Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 24.11.2021

  IN MEMORIAM

  С прискърбие съобщаваме, че нa 62-годишна възраст ни напусна многоуважаваната и обичана гл. ас. Наташа Иванова Иванова, д.п.ф.- дългогодишен преподавател в МУ-Варна.

  Гл. ас. Иванова е родена през 1959 г. в град Разград. Завършва Шуменски университет „Константин Преславски“ през 1987 г. и придобива допълнителна специалност „Информатика“ през 2001 г. Придобива специалност по медицинска санитарна физика и докторска степен в Софийски университет. От 2013 г. до 2021 г. е преподавател в Катедра „Физика и биофизика“ на МУ-Варна.

  Гл.ас. Иванова е ръководител на Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, към МУ-Варна, въз основа на издадена лицензия от Агенцията за ядрено регулиране. Основните й професионални и научни интереси са в областта на радиационната защита при работа с медицинска апаратура, използваща източници на йонизиращи лъчения.

  Има издаден учебник „Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях“ и две монографии „Рентгенова система тип С-рамо. Дозово натоварване на персонал и пациенти“ и „Ангиографска рентгенова система с G-рамо. Дозово натоварване на персонал“. Под нейно ръководство е създадена секция във Варна на сдружението „Жените в ядрената индустрия- България.

  Има над 50 научни публикации и над 50 участия в международни и национални научни форуми.

  Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека и приятеля гл.ас. Наташа Иванова.

  Поклон пред светлата й памет!

   

  • 24.11.2021

  В дигитална среда се проведе VI ISPAD/VAPES конференция @ДИАБЕТ И РЕДКИ БОЛЕСТИ

  На 18-и и 19-и ноември за първи път в дигитална среда се проведе VI ISPAD/VAPES конференция и курс за следдипломно обучение @ДИАБЕТ И РЕДКИ БОЛЕСТИ.  Съорганизатори на събитието са МУ-Варна, УМБАЛ „Света Марина" и Варненското дружество по детска ендокринология, с подкрепата на Международното дружество по детски и юношески диабет (ISPAD) и Европейската мрежа за редки ендокринни болести (ENDO-ERN).

  чети още
  • 18.11.2021

  Във Филиал Шумен се проведе уебинар, посветен на Световния ден на недоносените деца

  На 17 ноевмри във Филиал Шумен към МУ-Варна се проведе уебинар, посветен на Световния ден на недоносените деца. Лектори на събитието бяха д-р Севдалина Стойкова и гл.ас Славена Илиева,д.оз. Д-р Стойкова е  неонатолог, хоноруван преподавател във Филиал Шумен на МУ - Варна. Признание за дългогодишната и работа, като  началник на Неонатологично отделение в МБАЛ Шумен е наградата Лекар на годината за 2014г. и полученият през 2019г. приз „Достойни лекари“ . Презентацията на д-р Стойкова на тема "Наблюдение и грижи при недоносените новородени деца“ бе с акцент неонатологичните грижи, основни за дейността на медицинските специалисти. Тази дейност оставят траен отпечатък върху качеството на живот на децата и демографските показатели.

  чети още
  • 12.11.2021

  Дипломираха се 217 абсолвенти от Випуск 2021 на Медицински колеж – Варна

  Вижте видеото тук

  Вижте галерията тук

  На 6 ноември на тържествена церемония 217 здравни специалисти от Медицински колеж – Варна се дипломираха. Събитието се проведе в залите на Факултета по фармация при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки.

  Абсолвентите бяха приветствани от проф. д-р Валентин Игнатов, ректор на МУ-Варна с думите: „Преди няколко години, когато прекрачихте нашия праг, вие поехте дълго и необикновено пътешествие по пътя на знанието и науката, изпълнено с големи предизвикателства. Вие станахте важна и градивна частица от нашата над половинвековна история и традиции, част от нашето голямо мултинационално академично семейство. Със страст, труд и постоянство преследвахте целта си, а днес получавате дипломите си и приключвате този важен за вас етап. Университетът ви даде безкомпромисно качество на обучение, което е съизмеримо с европейските стандарти. По време на следването си вие се учихте от най-добрите преподаватели. С избора си да учите в Медицински университет – Варна вече имате зад гърба си първата крачка и сигурна инвестиция, на която може да разчитате за професионално развитие и кариера в живота си“.

  Приветствие към всички здравни специалисти отправиха проф. Христина Групчева, зам.-ректор „Научна дейност“ към МУ-Варна и проф. Антоанета Цветкова, директор на Медицинския колеж.

  Ръководени от проф. Цветкова, всички абсолвенти се заклеха да работят съобразно принципите на клетвата на здравните специалисти.

  Във Випуск 2021 завършват 47 отличници, които получиха награди от ректора на МУ-Варна.

  От създаването на Медицински колеж – Варна през 1942 г. 18 300 здравни специалисти са получили своите дипломи до момента.