С научна конференция и концерт на талантите МУ-Варна ще отбележи 10-тата годишнина на фестивала „Море и здраве“

С научна конференция и концерт на талантите МУ-Варна ще отбележи 10-тата годишнина на фестивала „Море и здраве“

За десета поредна година Факултетът по обществено здравеопазване на МУ-Варна е инициатор и организатор на фестивала „Море и здраве“, посветен на Европейския ден на морето и на Европейската седмица на общественото здраве. Десетото издание на фестивала ще се проведе от 15 до 18 май 2024 г.

Програмата ще започне на 15 май с посещение на кораба за екологичен мониторинг "Галакси Еко". На борда на кораба студенти от свободноизбираемата дисциплина „Морски инциденти“ ще реализират учебната си практика.

На 17 май  от 9 часа в I-ва аудитория на МУ-Варна ще бъде открита традиционната за фестивала научна конференция, предназначена за студенти, докторанти и млади учени. Тя ще се проведе в хибридна форма - присъствено и чрез платформата Webex. Ще бъдат представени научни изследвания на преподаватели и студенти от медицинските университети в България по теми, свързани със здравето и морето. В рамките на конференцията ще се проведат  сесии в секции „Обществено здраве“, „Медицина“ – работен език – български и английски, както и сесии с работен език български в секциите „Морелечение и физиопрофилактика“, „Кинезитерапия“, „Здравна икономика и мениджмънт“, „Биомедицински технологии“.

Фестивалът ще завърши на 18 май с концертна програма на сцена „Раковина“ в Морската градина, с участието на студенти и приятели на МУ-Варна, университетската театрална трупа „Инфаркт“, мажоретен състав и студентски танцов състав „Диана“ към МУ-Варна.

В програмата ще участват също студенти и преподаватели от специалност „Кинезитерапия“, които ще предложат на публиката демонстрация на физически активности на открито Йога и Ци Гун.

По инициатива на Катедра „Оптометрия и професионални болести“, УС „Медицински оптик“ и Катедрата „Очни болести и зрителни науки“ ще проведе и информационна кампания за профилактика на очите по темите „Компютърен зрителен синдром“ и „Можем ли да отваряме очите си под вода, докато плуваме“, а също и анкета за опазване на очното здраве от UV лъчите. Най-малките участници във Фестивала могат да участват в рисунка на асфалт на тема „Моето море“.

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ