Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ-Варна организира на 20 септември лекция на тема „Съвременна хормонална контрацепция“
18.09.2023

Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ-Варна организира на 20 септември лекция на тема „Съвременна хормонална контрацепция“

Катедрата по акушерство и гинекология към МУ – Варна организира на 20 септември /сряда/  от 15:00 ч. във II-ра аудитория, образователна кампания за повишаване на информираността на студентите на МУ – Варна за контрацептивните методи. Инициативата е във връзка със Световния ден на контрацепцията 26 септември.

Лектор ще бъде ръководителят на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. Темата на образователната лекция е „Съвременна хормонална контрацепция“.

През 1960г. видният химик с български произход по бащина линия проф. Карл Джераси създава първата таблетка „антибебе“ – контрацептивен препарат, който позволи на жените да поемат контрола върху своята репродукция и свободата да планират живота си.

26 септември е обявен за Световен ден на контрацепцията по инициатива на организации, занимаващи се с репродуктивно здраве. Отбелязването на Деня на контрацепцията стартира от 2007 година и е част от дългосрочна кампания, насочена към всички жени и мъже в репродуктивна възраст, като идеята е да се понижи нивото на непланирани бременности и аборти по желание.  Целта на кампанията е да насърчи младите хора да говорят за възможностите за предпазване от нежелана бременност и полово-преносими инфекции. За периода 2010-2014 г., 44% от настъпилите бременности в световен мащаб, се оказват непредвидени и нежелани. Това означава, че приблизително 62 на всеки 1000 жени, на възраст между 15 и 44 години, са забременели без да планират и желаят това.

За съжаление, въпреки добре познатите контрацептивни средства, тенденцията е за нарастване на непланираните бременности, респективно и на абортите, и тези данни за особено актуални за България.

 

МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)
15.09.2023

МУ-Варна участва в среща на деканите и директорите на училища, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER)

Под надслов „Отразяване на "новото нормално" в образованието и обучението по обществено здраве“ се проведе годишната среща на Деканите и Директори на училища, факултети по обществено здравеопазване, членуващи в Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване за Европейски регион (ASPHER) на 31 август – 02 септември в гр. Дъблин, Ирландия. Факултетът по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна бе единственото висше училище от България с представител на форума -  зам.-деканът по научната дейност доц. д-р Наталия Ушева, д.м.

Основен фокус в представените доклади и проведените дискусии бе поставен върху две теми – отключеното след COVID-пандемията "ново нормално състояние", което общественото здравеопазване трябва да взема под внимание и съдържанието на учебните планове и програми, които да са релевантни на променящата се обстановка и потребности на пазара на труда за специалисти в сферата на общественото здравеопазване. Навлизането в "новото нормално състояние" изисква по-широко възприемане и навлизане на етиката на общественото здраве и показва, че здравето съществува в социален и политически контекст. Подновеният акцент в разбирането на здравето като социално понятие обхваща нормативни промени на различни нива за справяне с COVID-19 и други глобални кризи, най-вече климатични промени, военни действия, масови трансгранични миграционни потоци. Отбелязано бе, че навлизането в ерата на "новото нормално" в здравеопазването изисква нюансирано разбиране на отношенията между индивида и обществото и налага формулирането на нова биоетична система, фокусирана върху концепцията за солидарността като централна ценност в общественото здраве.

Придобиването на компетенции при бъдещите кадри в сферата на общественото здраве чрез актуално и релевантно съдържание на учебните планове и програми е тема, която се обсъжда в продължение на последните няколко срещи на Асоциацията. Подчертано бе, че обучението на студентите по обществено здраве в различните образователни степени изисква съобразяване с променените обстоятелства и потребности на обществото, че е необходимо да се включват в обучението геополитически проблеми; да има разбиране за влиянието на здравната политика върху неравенствата като основополагащи за общественото здраве; адекватно обучение за решаване на мултидисциплинарни проблеми, по-силен фокус върху очакванията на пазара на труда, признаване на разнообразието между отделните държави и училища в обучението по обществено здраве, съобразявайки с местния или национален контекст (специфичните нужди и потребности,  здравна система и политическа рамка, изискванията на пазара на труда и др.). Засегнат бе и въпросът за  справяне и избягване разминаването между очакванията на младите специалисти и реалните знания, придобити по време на обучението.

Освен експерти от академичните организации в срещата взеха участие и представители на международни организации:  Майкъл Райън - Директор на Програмата за извънредни ситуации в здравеопазването на СЗО; Сузана Ватралова – Ръководител мисия за Ирландия на Международната организация за миграция и др.

Домакин на Срещата бе Училището по обществено здраве, физиотерапия и социални науки към Университетския колеж Дъблин, който отбелязва 40-тата годишнина от създаването си.

Професор от МУ-Варна стана първият български оториноларинголог в изпълнителния комитет на Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията/IFHNOS
15.09.2023

Професор от МУ-Варна стана първият български оториноларинголог в изпълнителния комитет на Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията/IFHNOS

България вече има представител в Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията /International Federation of Head and Neck Oncologic Societies  - IFHNOS.  Ръководителят на Катедра „Дентално материалознание и протетична дентална медицина“ към МУ-Варна проф. д-р Марио Милков е първият български оториноларинголог, който е избран за член на изпълнителния комитет на IFHNOS. С избора на проф. Милков, чийто мандат е от 2023 до 2026 г., страната ни става част от глобалната организация на IFHNOS. Мисията на федерацията е да осигури обща световна платформа за взаимодействие между специалисти в областта на онкологичната хирургия на главата и шията по професионални въпроси.

Федерацията е учредена през 1986 г. от проф. Джетин Шах, който е един от признатите световни лидери в областта на хирургията на глава и шия. През годините международната организация се разраства и в момента в нея членуват повече от 70 национални и регионални дружества и организации, представляващи близо 60 държави от всички части на света. Глобалната организация активно провежда конгреси, обучения и уебинари в целия свят.  Целта на научните форуми е да бъдат представяни най-новите проучвания и насоки за диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациенти с онкологични заболявания на главата и шията.

Световно признание за радиохирургията в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
13.09.2023

Световно признание за радиохирургията в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Световно признание за високо ниво получи за пореден път Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от Международното дружество по радиохирургия (ISRS)*. Началникът на Клиниката по лъчелечение проф. д-р Елица Енчева бе поканена за четвърти път от председателя на обучителния комитет на най-авторитетната световна организация по радиохирургия да сподели опита си като лектор в обучителни курсове организирани от ISRS. Този пък курсът бе в Кочи, Индия. Проф. Енчева е единствения специалист от България, който до момента е поканена и участва като лектор в обучителните курсове на международното дружество по радиохирургия ISRS. Те се провеждат няколко пъти в годината в различни държави по света, като имат за цел да обучат лекарите и физиците за прилагане на най-иновативните подходи в радиохирургията. Проф. Енчева също проведе и уебинар на сайта на ISRS, за радиохирургия при менингиоми, поканена лично от предишния президент на ISRS проф. Лаура Фаризели. През февруари 2024г. предстои подобен международен курс по радиохирургия да бъде организиран за първи път в България с домакин МУ - Варна и УМБАЛ „Св. Марина“, по инициатива на проф. Енчева,

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е структура без аналог в България, предвид опита на специалистите и апаратурата, с която разполага. Пациентите получават най-прецизното лечение и персонализиран подход, отговарящ на всички съвременни открития на световната медицина.  УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е най-големият високотехнологичен лъчетерапевтичен център в България, единствен разполагащ с три линейни ускорителя с въможност за прилагане на всички прецизни техники на облъчване, включително и радиохирургия. Линейният ускорител за радиохирургия съчeтава в себе си предимствата на другите две технологии- кибер нож и гама нож. Предимството е, че не само прецизно, но и много бързо става реализиране на дозата - вместо за 1-2 часа, процедурата е приключила рамките на 20-30 минути. Друго предимство е възможността на линейния ускорител да се провежда радиохирургия, не само в областта на главата, но и в областта на тялото, и то при ежедневна визуализация на тумора с компютърния томограф на машината за облъчване.

Ръководителят на клиниката проф. Енчева има богат професионален опит и множество специализации. Тя е единственият специалист в България с дългогодишен личен опит с радиохирургията, датиращ от 2006г., придобит по време на множеството и специализации в чужбина- Германия, Дания, Англия, Изрел, Белгия, и др. По време на специализациите си, тя се обучава на всички технологии за радиохирургия-линеен ускорител (Германия, Дания, Израел), гаманож (Германия) и кибернож (Великобритания). Когато в България още липсва подобна апаратура през 2006-2007г. участва в много радиохирургични процедури в Германия и Дания и тогава е завладяна от този прецизен метод на лъчелечение. Това се случва по време на дългосрочните й специализации в чужбина, след което периодично усъвършенства уменията си и трупа знания в Германия, Англия, Израел, Белгия и др.

Радиохиругията, която е вид лъчелечение, има много показания в съвременната медицина и се прилага успешно в Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Проф. Енчева разяснява, че радиохирургията е ефективен неинвазивен метод, при който ежедневно се разширяват индикациите за лечение на пациентите на базата на новоизлезли клинични проучвания.  Радиохирургията се прилага успешно при широк спектър злокачествени и доброкачествени заболявания, както и при олигометастатична болест – метастатична болест, която засяга до пет огнища в различни органи. Според последните медицински протоколи на авторитетните школи в областта, с локално прилагане на радиохирургия към всяко едно метастатично огнище се удължава значително преживяемостта на пациентите и се спира или се забавя развитието на болестта.

Факторите за успешно комплексно лечение на онкологичните заболявания в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна са освен наличието на високоспециализирана медицинска апаратура, също така възможността за прилагане на индивидуален мултидисциплинарен подход към всеки един пациент от опитни специалисти, а факторите за успешна радиохирургия са лекарите и физиците да имат необходимите знания, умения и опит, за да прилагат ефективни схеми на радиохирургия на базата на доказателствената медицина.  УМБАЛ „Св. Марина" – Варна e и най-подходящото място за изграждане на протонен център в страната. 

*Международната асоциация по стереотактична радиохирургия (ISRS) е основана през 1991 г. и е най-голямата организация в света, която обединява най-изтъкнатите лъчетерапевти, неврохирурзи и медицински фзиици от цял свят. Дейността и е посветена на напредъка в областта на стереотактичната радиохирургия чрез изследвания, образование и мултидисциплинарно сътрудничество.

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8