МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)

МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)

Под надслов „Отразяване на "новото нормално" в образованието и обучението по обществено здраве“ се проведе годишната среща на Деканите и Директори на училища, факултети по обществено здравеопазване, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER) на 31 август – 02 септември в гр. Дъблин, Ирландия. Факултетът по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна бе единственото висше училище от България с представител на форума -  зам.-деканът по научната дейност доц. д-р Наталия Ушева, д.м.

Основен фокус в представените доклади и проведените дискусии бе поставен върху две теми – отключеното след COVID-пандемията "ново нормално състояние", което общественото здравеопазване трябва да взема под внимание и съдържанието на учебните планове и програми, които да са релевантни на променящата се обстановка и потребности на пазара на труда за специалисти в сферата на общественото здравеопазване. Навлизането в "новото нормално състояние" изисква по-широко възприемане и навлизане на етиката на общественото здраве и показва, че здравето съществува в социален и политически контекст. Подновеният акцент в разбирането на здравето като социално понятие обхваща нормативни промени на различни нива за справяне с COVID-19 и други глобални кризи, най-вече климатични промени, военни действия, масови трансгранични миграционни потоци. Отбелязано бе, че навлизането в ерата на "новото нормално" в здравеопазването изисква нюансирано разбиране на отношенията между индивида и обществото и налага формулирането на нова биоетична система, фокусирана върху концепцията за солидарността като централна ценност в общественото здраве.

Придобиването на компетенции при бъдещите кадри в сферата на общественото здраве чрез актуално и релевантно съдържание на учебните планове и програми е тема, която се обсъжда в продължение на последните няколко срещи на Асоциацията. Подчертано бе, че обучението на студентите по обществено здраве в различните образователни степени изисква съобразяване с променените обстоятелства и потребности на обществото, че е необходимо да се включват в обучението геополитически проблеми; да има разбиране за влиянието на здравната политика върху неравенствата като основополагащи за общественото здраве; адекватно обучение за решаване на мултидисциплинарни проблеми, по-силен фокус върху очакванията на пазара на труда, признаване на разнообразието между отделните държави и училища в обучението по обществено здраве, съобразявайки с местния или национален контекст (специфичните нужди и потребности,  здравна система и политическа рамка, изискванията на пазара на труда и др.). Засегнат бе и въпросът за  справяне и избягване разминаването между очакванията на младите специалисти и реалните знания, придобити по време на обучението.

Освен експерти от академичните организации в срещата взеха участие и представители на международни организации:  Майкъл Райън - Директор на Програмата за извънредни ситуации в здравеопазването на СЗО; Сузана Ватралова – Ръководител мисия за Ирландия на Международната организация за миграция и др.

Домакин на Срещата бе Училището по обществено здраве, физиотерапия и социални науки към Университетския колеж Дъблин, който отбелязва 40-тата годишнина от създаването си.