Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 25.06.2021

  Първо място и специалната награда на журито спечели СТС „Диана“ на Национален музикален фестивал

  Студентски танцов състав „Диана“ към Медицински университет – Варна спечели две награди в XVII издание на Национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“. Събитието се проведе в периода 18–20 юни 2021 г. в Гранд мол – Варна.

  С награда за първо място бяха отличени нашите танцьори в категория над 19 години, направление „Танцово изкуство“ – обработен и сценичен фолклор. Специалната награда на журито също бе присъдена на талантливите танцьори от МУ-Варна.

  чети още
  • 24.06.2021

  В МУ-Варна се проведе първата работна среща по международния проект PHENOMENO

  На 22 юни в МУ-Варна се проведе първата работна среща по проекта PHENOMENO в рамките на програма „Хоризонт 2020“. В новия проект МУ-Варна е водещ университет и си партнира с университета на Неапол и 3 фирми от България и Гърция за разработката на антропоморфни модели на млечна жлеза и оптимизацията на клинични изследвания при пациентите с карцином на млечната жлеза.

  чети още
  • 24.06.2021

  20 студенти завършиха първи модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci в МУ-Варна

  20 студенти по медицина от МУ – Варна завършиха успешно първия модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci Xi. За пръв път в България, единствено варненският медицински университет, дава възможност на студентите да се включат във високоспециализирано обучение по роботизирана хирургия.

  Програмата за обучение е разработена от Катедрата по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна с ръководител проф. д-р Красимир Иванов. Практическата част се осъществява в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина"- Варна, която е утвърден център за хирургично и минимално-инвазивно лечение на онкологични и доброкачествени заболявания в България.

  Студенти от 3, 4 и 5 курс, специалност „Медицина" могат да се възползват от тази възможност, като включат дисциплината като свободно избираема. Допълнителният специализиран модул по роботизирана хирургия се радва на широка популярност и голям интерес от страна на студентите и те с ентусиазъм се включват в обучението, информираха от катедрата по обща и оперативна хирургия.

  Новата дисциплина ще даде възможност на студентите да се включат също и в осъществяването на качествени и конкуретноспособни научно-изследователски проучвания, които намират отражение в престижни международни научни списания с висок импакт фактор.

  Обучението е единствено в България за студенти по Медицина и се осъществява върху роботизирана система Da Vinci Xi. Роботът в закупен по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие.

   

   

  Виж видео тук: https://www.youtube.com/watch?v=HKrPY4Jw8uA

   

  • 23.06.2021

  Над 70 млади учени от МУ-Варна са подкрепени по „Европейски научни мрежи“ през първите 9 месеца след старта на програмата

  Виж видеото тук: https://www.youtube.com/watch?v=TYBT3RrVVtg

  На 26 септември 2020 г. МУ – Варна стартира дейността по национална научна програма „Европейски научни мрежи“ с първия международен онлайн симпозиум на тема: Дълбока Мозъчна Стимулация /ДМС/ (Deep Brain Stimulation (DBS).

  През 2020 г. по програмата бяха организирани и проведени 4 работни семинара, в рамките на които бяха  подкрепени  5  млади  учени,  27  докторанти  и  17  постдокторанти  от  МУ - Варна.  За работните  семинари  бяха  привлечени  12  чуждестранни  лектори. По програма бе организиран и 1 научен симпозиум и общо 4 международни конференции. За участие в международните научни прояви бяха подкрепени 2 млади учени, 8 докторанти и 7 постдокторанти.

   

  До момента през 2021 г. в рамките на „Европейски научни мрежи“ са състояха 1 работен семинар, 1 научна конференция и 1 международна конференция.

  Всички провели се инициативи се осъществиха онлайн поради извънредната епидемиологична обстановка.

  Общата цел на Националната Програма „Европейски научни мрежи" е да засили и поддържа транслационната невронаука в Медицински Университет-Варна на най-високо ниво, както и да революционизира клиничната практика за лечение на мозъчни дегенеративни разстройства в България.

  Повече информация за изпълнението на програмата „Европейски научни мрежи“ може да намерите тук: https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/eu-nauchni-mreji.aspx

   

  Националната научна програма „Европейски научни мрежи" е  приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата, финансирана от бюджета на Министерството на образованието и науката, подпомага български изследователски институции, чиито проектни предложения са получили висока оценка от Европейската Комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма „Хоризонт 2020".