактор е на учебни помагала. Член е на редколегията на сп. „Scripta Scientifica Medica“ – Варна, на републиканското ръководство на Дружеството по физиология и на Специализирания научен съвет по физиология, патофизиология и фармакология.

  Цялата академична общност и лекарско съсловие скърбят за човека, лекаря, преподавателя проф. д-р Тодор Ганчев.

  Поклон пред светлата му памет!

  • 24.11.2021

  IN MEMORIAM

  С прискърбие съобщаваме, че нa 62-годишна възраст ни напусна многоуважаваната и обичана гл. ас. Наташа Иванова Иванова, д.п.ф.- дългогодишен преподавател в МУ-Варна.

  Гл. ас. Иванова е родена през 1959 г. в град Разград. Завършва Шуменски университет „Константин Преславски“ през 1987 г. и придобива допълнителна специалност „Информатика“ през 2001 г. Придобива специалност по медицинска санитарна физика и докторска степен в Софийски университет. От 2013 г. до 2021 г. е преподавател в Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна.

  Гл.ас. Иванова е ръководител на Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, към МУ-Варна, въз основа на издадена лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Основните й професионални и научни интереси са в областта на радиационната защита при работа с медицинска апаратура, използваща източници на йонизиращи лъчения.

  Има издаден учебник „Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях“ и две монографии „Рентгенова система тип С-рамо. Дозово натоварване на персонал и пациенти“ и „Ангиографска рентгенова система с G-рамо. Дозово натоварване на персонал“. Под нейно ръководство е създадена секция във Варна на сдружението „Жените в ядрената индустрия- България.

  Има над 50 научни публикации и над 50 участия в международни и национални научни форуми.

  Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека и приятеля гл.ас. Наташа Иванова.

  Поклон пред светлата й памет!

   

  • 24.11.2021

  В дигитална среда се проведе VI ISPAD/VAPES конференция @ДИАБЕТ И РЕДКИ БОЛЕСТИ

  На 18-и и 19-и ноември за първи път в дигитална среда се проведе VI ISPAD/VAPES конференция и курс за следдипломно обучение @ДИАБЕТ И РЕДКИ БОЛЕСТИ.  Съорганизатори на събитието са МУ-Варна, УМБАЛ „Света Марина" и Варненското дружество по детска ендокринология, с подкрепата на Международното дружество по детски и юношески диабет (ISPAD) и Европейската мрежа за редки ендокринни болести (ENDO-ERN).

  чети още