Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“


Програма за провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.

Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители/роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Провеждането на такиви допълнителни мероприятия увеличава положителния ефект от лечението на зависими пациенти, което от своя страна е важно не само за тях, но и за техните семейства и близки.

Изпълнението на програмата се осъществява от УМБАЛ „Света Марина” ЕАД - гр. Варна.