Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиниката е основно звено при представяне на интензивно лечение и интензивни пациенти с цялостната разностранна патология, които се лекуват във всички клиники на УМБАЛ „Света Марина”. Осъществява анестезиология и интензивно лечение, регионални анестетични техники с ултразвукова навигация, трансплантационна медицина, лечение на остра и хронична болка.

Клиника по анестезиология и интензивно лечение.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Трети етаж, УМБАЛ „Св. Марина“

Контакти

Ръководител клиника 052/978 616
Старша медицинска сестра 052/978 344
052 978 - 616, 616, 344

Ултразвукова навигация при съдово-нервни достъпи, плазмафереза, лечение на остра и хронична болка

Диагностична дейност: Диагностика на всички интензивни и животозастрашаващи състояния

Терапевтична дейност: Всички методи на лечение, характерни за интензивната медицина – изкуствена вентилация, хемофилтрация, кардиопротекция и др.

Респиратори „Дрегер” и „Хамилтън”, мониторни системи, ултразвуков апарат, интубационен бронхоскоп, апарати за продължителна вено-венозна хемофилтрация и др.

проф. д-р ВИЛИЯН ХРИСТОВ ПЛАТИКАНОВ
д-р СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ВАЧКОВА
д-р АЛЕКСАНДЪР БОНЧЕВ ЙОРДАНОВ
д-р ЛИНА НИЗАМ АБДЕЛ РАХИМ АБДО
д-р ЧАВДАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
д-р ПЕТЯ МАРИНЧЕВА ИВАНОВА
д-р АТАНАС ЦАНКОВ ЗАНЕВ
д-р НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ
д-р ЖИВКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
д-р ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА
д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
д-р ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ
д-р АНТОНИНА НИКОЛОВА АВРАМОВА
д-р СВЕТЛА МИЛЧЕВА БОРИСОВА - ГЕОРГИЕВА
д-р СИРХАН ДЖЕЛИЛОВ МУСТАФОВ 
д-р ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
д-р НЕВИН АХМЕД МЛАДЕНОВА
д-р МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА
д-р КРИСТИАН ШМИДТ
д-р СТЕФАН ГОШЕВ ЗАХАРИЕВ
д-р МАРИЯНА СТРАХИЛОВА ИВАНОВА
д-р ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
д-р ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ
д-р КРИСТИНА ЕДИ ЧАКЪРОВА
д-р СЛАВЕНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА
д-р МИРЕЛА ГАЛИНОВА НЕЙКОВА
д-р ЗДРАВКА ИВАНОВА ИВАНОВА
д-р НИКОЛА ПЛАМЕНОВ КРАЕВ
д-р БОРЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
д-р ЕВГЕНИЯ КРАСИМИРОВА ГРОЗДЕВА
д-р ОЗАН - ИВ СЕЛМАН БАЙРАК
д-р ЕЗЕЛ НУРБИН МЕХМЕД - АДЕМ
д-р ПЕТРАНКА РУМЕНОВА ЕНЧЕВА
д-р ДИНКО ИВАНОВ НИКОЛОВ
д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ МАРИНЧЕВ
Виж профилпроф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.

В клиниката постъпват пациенти, преведени от други клиники и отделения на болницата.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение на студенти, специализанти и докторанти  по медицина и дентална медицина, медицински специалисти по специалност „Анестезиология и интензивно леечение”

История на клиниката:     
Клиниката е структурирана през 2000 г, разширява своята дейност и обхват на професионален ангажимент непрекъснато

Ръководител клиника 052/978 616
Старша медицинска сестра 052/978 344
052 978 - 616, 616, 344