Акценти

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е структура без аналог в България, предвид апаратурата, с която разполага, нейните възможности и високоспециализираният екип. Пациентите получават най-добрата грижа и персонализиран подход към лечението, отговарящ на най-съвременните открития на световната медицина. Тя е най-големият високотехнологичен лъчетерапевтичен център в България, единствен разполагащ с три линейни ускорителя с въможност за прилагане на всички прецизни техники на облъчване (IMRT, VMAT), включително радиохирургия (SRS и SBRT).

Клиниката по лъчелечение осигурява достъпно, навременно и качествено лъчелечение на всички нуждаещи се онкоболни възрастни и деца, без лист на чакащите. В клиниката се прилага лъчелечение при пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти. Тук се включват пациенти с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази и др.

В клиниката се провежда лъчелечение на деца със солидни тумори и онкохематологични заболявания, включително и в условия на анестезия, благодарение на отличната колаборация с Клиника по детска онкохематология и Клиника по анестезиология и реанимация. Неонкологичните показания включват аденоми на хипофизата, неврином на  слуховия нерв, менингеоми, остеоартрозни заболявания, тиреоидно асоциирана офталмопатия и др.

В структурата рутинно се провежда едновременно лъчелечение, съчетано с химиотерапия при карцином на белия дроб, гинекологични тумори, тумори на ректума, хранопровода, тумори на глава и шия, карцином на пикочен мехур.