Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия

Клиниката е основана през 1965 година към Медицински институт - Варна от доц. д-р Алекси Майсторски, развива се под ръководството на доц. д-р Георги Транулов и от 2003 г. е под ръководството на проф. д-р А. Клисарова. За своята 50 годишна история в клиниката са въведени най-съвременните методи на изследване и е утвърдена, като водеща в страната, с международно признание. В клиника бе изследван първият пациент в България на ПЕТ/КТ на 1 юли 2009 година. На нейната територия в момента работи  първият в България  циклотронен комплекс за производство на FDG (радиоафармацевтика необходим за ПЕТ изследване).

Мисията на Клиниката по „Нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ е да осигурява достъпни, съвременни, адекватни, ефективни и високотехнологични методи за диагностика и лечение на пациенти от цялата страна и чужбина. Мисията на клиниката е част от мисията на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Тя е съчетание от традициите в българското здравеопазване и съвременните нови технологии и тенденции в областта на нуклеарната медицина и метаболитна терапия.

 

Пациентите за нас

Награда "Варна" – 2014  г. на колектива на клиниката за въвеждането на непозната за българските условия уникална технология и за разработването на специфичните методики, необходими за работа с нова апаратура.

Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

УМБАЛ „Света Марина“, Етаж -1

Контакти

Началник клиника:  тел. 052/978 532

Ст.м.с.: [email protected] , тел. 052/978 290

Регистратура: 052/978 575

Лекарски кабинет: 052/978 331

Диагностични процедури:

РЕТ/СТ – онкологични, неврологични и кардиологични индикации

Гама камерни изследвания:

Костна сцинтиграфия – целотелесна и трифазна, Сцинтиграфия на щитовидна жлеза, СПЕКТ на бял дроб, Миокардна перфузионна сцинтиграфия, Мозъчна  СПЕКТ- перфузионна , туморотропна, допамин-транспортерна; Сцинтиграфия на паращитовидни жлези, Сцинтиграфски изследвания на ГИТ, Динамична и статична бъбречна сцинтиграфия, Сцинтиграфия с MIBG  и соматостатин-рецепторна сцинтиграфия, лимфосцинтиграфия

 

Терапевтични процедури:

Лечение на пациенти с тироиден карцином с 131-йод (стационар)

Лечение на пациенти с хипертироидизъм с 131-йод (амбулаторно)

Лечение на костни метастази с 89Sr и 153Sm

 

Уникални услуги:

РЕТ/СТ- клиниката е първата в страната , въвела РЕТ/СТ методиката, като към момента се работи по онкологични, кардиологични и неврологични индикации.

Комбинирано СПЕКТ перфузия/ РЕТ метаболизъм изследване на сърце за диагностика на витален миокард

Софтуерни хибридни образи на РЕТ/ЯМР

Соматостатин –рецепторна сцинтиграфия.

Сцинтиграфия на паращитовидни жлези.

Туморотропна сцинтиграфия

Сцинтиграфия с MIBG

Допамин-транспортерна СПЕКТ

Терапия с 131-I (единствен център в региона)

 • ПЕТ/КТ;
 • Гама Камера;
 • Циклотронен комплекс;
 • радиохимичен модул за синтез на FDG;
 • апаратура за разпределение на радиофармацевтици, контрол на качеството и дозиметричен контрол: многоканален анализатор, диспенсер, активиметри,  дозиметрична и радиометрична апаратура.

Лекари:

доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ 
проф. д-р АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
д-р ЖИВКА ДАНЧЕВА МЕЗАН
д-р МАРИНА ИВАНОВА ДЯНКОВА
д-р ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА - ГЕОРГИЕВА
д-р ТАНЯ ЖИВКОВА СТОЕВА 
д-р СОФИЯ ПЕТРОВА ЧАУШЕВА 

Физици:

ДОЦ. СТЕФАН МИРЧЕВ КРЪСТЕВ
ИНЖ. ФИЗИК СЕВЕРИНА ДЕНКОВА ИВАНОВА

Химици:

ГЕРГАНА ВЕНЦЕСЛАВОВА СИМЕОНОВА
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА

Мед. сестри:
ТАНЯ ПАВЛОВА МИХАЙЛОВА - старша мед. сестра
ДИЯНА ДИМИТРОВА МАРЧЕВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ИЛКА ИВАНОВА БОРИСОВА

Медицински лаборанти:
КАЛИНКА ВАСКОВА ПЕТРОВА
САРКИС КЕВОРК САРКИСЯН

Рентгенови лаборанти:

ЦВЕТАН ДИМОВ АНГЕЛОВ

МИЛЕН МАРИЯНОВ МАРИНОВ

ЗЮЛКЯР ХАСАНОВ ЗЮЛКЯРОВ

ЮМИД ГЮРСЕС ХАКЪ

Санитар:

ЙОРДАНКА АВРАМОВА СТОЙЧЕВА

 

Виж профилДоц. д-р Борислав Чаушев, д.м.

Клиниката работи по:

 • KП 246 за лечение на тироиден карцином 
 • АП 36 ПЕТ/КТ 
 • АП 35 Сцинтиграфски изследвания
 • АП 37 СПЕКТ/КТ

 

Необходими документи за провеждане на ПЕТ скенер:

 • 1 бр. направление 8А – оригинали с печат на болничното заведение
 • зелен талон/амбулаторен лист – оригинал
 • копия от епикризи на заболяването (операция, химиотерапия, лъчетерапия)
 • копия на разчитанията от образни изследвания (скенер, ехограф, магнитен резонанс) – ако има такива
 • копия от резултати от изследвания туморни маркери – ако има такива
 • копия от резултат от биопсия – ако има такива
 • ако пациента е провеждал предходен ПЕТ/КТ в клиниката е необходимо да подаде само копия на документацията, след датата на предхония ПЕТ/КТ
 • телефон за обратна връзка с пациента

 

Документите могат да бъдат изпратени по куриер на адрес :

гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, УМБАЛ „Света Марина“, за ПЕТ скенер

 

Насрочване на дата за изследване става, след като документите бъдат представени на лекарска комисия и решението на комисята е „ДА“.

 

В едноседмичен срок след подаване на документите, пациентите се обаждат на телефон 052/978575 за да запишат дата за ПЕТ/КТ изследването.

 

Изисквания към пациентите за провеждане на ПЕТ/КТ!

 

 1. В деня на изследването без кафе, цигари, на гладно!
 2. Актуални изследвания до 5 дни преди изследването
  • Кръвна захар
  • Урея         
  • Креатинин
 3. Без консумация на захари – 3 дни преди изследването
 4. Без физически натоварвания – 3 дни преди изследването
 5. Удобно облекло без метални: аксесоари, ципове и копчета
 6. Да носят:
  • лична карта
  • 1,5л. минерална вода
  • 1 диск (DVD-R) за записване на резултата

 

В деня преди изследането между 11:00 и  14:00 часа – потвърждавате на тел. 052/978575

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение на специализанти по Нуклеарна медицина
Обучение на студенти: МК Варна - с-ст Рентгенов лаборант по дисциплина Нуклерана медицина; МУ-Варна - медицина, дентална медицина- Нуклеарна медицина като част от курса по образна диагностика

История на клиниката:     
Клиниката е основана през 1965 година към Медицински институт - Варна от доц . д-р Алекси Майсторски, развива се под ръководството на доц. д-р Георги Транулов и от 2003 година е под ръководството на проф. д-р А. Клисарова. За своята 50-годишна история в клиниката са въведени най-съвремените методи на изследване и е утвърдена, като водеща в страната, с международно признание. На нейната територия в момента е разположен единственият в България циклотронен комплекс.

Друга информация:    
Клиниката работи по КП 255 за лечение на тироиден карцином и по Клинична прозедура 13-РЕТ/СТ

Н-к клиника :  тел. 052/978 532

Ст.м.с.: [email protected] , тел. 052/978 290

Регистратура: 052/978 575

Лекарски кабинет: 052/978 331