Екип на МУ-Варна участва в Португалия в обучение за най-новите тенденции в проектния мениджмънт в Европа и създаването на успешни проекти
16.02.2023

Екип на МУ-Варна участва в Португалия в обучение за най-новите тенденции в проектния мениджмънт в Европа и създаването на успешни проекти

В периода 6 - 10 февруари 2023 г. представители на Медицински университет – Варна се включиха в Open Staff Week в рамките на програма „Еразъм+. Седмицата бе организирана от Университета в Лейрия (Португалия) и бе посветена на обучение на тема „Проектен мениджмънт: идеи и инструменти за успешни проекти“. От 30-те представители на университети от Полша, Германия, Великобритания, Латвия, Естония, Румъния, Италия и др., повечето бяха ръководители на отделите „Международно сътрудничество“ и „Проектна дейност“, което позволи ефективен професионален обмен на мнения и добри практики.

 

Целта на събитието бе да се търсят решения за по-адекватен отговор на потребностите в областта на иновациите и бизнеса, свързани с оптимизирането на проектния мениджмънт. Акцент на лекциите и работните семинари бе поставен върху комуникацията в и между проектните екипи, както и върху конкретни практически измерения на управлението на европейски проекти.

Форумът позволи на участниците да се запознаят с различните факултети и материална база, както и с техните международни партньори и проекти, по които работят.

Обучението започна с модул на тема „Проектният мениджмънт: екипът като ключов фактор“, ръководен от проф. Леополдина Алвес – координатор за Факултета по технологии и мениджмънт и директор на Центъра за трансфер на знания и технологии.

Проведена бе и сесия на тема „Международен маркетинг и предприемачество“ с лектор проф. Ана Лисбоа от Департамента по бизнес и икономика, след което участниците посетиха Кампус 5 на Университета в Лейрия. Това е хъб за социални иновации и здравни науки и там се състоя обучителният семинар  „Управление на иновационни проекти: интернационално съвместно съзидание“. Атрактивният лектор и опитен практик в областта на европейски проекти за иновации бе Витор Ферейра – професор по предприемачество и иновации и генерален директор на стартъпа на Лейрия или т.нар. „бизнес инкубатор“.

Стартъпът „Лейрия“ е установил няколко партньорства и е създал мрежа от сътрудничества с различни структури като институти за висше образование, известни компании, технологични центрове и лаборатории, публични институции с активна позиция в иновациите, както и други национални или международни екосистеми. По-късно участниците разгледаха базата на самия стартъп и се запознаха с 3 иновационни проекта на млади изследователи.

Полезни практически съвети остави и семинарът „Цветен пъзел в проектната комуникация“, демонстриращ значението на хоризонталната и вертикалната комуникация за ефективно управление на проектите. Той бе ръководен от професори в пост-докторантското училище по проектен мениджмънт, които са с практически опит и безспорна експертиза.

Курсът бе реална възможност за запознаване с най-новите тенденции в проектния мениджмънт в Европа и за насърчаване на работата в мрежи между практиците, тъй като университетите на бъдещето са инкубаторите на иновативни проекти, в които творческите идеи на старъпите се реализират успешно от начало до край.

 

 

Докторант от МУ-Варна е първата медицинска сестра по сърдечна недостатъчност в България
14.02.2023

Докторант от МУ-Варна е първата медицинска сестра по сърдечна недостатъчност в България

След специализация в Института по сърдечни болести на Университетската болница във Вроцлав, докторантът от МУ-Варна Мария Георгиева вече е първата медицинска сестра по сърдечна недостатъчност в България. Тя е старша медицинска сестра на Отделението по неинвазивна кардиология към Втора клиника по кардиология на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна и докторант по докторска програма „Управление на здравните грижи“ към Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна.За избора си да премине това обучение Мария Георгиева сподели: „В много европейски страни са развити клиники по сърдечна недостатъчност, където специално обучени специалисти по здравни грижи оказват специализирана сестринска грижа с цел подобряване качеството на живот на пациентите със сърдечна недостатъчност, намаляване на рехоспитализациите и редукция на смъртността. От 4 години работя по дисертационен труд, свързан с грижата за болни със сърдечна недостатъчност. От голям интерес беше за мен да се обуча и сертифицирам като медицинска сестра по сърдечна недостатъчност. Един от университетите, предлагащи тази сертификация, е Медицинският университет във Вроцлав, Полша“, отбеляза още докторантът.
Старша медицинска сестра Мария Георгиева подчерта, че благодарение на добрата колаборация между МУ-Варна и МУ-Вроцлав, това обучение се е осъществило като мобилност по програма „Еразъм +“.
По отношение на детайлите по време на обучението докторантът уточни: „Обучавах се в Института по сърдечни болести на Университетската болница във Вроцлав за 21 дни от колеги със специалност „Медицинска сестра по сърдечна недостатъчност“, ръководени от проф. Ухманович – директор на Европейския изследователски център на медицинските сестри“.
Обучението е протекло по програма, включваща:
1.    Наблюдение на най-добрите практики и опит в програми, специализирани за лечение на болни със сърдечна недостатъчност.
2.    Мениджмънт и управление на сърдечната недостатъчност и организация на работа.
3.    Проследяване на пациенти със сърдечна недостатъчност в болнични и амбулаторни условия.
4.    Участие на медицинската сестрата в подобряването на качеството на живот и функционалния статус на пациентите със сърдечна недостатъчност.
5.    Скрининг за тревожност и депресия при пациенти със сърдечна недостатъчност.
След положен изпит в Института по сърдечни болести – Вроцлав, Полша, докторантът получава сертификат, както и отлични колегиални взаимоотношения за бъдещи международни проекти и сътрудничество.

 

С безплатни профилактични прегледи за откриване на нарушения на слуха и на вестибуларния апарат МУ-Варна ще отбележи Световния ден на слуха
13.02.2023

С безплатни профилактични прегледи за откриване на нарушения на слуха и на вестибуларния апарат МУ-Варна ще отбележи Световния ден на слуха

За трета поредна година МУ-Варна се включва в отбелязването на Световния ден на слуха с безплатни медицински прегледи за откриване на нарушения на слуха и проблеми с вестибуларния апарат. Прегледите ще се извършват от 13 февруари до 2 март, включително, с модерната апаратура на Аудио-вестибуларната лаборатория в Университетския медико-дентален център на МУ-Варна. Необходимо е предварително записване на телефони 0882 413 456 или 052 677 299.

 

Прегледите ще се осъществяват от екип квалифицирани лекари, сред които е и един от водещите специалисти по оториноларингология проф. д-р Марио Милков. Той подчерта, че проблемите с ушите и слуха са сред най-често срещаните и целта на подобни инициативи е да се насочи вниманието на обществеността към грижата за слуха при всички възрасти – универсален скрининг при новородени, превенция на слуха при подрастващи и подобряване на качеството на живот при възрастни хора с намален слух. Според специалистите профилактичните прегледи са необходими за навременното откриване на предпоставки, които могат да доведат до трайно увреждане на слуха или внезапната му загуба.

Аудио-вестибуларната лаборатория към Университетския медико-дентален център на МУ-Варна разполага с последно поколение апартаура за изследване на слуха и вестибуларния апарат и тук се прилагат най-съвременните методики за единен аудио-вестибуларен преглед, утвърдени от водещи световни организации, занимаващи се с проблемите на слуха. Много от пациентите имат неврит на слуховия нерв, придружен с нестабилност, световъртеж и замаяност, каза проф. Милков и допълни, че тук целогодишно се извършват прегледи и диагностика  с различните модули на изследване на слуха - от тъпънчевата мембрана до мозъчната кора.

 

От 2007 година досега Световната здравна организация /СЗО/ отбелязва Световния ден на слуха на 3 март с инициативи, които да насочат вниманието на обществеността към проблемите на слуха. През 2023 година те са под мотото „С грижа за слуха за всички! Нека го направим реалност“. Целта на СЗО през тази година е да се подчертае значението на интегрирането на грижите за ушите и слуха в рамките на първичната медицинска помощ, като основен компонент на универсалното здравеопазване. Досега МУ-Варна два пъти е отличаван със специална грамота на СЗО за инициативи, свързани със Световния ден на слуха.

Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025
10.02.2023

Информационна среща за краткосрочни специализации и мобилности по проект №BG05M2ОP001-2.016-0025

На 15.02.2023 г. от 16 ч. в I аудитория на Медицински университет - Варна екипът на проект №BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ организира информационна среща за представяне на възможностите за мобилности (3 месеца) и краткосрочни специализации (2 седмици) по проекта. Инициативата е насочена към преподаватели, млади учени, постдокторанти и изследователи от Медицински университет - Варна, които обучават студенти/ извършват дейност в професионални направления 7.1. Медицина и/или 7.5. Здравни грижи.

По време на срещата ще бъдат представени асоциираните партньори по проекта, в които е възможно да се осъществи специализация/мобилност, условията за участие и изискванията към кандидатите. Броят на предвидените мобилности е ограничен, като срока за провеждане е до 12.2023 г.  

Ще Ви очакваме!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

  1. 53
  2. 54
  3. 55
  4. 56
  5. 57
  6. 59
  7. 60
  8. 61
  9. 62
  10. 63