Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина е наследник на създадения през 1959г. Научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация (НИКФР ) – гр.София. След  решение на Академичния съвет на ВМИ – Варна, през 1972г. филиалът е преобразуван в Клиника по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. През1986г.в Терапевтична болница е основано Отделение по физикална терапия и рехабилитация на подчинение на Клиниката по МФР. По - късно  отделението, както и клиниката се пребазират  в сегашната МБАЛ ‟Св. Марина ‟ (1991). В историята си  клниката се оглавява от следните ръководители: доц. д-р Стамат Стаматов (1972-1985), като същият завежда и филиала от 1962г. до 1972г.; доц.Илия Димитров (1986-1988); доц.д-р Лиляна Боянова (1988-1991); доц. д-р.Тодор Тодоров от 1991-2015. От 2015г. до декември 2019 г. ръководител е доц. д-р Илия Тодоров. От месец декември 2019 г. доц. д-р Евгения Владева е ръководител на структурата.                                                                                                   

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина разполага с модерна база за лечение и преобучение по специалността ‟Физикална и рехабилитационна медицина‟. Тя провежда обучение по специалността и в Медицинския колеж - Варна на рехабилитатори, сестри, акушерки, специализанти по обща медицина. Единствен център е за следдипломна квалификация на кадрите от Североизточна България. Клиниката разполага със следните сектори:

1. Електро- и светлолечение;

2. Термотерапия;

3.Кинезитерапия;

4. Стационар (10) легла.

От есента на 2016 г. към клиниката бе разкрито отделение по Рехабилитация, разположено на територията на х-л „Естрея“, к-кс „Св. Св. Константин и Елена“. Отделението разполага с 50 легла, 19 – метров минерален басейн, магнитен тангентор, салон за кинезитерапия и най-съвременна апаратура за електролечение.

Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиника по Физикална и Рехабилитационна медицина - партер на УМБАЛ „Света Марина“

Отделение по рехабилитация, разположено на територията на хотел «Естрея Резиденс» на Св.св. Константин и Елена»

Контакти

Началник Клиника – тел.052 978 356;
Приемен кабинет тел: 1531; Лек. кабинети тел.: 1378 и 1379
Раб.зала тел.: 1381 ; Ст.мед.сестра тел.: 1533

Отделение по Рехабилитация в х-л „Естрея“ – 052 702 582

Диагностична дейност:
Диагностика на всички заболявания показани за физикална и рехабилитационна медицина, мануална терапия, екстензионна терапия и други.

Терапевтична дейност:
Всички методи за лечение, характерни за физикалната терапия и рехабилитация, колагенотерапия, дълбоки осцилации.

Пълен диапазон на апарати за ниско, средно и високочестотна терапия, светлолечение, магнитотерапия, ултразвукова терапия, лазер терапия, електростимулации, дълбока осцилация, колагенотерапия, термо терапия (парафин и термо опаковки), активна и пасивна кинезитерапия, екстензионна терапия.

доц. д-р Евгения Владева, д.м. - Началник Клиника 

д-р Дафина В. Бачева – началник отделение

доц. д-р Марияна Кръстева, д.м. 

д-р Вяра Лочева – асистент

д-р Цветомир Янков

д-р Латинка Йосифова
Виж профилДоц. д-р Евгения Владева, дм

При насочване от личен лекар – направление за хоспитализация;
При насочване от сепциалист физиотерапевт – амбулаторен лист и направление за хоспитализация

От юни 2016 бе разкрит филиал на киниката – отделение по физиотерапия, разположено на територията на хотел «Естрея Резиденс» на Св.св. Константин и Елена». Отделението разполага с 50 легла, 19 – метров минерален басейн и най-съвременна физиотерапевтична аппаратура. Извършва лечение на всички пациенти показани за физиотерапия и рехабилитация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение на студенти, специализанти и докторанти, обучение на лекари по обща медицина, сестри, акушерки, рехабилитатори, студенти по магистратурата „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“

История на клиниката:     
Клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация е филиал и  наследник на създадения през 1959 год. научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация (НИКФР) – гр. София. След решение на академичния съвет на ВМИ – Варна през 1972 год. филиалът е преобразуван в клиника по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. През 1986 год. в терапевтичната болница в гр. Варна е създадено отделение по физикална терапия и рехабилитация към клиниката по морелечение, физиотерапия и рехабилитация. По- късно през 1991 год. цялата клиниката се пребазира на територията УМБАЛ „ Света Марина“.

Друга информация:     
Работа по клинични пътеки.

Началник Клиника – тел.052 978 356;
Приемен кабинет тел: 1531; Лек. кабинети тел.: 1378 и 1379
Раб.зала тел.: 1381 ; Ст.мед.сестра тел.: 1533

Отделение по Рехабилитация в х-л „Естрея“ – 052 702 582