Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по ортопедия и травматология

Ендопротезиране на на тазобедрена, колянна и раменна стави, съвременно миниинванзивно лечение на раменна патология, лечение с автоложна кондиционирана плазма

 

 

Разположение

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бул. „Христо Смирненски“ No 1 – ет. 2 – Клиника по ортопедия и травматология

Контакти

E-mail: [email protected]
Началник клиника: тел. (052) 978 308
Технически сътрудник: тел. (052) 978 271 
Ст. мед. Сестра: тел. (052) 978 667 

Приемен кабинет: 052 978 512

Уникални услуги:     
•    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма, богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.

Диагностична дейност:     
Клиниката разполага с приемо-диагностичен кабинет, където се прави диагностика на заболявания на опорно-двигателния апарат.

Терапевтична дейност:     
Екипът на клиниката е специализиран в лечението на всички заболявания на опорно-двигателния апарат, вкючително и ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна стави.

Две новопостроени операционни зали, оборудвани според Европейските стандарти за извършване на ортопедични и травматологични операции:
•    Чист поток на пациенти и персонал с централна вентилация на залите
•    Съвременна анестезиологична апаратура и екрани, позволяващи непрекъснат и цялостен мониторинг на жизнените показатели на пациента от целия екип;
•    Специализирани операционни маси за операции при фрактури, поставяне на изкуствени стави, гръбначни операции и артроскопска и реконструктивна хирургия на малки и големи стави.
•    Рентгенов образен усилвател (С-рамо) за контрол на костните елементи по време на оперативните интервенции
•    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за поставяне на всички видове и модели изкуствени стави (тазобедрени, колянни, раменни и др.)
•    Инструментариум и апаратура за артроскопска („безкръвна“) и реконструктивна хирургия на колянна, раменна, глезенна и тазобедрена става.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб ( при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Клиниката е новопостроена и новообзаведена, разполага с 10 болнични легла, в стаи с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел и телевизор.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма , богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.
• Учебна зала – оборудвана с неободимата аудио-визуална техника
•    Библиотека със специализирана литература и учебни пособия
•    Компютърна и аудио-визуална техника
•    Лечението се води от специалистите на клиниката, подпомагани от целия персонал;
•    В клиниката непосредствено следоперативно започва рехабилитацията и обгрижването на пациентите до изписването им – насочени за рехабилитация или към дома.
•    Салон Кинезитерапия – оборудван със специализирани и фитнес уреди за рехабилитация и ЛФК

Всички лекари в структурата са доказили се водещи специалисти в областта на ортопедията и травматологията: 

проф. д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ РАЙКОВ

д-р СВЕТОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ДОБРИЛОВ

д-р ВЛАДИСЛАВ КУНЧЕВ ГРИГОРОВ

д-р МАРИН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

д-р ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ

д-р СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

д-р ФЕРДИ АХМЕД КОВАЧ

д-р ВЕСЕЛИН ВЛАДИСЛАВОВ ГРИГОРОВ

д-р ИВАЙЛО ДИЛЯНОВ МИНЕВ

 


проф. д-р Димитър Райков, д.м.н.

Други документи при прием на пациенти:     
Копие на лична карта, при издаване на болничен лист – Личен амбулаторен картон

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Специализанти – Ортопедия и травматология, студенти – медицина, мед. сестра, здравни грижи, рехабилитация

История на клиниката:     
Създадено е по идея на проф. Красимир Иванов, д.м. и ръководството на МБАЛ “Св. Марина” – Варна, с активното съдействие на работещите в отделението лекари. Предшественик на клиниката е същесвуващият от 2009 г. Сектор по ортопедия и травматология към Първа хирургична клиника, в който се акцентира върху еднодневна ортопедична хирургия. Понастоящем новопостроената клиника разполага с необходимите условия, сертифицирани специалисти и апаратура за извършване на пълния спектър ортопедични и травматологични оперативни интервенции.

Друга информация:     
Клиниката работи по всички клинични пътеки по НРД в областта на ортопедията и травматологията

E-mail: [email protected]
Началник клиника: тел. ( 052 ) 978 308
Технически сътрудник: тел. ( 052 ) 978271 
Ст. мед. Сестра: тел. ( 052 978667 ) 

Приемен кабинет 052 / 978 512