05.02.2021

Благодарствено писмо към МУ-Варна от ръководството на МБАЛ-Сливен

Ръководството на МБАЛ-Сливен към ВМА-София изпрати благодарствено писмо до Ректора проф. д-р Валентин Игнатов за доброволческата дейност на студентите от МУ-Варна.

Началникът на МБАЛ-Сливен изказа благодарност за отзивчивостта и отговорността в трудната борба с преодоляването на кризата от COVID-19 към Василиан Банков, студент III курс, специалност „Медицина“, Светослав Банков и Павел Павлов, стажант-лекари от МУ-Варна, които се отзоваха като доброволци в Инфекциозното отделение на болницата.

„Засвидетелствам искреното си уважение към Вас и Вашата общественополезна и хуманна дейност в полза на обществото ни, като възпитавате с такива ценности и добродетели Вашите възпитаници“, казва още в благодарственото писмо полковник д-р Илиян Комитов, началник на МБАЛ-Сливен към ВМА-София.

 

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“
04.02.2021

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“

МУ-Варна стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“   Стартира изпълнението на проект № BG14MFOP001-6.004-0006-C01 „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда“ с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Проектът е  финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Общата стойност на проекта е 245 400 лв., от които 184 050 лв. се осигуряват от Европейски съюз и 61 350 лв. от национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Продължителността на проекта е две години и е с период на изпълнение  от 25.01.2021 г. до 25.01.2023 г. чети още
Модерна аудио-вестибуларна лаборатория е оборудвана в Университетския медико-дентален център в МУ-Варна
03.02.2021

Модерна аудио-вестибуларна лаборатория е оборудвана в Университетския медико-дентален център в МУ-Варна

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9Kq_8H1oeJ4&feature=emb_logo С пълен модул последно поколение електрофизиологични апарати е оборудвана новата Аудио-вестибуларна лаборатория към Университетския медико-дентален център в МУ-Варна. Специалистите в лабораторията извършват прецизен пълен слухов анализ, диагностика и рехабилитация на пациенти при повече от 60 състояния, между които неизяснен шум в ушите, замаяност, световъртеж, загуба на равновесие, намален слух, главоболие, нестабилност в походката. Новата апаратура, която е на стойност над 294 000лв. и е закупена от МУ-Варна, е оборудвана и с последно поколение аудио-вестибуларен стол, разполага със собствена софтуерна мрежа и с допълнителен модул за съхраняване на информацията с научна цел. Апаратурата е в съответствие с най-новите световни стандарти за провеждане на универсален слухов скрининг при новородени - един от приоритетите на световната здравна организация. чети още
535 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 25 - 31 януари
02.02.2021

535 пациенти са преминали през спешните центрове в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна в периода 25 - 31 януари

В УМБАЛ „Света Марина“, със Заповед на Изпълнителния директор, към момента са разкрити 115 легла за пациенти  с доказан КОВИД или съмнителни такива, от които 15 за интензивно лечение на пациенти с КОВИД. За периода 25-31 януари през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина“  са преминали 535 пациенти, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 55. Преминали пациенти през Covid структурите за периода са 157, от които през интензивни отделения – 24.  Излекувани през изминалата седмица са 97, а починали – 9. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

Ръководството на болницата ежеседмично ще уведомява населението на Варна и областта за реалната ситуация в лечебното заведение.

 

                                    ПРЕСЦЕНТЪР НА   УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД-ВАРНА

  1. 87
  2. 88
  3. 89
  4. 90
  5. 91
  6. 93
  7. 94
  8. 95
  9. 96