Проф. д-р Крикор Дикранян ще изнесе лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование в САЩ“
22.06.2022

Проф. д-р Крикор Дикранян ще изнесе лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование в САЩ“

На 5 юли (вторник) от 15:00 ч. в I Аудитория в МУ-Варна проф. д-р Крикор Дикранян, Професор по Анатомия Washington University School of Medicine, САЩ, ще изнесе открита лекция на тема: „Поуки от реформата в медицинското образование на САЩ“.

В своята лекция той ще представи кратка справка за дълбоките реформи в медицинското образование в САЩ и специално във Washington University School of Medicine, както и ролята на създадената Washington University Academy of Educators за повишаване на квалификацията на преподавателите. Основната цел на неговото изложение е и да обсъди мястото на различните методи на преподаване в т. нар. интегрирано обучение по медицина, както и ролята на изпитните въпроси в интегрирания курикулум. По време на срещата ще се обсъди и как да се създават изпитни въпроси които да измерват компетентността на студентите и как те да се оценяват и категоризират.

 Д-р Дикранян е възпитаник на Медицински Университет Варна. Постъпва като Асистент в катедрата по Анатомия през 1979г. През 1996 г. е поканен на работа в катедрата по Психиатрия във Вашингтонския университет на Сейнт Луис, където работи по проблемите на невротоксичността, феталния аклохолен синдром, ролята на системните анестетици върху централната нервна система на новородени, травмата на мозъка при подрастващите, както и промените в мозъчната тъкан при болестта на Алцхаймер. Публикува десетки статии в реномирани научни списания, включително и в Nature и Science. От 2001 гoдина постъпва като преподавател в катедрата по Анатомия и Невробиология (понастоящем Department of Neuroscience) на същия университет. За своите приноси в науката и образованието на студентите и специализантите в университета е избран за Доцент и впоследствие Професор. Създал е редица дигитални пособия за преподаването по анатомия, хистология и нервни науки. От много години проф. Дикранян сътрудничи с редица катедри от МУ-Варна, както и допринася за създаването на симулационното медицинско обучение на варненските студенти.

МУ-Варна с признание за активно участие в национална кръводарителска кампания
16.06.2022

МУ-Варна с признание за активно участие в национална кръводарителска кампания

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна получи признание за активно участие в националната кампания с призив за спасяване на човешки живот. Плакети получиха Веселина Добрева – стажант-лекар от 6 курс и Станимир Златев – четвъртокурсник в МУ-Варна. В Световния ден на доброволния и безвъзмезден кръводарител, 14 юни, в морската столица бяха наградени отличили се кръводарители. Директорът на Регионалния център по трансфузионна хематология във Варна д-р Жанина Йорданова и председателят на областната структура на Българския червен кръст Илко Раев наградиха 8 отличили се кръводарители, сред които и една фирма. Домакин на събитието беше Музеят по история на медицината към МУ-Варна. чети още
МУ-Варна спечели финансиране по национална програма за стимулиране на публикационната активност
15.06.2022

МУ-Варна спечели финансиране по национална програма за стимулиране на публикационната активност

МУ-Варна спечели финансиране по Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. Целта на програмата е стимулиране на научноизследователския състав за повишаване броя на научните публикации в авторитетни издания, реферирани в световните бази данни Web of Science и Scopus. Програмата цели и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп. Това е предпоставка за по-висока видимост на публикациите, повишаване на персоналния индекс на цитирания, възможност за колаборации, издигане позициите на Университета на световно ниво. чети още
Студентка от МУ-Варна – първенец в VIII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“
15.06.2022

Студентка от МУ-Варна – първенец в VIII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“

  С първо място и грамота се завърна от VIII Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“ Дона Филчева, студентка по медицина, 3 курс в МУ-Варна, водена от нейния научен ръководител – ас. д-р Димо Стоянов от Катедра „Анатомия и клетъчна биология“. Конференцията се проведе от 10 до 12 юни 2022 в София и бе организирана от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, съвместно с Българското анатомично дружество. Научното изследване и представянето на резултатите от третокурсничката Дона Филчева от МУ-Варна бяха подкрепени от Национална програма „Европейски научни мрежи“ на МОН. видео чети още
  1. 80
  2. 81
  3. 82
  4. 83
  5. 84
  6. 86
  7. 87
  8. 88
  9. 89
  10. 90