Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Основана е през 1973 г., а от 1986 г  е част от  катедрата по Вътрешни болести на МБАЛ „Св Марина“ с ръководител проф. д-р Лидия Коева, а от 2004 год – проф. д-р Кирил Христозов. Клиниката е водеща в страната в диагнозата и лечението на щитовидните и паращитовидни заболявания с провеждане на ултразвуково изследване на възли на щитовидната жлеза, еластография и тънкоиглена аспирационна биопсия.Ежеседмично екип от ендокринолози, хирурзи, морфолози, онколози и специалисти по нуклеарна медицина определят терапевтичното поведение на пациентите с щитовидни заболявания и в частност тиреоиден карцином.
Заболяванията на хипофизната и надбъбречните жлези се уточняват по най-съвременните диагностични алгоритми с хормонални изследвания, динамични тестове, високотехнологични образни методики. За пациентите с хипофизарни и надбъбречни тумори клиниката работи в тясна колаборация с хирургичните и лъчетерапевтични звена, позволяващи цялостно завършване на диагностично-терапевтичния процес.
Клиниката  провежда обучение на студенти 5 курс по медицина и фармация. Допълнително обучава студенти по  медицинска козметика в модула по ендокринология.
Клиниката по ендокринология и болести на обмяната е организатор  на ежегоден научен форум за Североизточна България – „ Варненски Ендокринологични дни”. Тя е партньор на пациентски организации като тази на пациенти с редки болести и Варненската диабетна асоциация.

 

Клиника по ендокринология и болести на обмяната.jpg 27.03.2017г.

Разположение

12 етаж – основен корпус

Контакти

тел. 978 338; [email protected], началник клиника
тел. 978 206; [email protected], ст. мед. сестра
тел. 978 336 - лекарски кабинет
тел. 978 247 – манипулационна
тел. 978 336 – консултативен кабинет

 

Диагностичните и  лечебни процеси в клиниката включват: Захарен диабет – лечение, обучение, поставяне на сензори за непрекъснато мониториране на кръвната глюкоза в продължение на 5-7 дни; комисия за изписване на консумативи за инсулинови помпи, комисия за изписване на инсулинови помпи (поставяне, обучение и проследяване);

Щитовидни заболявания – ехография, тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидни възли, комисия по ендокринни тумори, склерозиране на доброкачествени възли

Паращитовидни заболявания – диагностика, лечение, ехография, тънкоиглена аспирационна биопсия

Заболявания на хипофизната жлеза и надбъбречните жлези – диагностика, лечение,   участие в комисия по ендокринни тумори

Заболявания на половите жлези - диагностика, участие в интердисциплинарен екип за проследяване на нарушенията в половата диференциация

Костни метаболитни заболявания – изследване на костно-минерална плътност чрез остеометрия ( DEXA  метод ), консултация на пациенти с оглед хранителен, двигателен режим и лечение на остеопороза.

ехографски апарат с високочестотен трансдюсер, цветен доплерограф – 2 бр
преносим доплерограф
камертон за изследване на вибрационен усет
ЕКГ-едноканален
глюкомер
инжектомати
пациентски монитор

 

проф. д-р КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ
 
доц. д-р МИРА ВАЛЕНТИНОВА СИДЕРОВА
д-р ЕВЕЛИНА БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА
д-р ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
д-р РАДИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
д-р ИВА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА 
д-р ЖАНЕТА АТАНАСОВА ЯНЕВА
д-р СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ РАДЕВ
д-р МИЛЕНА МИЧЕВА ПЕТРОВА 
д-р МИЛА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА - ЦАНКОВА
д-р ВЕЛИНА ЮРИЕВА КЕРЕКОВСКА - НЕЙКОВА
д-р САВИ РИНАЛДИЕВ ШИШКОВ
Виж профилпроф. д-р Кирил Христозов, д.м.н.

за диабетно болни – кръвна захар, измерена в амбулаторни условия

направление за хоспитализация
лична медицинска документация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение на студенти - 5 курс факултет медицина
Обучение на медицински сестри – факултет здравни грижи
Обучение по ендокринология на специалисти по специалност козметика
Обучение „Здравен асистент“ – курсисти

История на клиниката:     
Клиниката по ендокринология е създадена през 1973 г. след разделянето на Катедрата по вътрешни болести с ръководител проф. д-р Е. Бозаджиева. Направлението „Ендокринология“ съществува още от 1963 г. като част от Катедрата по вътрешни болести и терапия на ВМИ – Варна, на базата на Военноморска болница. През 1970-1973 г. секторът по ендокринология заедно с хематологичния сектор се пребазират в Градска болница – Варна, като Клиника по ендокринология и хематология с ръководител доц. Евгения Йорданова. През 1974-1985 г. ръководител на Клиниката по ендокринология е доц. д-р Драгомир Коев (сега професор). През 1985-2004 г. ръководител на Клиниката по ендокринология е доц. д-р Лидия Коева (сега професор). Проф. Л. Коева създава първия в България Клуб на диабетика в гр. Добрич, наградена е с награда „Варна“ за основаването и ръководството на Центъра по диабетно тъпало в Медицински университет – Варна. През 1986 г. клиниката се премества в Терапевтичната болница (сега МБАЛ „Св.Марина“, а от 1992 до 2000 г. се обединява с Клиниката по гастроентерология в Катедра по ендокринология и гастроентерология с ръководител проф. д-р Л. Коева. От 2000 г. клиниката отново става самостоятелно звено към Катедрата по вътрешни болести. От 2004 г. ръководител на УНС по ендокринология и болести на обмяната е доц. д-р Кирил Христозов (сега професор), чиито научни интереси са в областта на щитовидните заболявания, остеопороза, захарен диабет, заболявания на мъжката гонада.

Друга информация:     
КЕБО е инициатор на Варненски ендокринологични дни – ежегоден научен форум по проблемите на щитовидната жлеза;
Съвместни проекти с Клиничен център по ендокринология–София – “Заболявания на хипофизната жлеза”;
КЕБО е участник в проект по хипофизна патология съвместно със СБАЛЕНГ–София и Варненската клиника по неврохирургия

тел. 052/978 338 - [email protected], началник клиника
тел. 052/978 206 - [email protected], ст. мед. сестра
тел. 052/978 336 - лекарски кабинет
тел. 052/978 247 – манипулационна
тел. 052/978 336 – консултативен кабинет