МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 13 до 17 май със 17 тематични събития

МУ-Варна ще участва в Европейската седмица на общественото здраве от 13 до 17 май със 17 тематични събития

Факултетът по обществено здравеопазване участва с рекорден брой регистрирани 17 участия в Шестото издание на Европейска седмица на общественото здраве (https://eupha.org/EUPHW), организирано от Европейската асоциация по обществено здраве.

Европейската седмица на общественото здраве има за цел да повиши осведомеността относно общественото здраве и да насърчи сътрудничеството сред обществено-здравната общност в Европа. През 2024 г. темата на Седмицата е „Здравето е политически избор!“ - като ще се подчертае взаимодействието между политиката и здравето за създаване на устойчива промяна за по-добро здраве в бъдеще. Събитията са организирани тематично в рамките на 5 дни в седмицата 13-17 май 2024г.

 

14 май 2024 г.    Психично здраве: Хората в центъра

 

 „Психично здраве при хора с намалено зрение“ - лекция за офталмолози, оптици, оптометристи, студенти и всеки, който се интересува от темата.

09:00ч в зала 209 на УСБОБАЛ- Варна, ул. Дойран 15.

Катедра по оптометрия и професионални болести

 

„Съзависимост при членове на семействата, свързани с употребата на психоактивни вещества“ - семинар за студенти от специалност “ Медицински сестра”, трети курс

10:00 до 11:30 ч. УМБАЛ „Св. Марина”, Психиатрични клиники; МУ- Варна

Катедра по здравни грижи

 

„Ролята на медицинската сестра за комплексна рехабилитация на пациенти с вторична прогресивна множествена склероза“ – лекция 9.30 – 10.45 РЗИ 10 етаж

Катедра по логопедия и медицинска педагогика

 

„Социалните медии и психичното здраве на подрастващите“ – лекция

11.00- 13.15 ч. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Катедра по хигиена и епидемиология

 

„Холистичен подход в терапията на хиперкинетичен синдром с дефицит на вниманието“ - лекция

11.00- 11.45 ч. РЗИ 10 етаж

Катедра по логопедия и медицинска педагогика

 

15 май 2024 г.  Здравето на планетата: glocal подход

 

Човекът и изменението на климата – семинар за ученици от 1-ва Езикова гимназия

8.00-10.45 ч. 1-ва Езикова гимназия – Варна

Катедра по хигиена и епидемиология

 

16 май 2024 г. Здравето през целия живот: Здравеопазване и здраве на човека

 

Науката за намаляване на „разделението“ през целия живот

10-13.00ч.  Медицински университет Варна Аудитория 1-ва

АСМБ- Варна, Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, Катедра по хигиена и епидемиология

 

Семейното планиране - правото на избор – лекция

11-12.30 ч. – МК – Варна, Аудитория А

Катедра по здравни грижи

 

Непрекъснатост на превантивните грижи - лекция

 11-12.45 ч. – МК – Варна, Зала 208

Катедра по здравни грижи

 

Здравният и СПА туризъм като част от здравната превенция за всички

15.00-16.00 ч. – лекция по MU-Vi ТВ

Катедра по икономика и управление на здравеопазването

 

17 май 2024 г.   Следващото поколение: Обществено здраве днес и утре

 

От миналото към бъдещото да вземем рационалното от миналото на нашето здравеопазване – дискусия

09-10.45 – Музей по история на медицината

Катедра по здравни грижи

 

„Море и здраве“ - Овластяване на бъдещи лечители

10.00-17.00ч. – ФДМ, зала 103 Студентска научна конференция
https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTIDm3a037800fd79be22c25e4924ed35683f

Факултет по обществено здравеопазване

 

Въвеждане на концепцията „Едно здраве“ в българската учебна програма по медицина и обществено здраве. Glocal - образователни подходи.

01.00ч. – 23.45ч. – лекция он-лайн, достъпна на

https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTIDmc643da31071198ea801c155e14856075

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването

 

Акушерски грижи при преждевременно раждане

10.00 – 11.30ч – Медицински колеж Варна

Катедра по здравни грижи

 

Ваксините – гаранция за здравето на днешните и бъдещите поколения

11.00 – 12.45 - ч. МК – Варна, Аудитория А

Катедра по здравни грижи

 

Физиотерапия при хронична мускулно-скелетна и неврологична болка– лекция и медицински преглед с консултиране за възможностите на физикалната медицина за лечение и профилактика на най-често срещаните мускулно-скелетни и неврологични заболявания

11.00- 17.00.  Отделение по рехабилитация, УМБАЛ „Света Марина“ - Варна, хотел „Естрея“, в курорта Св. св. Константин и Елена

Катедра по физиотерапия, рехабилитация и морелечение

 

Възпитаване на здравословни навици у подрастващите -  лекция в 3-та Гимназия

18.30-20.00 ч.- 3-та Гимназия – Варна

Катедра по хигиена и епидемиология