Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по пневмология и фтизиатрия

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е с Отделение по пневмология и фтизиатрия и Отделение за интензивно лечение и неиванзивна Вентилация, които са разположени в УМБАЛ ”Света Марина” ЕАД, както следва:

1.         Отделение по пневмология с дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация, разположено на 10-и етаж, с 34 легла и обслужва белодробно болни пациенти.

2.         Отделение за инвазивно лечение и неинвазивна вентилация, разположено на 10-и етаж, с 10 легла, обслужващи пациенти с тежки и животозастрашаващи белодробни заболявания.

Към Клиниката функционира консултативен кабинет по пневмология и фтизиатрия, вкл. кабинет по алергология, кабинет за функционално изследване на дишането (спирометрия, плетизмография) и бронхологичен кабинет, които са разположени  на 9-и и 10-и етаж.

 

Клиниката е специализирана в диагностиката, лечението и проследяването на болни с белодробни инфекции, бронхообструктивни заболявания, алергични болести, белодробна емболия, дихателна недостатъчност, медицина на съня, пулмонална хипертония, саркоидоза, белодробни фибрози, кистична фиброза, диагноза и стадиране на белодробен рак.

Клиника по пневмология и фтизиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

9 етаж – Консултативен кабинет, Алергологичен кабинет, Кабинет по функционална диагностика.
10 етаж – Отделение по пневмология, Интензивно респираторно отделение

Контакти

Контакти: Ръководител клиника - 052 978 530
Отделение по пневмология: доц. д-р Д. Петкова 052/ 978-353, e-mail: [email protected]
Манипулационна: 052/ 978 238
Ст. сестра 
ОИЛНВ: 
интензивна зала:  052 / 978 681
Ст. сестра: Ф. Чауш 052 / 978 591

 

Уникални услуги:

Бронхоскопия с ендоскопска биопсия; Иглена биопсия от белодробни лезии, Функционално изследване на дишането; Изследване на белодробна дифузия, Бодиплетизмография, Полисомнография при нарушения в съня ; Фибринолитична терапия при белодробна емболия ; Неинвазивна и инвазивна вентилация ( ОИЛНВ )

Диагностична дейност:

Морфологична диагностика и стадиране на белодробния рак
Диагностика на интерстициални белодробни заболявания
Диагностика на бронхообсруктивни заболявания
Диагностика на нарушенията на съня
Диагностика на белодробната тромбоемболия

Терапевтична дейност:

Лечение на респираторни инфекции
Лечение на бронхообсрукции
Фибринолитично и антикоагулантно лечение на белодробен емболизъм
Лечение на хронична дихателна недостатъчност

Диспансерна дейност:

Наблюдение на болни с астма и ХОББ
Наблюдение на болни от саркоидоза или белодробна фиброза
Наблюдение на болни с нарушения в съня

Клиниката разполага с уникална за региона апаратура:

  • Спирометри: Viasys , SPIROLAB III.
  • Система за бодилетизмография, изследване на белодробен дифузионен капацитет, бронхопровокационни тестове: Master Screen Body.
  • Алергодиагностика: ImmunoCap, кожно-алергични проби.
  • Бронхоскопи: Pentax FB-18U; Olympus Evis Exera II.
  • Полисомнограф, полиграф, апарати за неинвазивна вентилация
доц. д-р ДАРИНА НИКОЛОВА МИТЕВА - МИХАЙЛОВА
д-р ДИЯНА КИРИЛОВА ПРЪВЧЕВА - МАРИНОВА
доц. д-р ДИАНА ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА - ВЪЛКОВА
д-р ВАНЯ КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
д-р ТАНЯ ХРИСТОВА ДОБРЕВА - КУНЧЕВА
д-р МИГЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА
д-р БОЖИДАР ПЕТРОВ ДРУМЕВ
д-р НАДЕЖДА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
д-р ВЕЛИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ТАШЕВА
д-р РОСИЦА ЖИВКОВА КРЪСТЕВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ:

д-р ВАЛЕНТИНА ДИМОВА ДИМИТРОВА
д-р ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ПЕНЕВА
д-р ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
д-р ФИГЕН ФИКРЕТ МУСТАФА
д-р СТОЯНКА НЕДЕЛЧЕВА НЕНКОВА

Доц. д-р Дарина Митева, д.м.

Ръководител

Пътеки: 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40.1, 41.1, 42.1, 43, 44, 45, 47, 112

По пътеки 43 и 44 (планови) са необходими амбулаторни: кръвна картина, фибриноген, протромбиново време, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, глюкоза, креатинин, йонограма, КТ с контраст (чрез личен лекар и специалист пулмолог в доболнична помощ)

Лична карта; личен амбулаторен картон (за болничен лист)

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Студенти от 4 курс по Белодробни болести
Стажант- лекари
Специализанти по Пневмология и фтизиатрия

История на клиниката:     
Създадена през 1974 г. с ръководител проф. Зл. Златанов

Последващи ръководители:
Проф. д-р К . Кисьова; доц. д-р Хр. Ганчев; доц. д-р М. Пенева

Друга информация:     
Пътеки: 52,53,59,60,90,91,92,94,96,98.1 ,98.2 , 101

Контакти   доц. д-р Д. Митева - 052/978 530
Отделение по пневмология: доц. д-р Д. Петкова 052/ 978-353, e-mail: [email protected]
Манипулационна: 052/ 978 238
Ст. сестра 052 / 978 318
ОИЛНВ: 
интензивна зала:  052 / 978 681
Ст. сестра: Ф. Чауш 052 / 978 591