Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Спешно отделение - деца

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ДЕЦА е неразделна част от Направление Педиатрия. Отделението функционира като спешно звено към УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна от юли 2000 г., в началото като част от структурата на различните детски клиники, а от м. юли 2011 г. е обособено като самостоятелно звено в структурата на болницата.

Пациентите за нас

"...дълбока човешка благодарност...","..от сърце в трудни моменти...","...висок професионализъм и добро отношение...","...сърдечно и професионално ...","..много доволна...","...сърдечни благодарности...","...бъдете живи и здрави...".

Спешно отделение - деца.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Разположено е на първия етаж на болницата, с наличен отделен вход за екипите на Бърза медицинска помощ.

Контакти

Началник отделение - д-р Венислав Стоянов
Ст. мед. сестра Снежана Войкова
тел: 052978375
e-mail:  [email protected]

С предимство се обслужват пациентите с животозастрашаващи състояния, доведени от екипите на ЦСМП. Обслужват се по спешност пациенти до 18 годишна възраст , като е осигурена квалифицирана педиатрична помощ 24ч /7дни/седмично.

Осигурени са необходимите условия за оказване на медицинска помощ при спешни и животозастрашаващи състояния. Изградена е функционираща връзка с детските и останалите клиники, използва се при нужда и диагностично-консултативния капацитет на болницата.

ЕКГ апарат, инхалатор, перфузор, аспиратор, кислородна инсталация, при нужда се използва диагностично-терапевтичен капацитет на болницата.

д-р ВЕНИСЛАВ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
д-р СЛАВЕНА БОРИСОВА КРУМОВА
д-р ИЛОНКА РУМЕНОВА РУСЕВА
д-р РОСИЦА СТОЙЧЕВА ГРОЗДИНА
д-р МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
д-р СВЕТОСЛАВ БОЯНОВ БАНКОВ
 

Д-р Венислав Стоянов

Ръководител

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Представят се изледвания, епикризи и консулти от предишните дни, ако има налични

Началник отделение - д-р Венислав Стоянов
Ст. мед. сестра Снежана Войкова
тел: 052978375
e-mail:  [email protected]