Поздравителен адрес на Ректора по случай 62-рата годишнина от основаването на МУ-Варна
30.09.2023

Поздравителен адрес на Ректора по случай 62-рата годишнина от основаването на МУ-Варна

Уважаеми колеги и студенти,

За мен е чест да Ви поздравя с 62-рата годишнина от основаването на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. На 1 октомври 1961 г. е открита първата учебна година на МУ-Варна. Надпис на входа „Честита нова Алма Матер“ посреща първите 97 студенти. Университетът, тогава известен като Висш медицински институт, отваря вратите на своите аудитории, клиники и лаборатории за обучение на бъдещи лекари,  посветили се  на медицинските науки, здравето и живота на хората.

Днешният празник е повод да изразим своето дълбоко уважение към основателите на  нашия университет, към личностите и авторитетите, които със своите дела, научна мисъл, ерудиция, умения, опит, постижения и отдаденост в професията, написаха със златни букви историята на Медицински университет - Варна. Тяхната амбиция да създадат най-съвременния учебен и лечебен център в Североизточна България, днес се отстоява от цялата академична общност на МУ-Варна. Убеден съм, че основателите на нашата Алма матер биха се гордели с настоящите успехи и постижения на Университета в образователната, научноизследователската и лечебно-диагностичната дейност.

Изказвам своята благодарност към всички преподаватели, учени и научноизследователски колективи на МУ-Варна за високия професионализъм и постиженията в името на прогреса на науката, знанието и висшето образование. Респект към Вас, уважаеми колеги, за Вашата всеотдайност в професията, на която сте се посветили. Вярвам, че заедно  споделяме общата кауза да обучаваме нашите студенти, специализанти и докторанти като висококвалифицирани специалисти в областите на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здравеопазване и здравните грижи. Убеден съм, че възпитаниците на МУ-Варна се учат от най-добрите знаещи и можещи специалисти с признат обществен и международен авторитет.

Пожелавам на всички Вас и на Вашите семейства здраве и благоденствие. Бъдете удовлетворени в делата си, успешни в професията си и горди с постиженията си.   

Честит празник!

 

1.10.2023 г.                                                                             Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

                                                                          Ректор на Медицински университет

                                                                                                  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Започна XV-ят Конгрес на Българското дружество по офталмология “Светлината има значение”
29.09.2023

Започна XV-ят Конгрес на Българското дружество по офталмология “Светлината има значение”

На 28 септември 2023г. в к.к. Албена бе дадено началото на XV Конгрес на Българското дружество по офталмология (БДО) “Светлината има значение”. По традиция  Управителният съвет организира в първия ден курсове и лекции за младите офталмолози. Денят се води от председателя на БДО чл.-кор. проф. Христина  Групчева дмн, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE. В духа на следдипломното обучение, събитието бе открито лично от заместник-ректора по “Кариерно развитие” на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна - проф. д-р Димитър Райков, дмн. Проф. Групчева подчерта, че неговото присъствие на този форум е символично, не само защото около 1/3 от специализантите в България са зачислени в Медицински Университет – Варна, но и поради факта, че проф. Райнов е потомък на офталмолог – д-р Иван Райков. Младите специалисти и специализанти имаха удоволствието да станат свидетели на уникални архивни снимки и да видят апарати, които са отдавна забравени.


Конгресът на Българското дружество по офталмология се провежда веднъж на две години и ще продължи до 1 октомври 2023г. Четиридневното мероприятие ще бъде с международно участие - както на гост-лектори, така и на практикуващи офталмолози. Програмата на конгреса е интензивна и разнообразна. Уникално за този конгрес е участието на медицински сестри, медицински оптици и оптометристи. За тях специално е създадена целодневна програма на 29 септември 23. Един от основните акценти в контекста на мотото е дебата: „За или против 3D хирургията в офталмологията“. Медицински Университет – Варна и университетската болница „СБОБАЛ – Варна“ са национални пионери в този тип визуализация. За участие в събитието са регистрирани 750 офталмолози и специалисти. Събитието е организирано с любов към природата и мерки за намаляване на отпадъците: електронни материали, индивидуални бутилки за многократна употреба, екологично пътуване и др.

Новите насоки в епидемиологията и социалнозначимите заболявания в Европа е темата на научна лекция на 3 октомври в МУ-Варна
29.09.2023

Новите насоки в епидемиологията и социалнозначимите заболявания в Европа е темата на научна лекция на 3 октомври в МУ-Варна

На 3 октомври от 16 ч. в I-ва Аудитория, сграда Ректорат на МУ-Варна ще се състои лекция на проф. Красимира Александрова от Университета Бремен, Германия. Темата е "Нови насоки в епидемиологията на социалнозначимите заболявания в Европа: текущи проучвания и изследователски колаборации". Организатор на събитието е Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването /КСМОЗ/ в МУ-Варна. Научното събитие е предназначено за преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, работещи и интересуващи се от проучвания в областта на общественото здраве и епидемиологията на  социалнозначимите заболявания. Лекцията е част от юбилейната програма, посветена на 60-годишнината на КСМОЗ.  

Проф. Красимира Александрова е професор във Факултета по здравни науки към Университет Бремен, Германия и заместник-ръководител на отдела за епидемиологични методи и етиологични изследвания в Института за превантивни изследвания и епидемиология Лайбниц – BIPS, Бремен, Германия от януари 2021 г. Тя има над 20 години опит в областта на епидемиологията и профилактиката на хроничните заболявания. Преди да се присъедини към академичния състав на Университетa Бремен, проф. Александрова  работи като изследовател и ръководител на изследователска група в Немски институт по хранене, Потсдам-Ребрюке, Германия (2009-2020), а преди това като редовен докторант и асистент в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването в Медицински университет - Варна (2003-2009).

Защитила е хабилитация в областта на молекулярната епидемиология на тема „Взаимозависимост между затлъстяване и колоректален рак: ролята на възпалението в метаболитната дисфункция” в Университета Потсдам, Германия (2020). Има магистърска степен по обществено здраве от Еврейски университет в Йерусалим,  Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine, Израел (2002) и Здравен мениджмънт (1999) от Медицински университет - Варна, както и докторска степен по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, защитена пред Висшата атестационна комисия /ВАК/ през 2009 г. Преподавател по епидемиология в различни университети, вкл. Медицински университет - Варна, Университет Потсдам и Медицински университет Charité Берлин, Германия.

Основните й научни интереси са в областта на молекулярната епидемиология, превенцията на хронични заболявания и ролята на храненето, начина на живот и метаболизма като модифицируеми здравни фактори. Публикациите и включват  повече от 200 оригинални статии и има  Индекс на Хирш /H-индекс/ 50. За работата си върху механизмите, обуславящи връзката между затлъстяването и липсата на физическа активност с колоректалния рак, тя е удостоена с престижната награда Felix Burda за медицина и наука през 2018 г.​

60-годишнината на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ще бъде отбелязана на 4 октомври в I-ва Аудитория на МУ-Варна
29.09.2023

60-годишнината на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ще бъде отбелязана на 4 октомври в I-ва Аудитория на МУ-Варна

С юбилейна среща Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването /КСМОЗ/ ще отбележи 60-тата си годишнина.  Събитието ще се проведе на 4 октомври от 11.00 ч. в I-ва Аудитория на МУ-Варна. В документален филм ще бъде представена историята на Катедрата и  ще бъдат почетени личностите, допринесли за създаването, развитието, постиженията и утвърждаването й през годините. На тържественото събитие ще бъдат отличени изявени преподаватели на катедрата през годините, както и институции, с които КСМОЗ осъществява  дългогодишно ползотворно сътрудничество.

Историята на КСМОЗ започва през 1963 г. Нейни ръководители са и.д. проф. д-р Владимир Бояджиев (1963-1974), проф. д-р Иванка Николаева (1975-1980), проф. д-р Кирил Иванов (1980-1988), доц. д-р Невяна Фесчиева (1988-2000), доц. д-р Стоянка Попова (2000-2002), доц. Искра Мирчева (2003-2019) и доц. д-р Наталия Ушева – от 2019 г.  Първите десет години от развитието са посветени на организацията на учебния процес, на първите научни изследвания и  курсове по следдипломна квалификация. Научноизследователската дейност е свързана с актуални здравни и социални проблеми на обществото.  

През 90-те години изследователската работа е фокусирана върху здравето на населението в период на социално-икономически преход. Разширяват се епидемиологичните проучвания върху социалнозначимите заболявания и приложението на нови информационни технологии. Сред приоритетите в научната работа са здравните неравенства; епидемиологията на социално-значимите заболявания; промоцията на здравето; здравната политика; организацията и  качеството в здравеопазването и др.  

Катедрата е инициатор на първия в България  международен TEMPUS проект (1991 г.) в здравеопазването, в рамките на който се осъществяват 15 дългосрочни и средносрочни специализации. Под ръководството или с участието на представители на Катедрата са осъществени над 30 национални и международни проекти и изследвания.

През 2001 г. Катедрата по социална медицина и биостатистика е приета за член на Европейската асоциация на училищата по обществено здравеопазване (ASPHER) и разработва първата в България програма "Магистър по обществено здравеопазване", която е международно призната и започва да се реализира в задочна форма от есента на 2001 г.

С развитието и разширяването на МУ Варна се увеличават и водените от сътрудниците на Катедрата над 95 дисциплини във всички специалности на МУ - Варна, включително и в англоезичното обучение по медицина, дентална медицина, специалностите от ФОЗ, Медицински колеж Варна и филиалите на МУ Варна.  Сътрудниците от Катедрата са гост-преподаватели в чуждестранни висши училища във Франция, Великобритания, Турция и др. Преподавателите са самостоятелни или съавтори на над 90 учебници, учебни помагала и монографии.

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6