На тържествен академичен съвет бяха връчени дипломите за заетите академични длъжности и научни степени на МУ-Варна през първото полугодие на 2024 г.

На тържествен академичен съвет бяха връчени дипломите за заетите академични длъжности и научни степени на МУ-Варна през първото  полугодие на 2024 г.

На тържествен академичен съвет в навечерието на 24 май ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков  връчи дипломите за заетите академични длъжности и придобитите научни степени за първото полугодие на 2024 г. Официалната церемония се проведе на 21 май в първа аудитория на Университета, в присъствието на академичното ръководство и академичния съвет на МУ-Варна. Имената на новите дипломанти обяви заместник-ректор „Кариерно развитие“ проф. д-р Мария Негрева.

Общо 70 души получиха своите дипломи. От тях 2-ма са преподавателите, защитили академична длъжност „професор“, 6 – „доцент“, научна степен „доктор на науките“ – 2-ма. Образователно-научната степен „доктор“ получиха 25 души. 35 са преподавателите, защитили академичната длъжност „главен асистент“. Ректорът поздрави дипломантите за достигнатото ново, по-високо стъпало в техния академичен и научен път и пожела на цялата академична общност на МУ-Варна здраве, успехи и постижения.