Акценти

Клиника по анестезиология и интензивно лечение е основно звено при представяне на всички видове анестезия, интензивно лечение и интензивни пациенти с цялостната разностранна патология, които се лекуват във всички звена на УМБАЛ „Света Марина”.

Осъществява анестезиология и интензивно лечение, регионални анестетични техники с ултразвукова навигация, трансплантационна медицина, лечение на остра и хронична болка, извънбъбречно очистване на кръвта и др. Услуги-Ултразвукова навигация при съдово-нервни достъпи, плазмафереза, лечение на остра и хронична болка.

Към клиника по анестезиология и интензивно лечение е обособено отделение по анестезиология и интензивно лечение по кардиохирургия, в което се извършва анестезия при аортокоронарен баипас, клапна хирургия, комбинирани и др. големи по сложност сърдечни операции в условията на ЕКК; Анестезия при ОPCAB; Интензивно лечение на пациети след кардиохирургични интервенции. Терапевтична дейност на отделението: 24 – часов мониторинг на пациенти след сърдечни хирургични интервенции

В клиниката постъпват пациенти, преведени от други клиники и отделения на болницата, както и от други болници от цялата страна.

Извършва се диагностика на всички интензивни и животозастрашаващи състояния и се прилагат всички методи на лечение, характерни за интензивната медицина – изкуствена вентилация, хемофилтрация, кардиопротекция и др. Клиниката е основно звено и регионален център по донорство и трансплантации на УМБАЛ „Света Марина“, учебна база по специалностите Анестезиология, интензивно лечение и спешна медицина при МУ-Варна.