Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по микробиология

Лабораторията по микробиология е създадена през 1988г. от Катедрата по микробиология и вирусология на Медицински Университет, Варна, под ръководството на проф. д-р Г. Капрелян. През 2002 г. към нея се разкрива и сектор по серологична диагностика. Ръководители на лабораторията във времето последователно са доц. д-р Цоньо Димитров, д-р Виолина Калудова, доц. д-р Калинка Божкова.   От 2014 г. и по настоящем лабораторията се ръководи от доц. д-р Теменуга Стоева.
Лабораторията по микробиология предлага високо специализирана диагностична дейност според Националния стандарт за трето ниво на компетентност на лаборатории към лечебни заведения за болнична помощ.

Лаборатория по микробиология и вирусология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

 Лабораторията е разположена в източната част на 2-ри етаж в ниското тяло от основната сграда на МБАЛ “ Св. Марина”.
Стаи 306 и 209 - Микробиологични лаборатории
Стая 308  - Инфекциозна серология

Контакти

Началник Лаборатория: 052/978 615
Старши медицински лаборант: 052/978 566
Микробиологична лаборатория (мед. лаборанти):  052/978 566
Микробиологична лаборатория (лекари):  052/978 538
Лекарски кабинет: 052/978 223

Диагностична дейност: Понастоящем в лабораторията по микробиология се извършва диагностика на широк спектър от бактериални, микотични и вирусни инфекции: инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, сепсис, инфекции на гастро-интестиналния тракт, нервна система, полово-предавани инфекции, раневи инфекции, инфекции на кожа и сетивни органи.
Определя се чувствителността на изолираните бактериални и микотични патогени към антимикробни лекарствени препарати чрез дисково-дифузионния метод и метода за определяне на Минимална инхибираща концентрация.
В лаборатотията се извършва диагностика и на инфекции, причинени от трудно култивируеми микроорганизми: анаеробни бактерии, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Treponema pallidum (сифилис), Borellia birgdorferi (Лаймска болест) и др.  В лабораторията се прилагат и съвременни молекулярно - генетични методи (Real Time PCR) за диагностика на инфекциите на урогениталната система (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. и Mycoplasma spp. ).
Специалистите по микробиология предлагат консултативна помощ по антибиотична терапия на пациенти с проблемни за лечение бактериални инфекции и осъществяват периодичен надзор над развитието на антибиотична резистентност на болнично ниво.

Диагностичната дейност на Лабораторията е обезпечена от наличието на съвременна апаратура: автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и изпитване на чувствителност към антибиотици (Phoenix 100, BD); автоматизирани системи за апаратно инкубиране на хемокултури (Bactec 9120, Bactec 9050) с общ капацитет 220 позиции; полуавтоматизирана система за биохимична идентификация Crystal; апарат за серологична диагностика по метода ELISA (EUROIMMUN, Germany); светлинен, флуоресцентен и стереомикроскоп, Real Time PCR апарати (Applied Biosystems, GeneXpert).

В микробиологичната лаборатория работят четирима лекари и пет медицински лаборанта:

проф. д-р ТЕМЕНУГА ЖЕКОВА СТОЕВА 
доц. д-р МИЛЕНА КРАСИМИРОВА БОЖКОВА
д-р ДОБРОМИРА ЙОРДАНОВА САВОВА
д-р ВАЛЯ ТОДОРОВА КАМЕНОВА-КОТЕВА
д-р СВЕТОМИРА ИВАНОВА БИЖЕВА
д-р ДЕНИС СУНАЙ НИЯЗИ
Виж профилпроф. д-р Теменуга Стоева, д. м.

Работно време на лабораторията:
от понеделник до петък: 7.30 – 16.30 ч.
събота: 8.00 - 15.30 ч.

Лабораторията по микробиология участва в проекти за изучаване на механизмите на антибиотична резистентност в клинично значими бактериални патогени и разшифроване епидемиологията на вътреболничните инфекции чрез молекулярно-генетични методи; участва в клинични изпитвания на нови антимикробни лекарствени средства. Акценти в научната дейност са проблемите на антибиотичната резистентност, вътреболничните инфекции, бактериални инфекции в имунокомпрометирани и трансплантирани пациенти.
В лабораторията по микробиология се извършва и практическото обучението на студенти и специализанти по микробиология на съвременно ниво. В периода 2002 – 2015 г. успешно са положили изпит за специалност осем лекари – микробиолози.

Началник Лаборатория: 052/978 615
Старши медицински лаборант: 052/978 566
Микробиологична лаборатория (мед. лаборанти):  052/978 566
Микробиологична лаборатория (лекари):  052/978 538
Лекарски кабинет: 052/978 223