Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 27.10.2021

  Обновената почивна база в с.Зорница започва да приема служители на МУ-Варна за настаняване за краткотраен отдих

  Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна има удоволствието да ви уведоми, че от 01.10.2021 г. можете да подавате заявления за настаняване за краткотраен отдих в изцяло обновената почивната станция на университета в с.Зорница, община Чепеларе, област Смолян.
  Редът и условията за настаняването и ползването на почивната станция са определени в правила, приети от Академичния съвет с решение по протокол № 32/30.09.2021 г., с които можете да се запознате тук . Заявление можете да изтеглите от тук.

  чети още
  • 26.10.2021

  С тържествен водосвет бе открита обновената почивна база на МУ-Варна в село Зорница

  На 23 октомври официално бе открита почивната станция на Медицински университет – Варна в село Зорница, област Смолян.

  След тържествения водосвет за освещаване на базата, лентата за откриването прерязаха ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов и председателят на Общото събрание проф. д-р Красимир Иванов.

  Приветствено слово и благодарности към ръководството поднесе управителят на почивната станция г-н Динко Паликаров, както и кметът на град Чепеларе г-н Боран Хаджиев.

  Видео

  Галерия

  чети още
  • 25.10.2021

  УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-861/ 21.10.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА

  На вниманието на служителите, преподавателите и студентите

  в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

   

              Уважаеми колеги,

  Присъственото обучение в Медицински университет – Варна се възстановява, считано от 26-ти октомври (вторник) 2021г. Учебният процес продължава  съобразно решението на Академичния съвет по протокол № 28/23.08.2021 г. и заповед на Ректора № Р-100-567/ 24.08.2021 г. за организация на обучението от началото на зимния семестър на учебната 2021/2022 година.

  Във връзка прилагането на новата заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-856/19.10.2021г., изменена със заповед № РД-01-861/21.10.2021г., при провеждане на присъствените учебни занятия всички студенти, преподаватели и служители на Медицински университет – Варна трябва да притежават валиден документ, определен в заповеди № РД-01-733/27.08.2021г. и № РД-01-861/21.10.2021г. на министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от проведено предварително изследване, който може да бъде проверяван от служители на РЗИ и МВР.

  За студентите, които не притежават валиден документ, определен в заповедите на  министъра на здравеопазването за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от проведено изследване, ще бъде осигурена възможност за компенсаторно обучение в електронна среда при спазване на утвърдения учебен разпис, считано от 2-ри ноември (вторник) до момента, в който придобиването на сертификат стане възможно.

  Преддипломният стаж и държавните изпити се провеждат само присъствено, съгласно установения график и при спазване на дадените по-горе указания.

  Конкретни инструкции ще бъдат дадени от ръководителите на съответното основно звено/филиал/ катедра или учебен сектор, съобразно спецификата на отделните специалности и дисциплини.

   

  • 20.10.2021

  На вниманието на студентите и преподавателите в МУ-Варна

  Уважаеми колеги,

  Във връзка с неясни разпоредби в Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021г.  на Министъра на здравеопазването и необходимост от уточняване на възможностите и начините на прилагането им Ви уведомяваме, че учебният процес по всички специалности в Медицински университет – Варна за периода от 21.10.2021г. (четвъртък) до 25.10.2021г. (понеделник) включително ще се провежда изцяло в електронна среда.