Медицински университет - Варна стана асоцииран член на европейската изследователска инфраструктура EBRAINS

Медицински университет - Варна стана асоцииран член на европейската изследователска инфраструктура EBRAINS

Медицински университет – Варна бе приет за асоцииран член на EBRAINS, европейска стратегическа дигитална изследователска инфраструктура (RI).

EBRAINS е създаден чрез финансирания от ЕС проект за човешкия мозък (Human Brain Project). Целта на EBRAINS е да насърчи на изследванията, свързани с мозъка, чрез подпомагане на превръщането на най-новите научни открития в иновации в медицината и индустрията в полза на пациентите и обществото. EBRAINS събира висококачествени изследователски данни, инструменти и компютърни графики за изследвания, свързани с мозъка. Инфраструктурата предлага широк набор от научни данни за мозъка, мозъчни атласи на различни нива, инструменти за моделиране и симулация и достъп до високопроизводителни изчислителни ресурси, роботика и невроморфни платформи.

Членството ще даде на Медицински университет - Варна възможност да проектира съвместно с EBRAINS бъдещи научни дейности, целящи да помогнат изследователите, работещи най-вече в областта на невронауките, но и в други области като редки заболявания, генетика и онкология.