Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 04.12.2020

  МУ-Варна участва в проект по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ - INTERREG

  На 02.12.2020 г. се проведе първата среща по проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”, изпълняван по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ - INTERREG на Европейската комисия, в който Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна е поканен да участва в групата на Заинтересованите страни за вземане на решения.

  чети още
  • 02.12.2020

  МУ-Варна организира международен онлайн уъркшоп на тема “От клетки до микрозоми”

  MУ-Варна организира международен уъркшоп в 2 части на тема: От клетки до микрозоми - изолиране, функция, оценка. Лектори ще бъдат учени от Израел, САЩ и България. Първата част ще се проведе на 3-ти декември, а втората на 7-ми декември 2020г. Научното събитие е част от Националната програма на Министерството на образованието и науката "Европейски научни мрежи".

  чети още
  • 02.12.2020

  МУ-Варна организира работен онлайн семинар на тема: Невронаука - какво ще кажете за ретината?

  На 4-ти декември 2020г. Медицински университет - Варна ще бъде домакин на международен работен онлайн семинар на тема: Невронаука - какво ще кажете за ретината? (Neuroscience - what about the retina?) Научното събитие е част от Национална програма на Министерството на образованието и науката "Европейски научни мрежи".
   

  чети още
  • 01.12.2020

  Благодарствено писмо към МУ-Варна от Дирекция „Превенции“ на Община Варна

  В навечерието на 5 декември- Световен ден на доброволеца, Дирекция „Превенции“ на Община Варна изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от МУ-Варна.

  Благодарности за огромния принос представителите на Общината изказват към студентите по медицина Веселина Добрева,5 курс и Павло Славов, 2 курс, които са и членове на Студентски съвет към МУ-Варна.

  Веселина и Павло активно участват по време на обучението си в разнообразни дейности, свързани с превенцията на рисково поведение сред деца и млади хора, като се отличават със своята креативност, отговорност, постоянство и упорита работа.

  Студентите от МУ-Варна винаги са били ангажирани с различни каузи и с провеждането на кампании за информиране на широката общественост с проблемите на някои от най-разпространените болести и възможностите за превенцията им. „В разнообразието от превантивни дейности студентите медици винаги са се отличавали със своите знания, умения и иновация“, се казва още в писмото.