Първа клиника по кардиология с дейност Интензивна кардиологияАкценти

Първа клиника по кардиология с интензивно кардиологично отделение (ИКО) е специализирана в диагностиката и лечението на различни сърдечно-съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, клапни заболявания, болести на перикарда, болести на аортата, остро и хронично белодробно сърце др.

Основните акценти в дейността на клиниката са лечение на острите форми на сърдечносъдовите заболявания; инвазивно изследване на сърцето; перкутанни коронарни интервенции; транскатетърно имплантиране на аортна клапна протеза (TAVI процедура); перкутанни периферни съдови интервенции (имплантиране на стент на каротидни и ренални артерии), имплантиране на  временен и постоянен кардиостимулатор, кардиовертер-дефибрилатор и ресинхронизиращи системи; неинвазивна диагностика на сърцето и коронарните съдове чрез компютъртомографска коронарна ангиография.

Към Първа кардиологична клиника от 2013 г. е разкрит сектор по интервенционална кардиология. В сектора се използва последно поколение ангиограф Siemens Axiom Zee. Ежедневно се извършват диагностични и интервенционални процедури при болни с исхемична болест или с атеросклеротични лезии в други съдови региони.

Първа кардиологична клиника е единствената извънстолична клиника, в която рутинно с висок клас компютърен томограф Siеmens Somatom Force (2х192), се извършва компютъртомографска коронарна ангиография и определяне на коронарен артериален калциев скор.