Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора клиника по хирургия

Диагностика,  консервативно и оперативно  лечение на пациенти с остри и хронични възпалителни заболявания на жлъчно – чернодробната  и панкреатичната системи.

Диагностика и оперативно лечение на заболявания на тънко и  дебело черво; хемороидална болест, анални фисури и фистули.

Оперативно лечение на хернии на предна коремна стена.

Оперативно лечение, стадиране и проследяване на болни с  доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателната система.

Втора клиника по хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

XI етаж, дясно крило
Приемен и консултативен кабинет - ХІ етаж

Контакти

Началник Клиника                          - 052/978-688
Старша медицинска сестра           - 052/978-680
Манипулационна                             -052/978-670
Лекарски кабинети                          -052/978-686,677,671
Приемно-консултативен кабинет   -052/978-641
Технически сътрудник                     -052/978-671

Диагностична дейност 

Диагностика на заболявания на:

 • Храносмилателната система
 • ​Жлъчно – чернодробната система
 • Панкреас
 • Далак

Терапевтична дейност
В клиниката се извършва комплексно високоспециализирано обслужване на пациенти с:

 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно-чревния тракт;
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;
 • Лапароскопска холецистектомия;
 • Заболявания на задстомашната жлеза;
 • Заболявания на дебелото и правото черво;
 • Хернии на предната коремна стена;
 • Заболявания на далака;
 • Заболявания на надбъбрек.

Диспансерна дейност
В клиниката се води се регистър на пациентите с:

 • злокачествени заболявания стомашно – чревния тракт;
 • доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
 • хернии на предна коремна стена
 • заболявания на черен дроб
 • заболявания на жлъчната система
 • чревна дивертикулоза

Клиниката използва разположената на територията на болницата апаратурата за образна диагностика:

 • Горна ендоскопия;
 • Долна ендоскопия;
 • Рентгенографии;
 • Рентгеноскопии;
 • Ултразвукова диагностика;
 • Компютъртомографска диагностика;
 • Магнитнорезонансна томография;
 • Позитронно-емисионен томограф (PET-CТ)
проф. д-р РОСЕН ЕВГЕНИЕВ МАДЖОВ 
доц. д-р ИЛКО ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ
доц. д-р ВАСИЛ МАРКОВ БОЖКОВ
доц. д-р ПЛАМЕН МИЛЧЕВ ЧЕРНОПОЛСКИ
д-р ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
д-р АТАНАС ИЛИЕВ ЛИСНИЧКОВ 
д-р ДИЛЯН СВИЛЕНОВ ЧАУШЕВ
д-р ЯНКО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
д-р ВЯРА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
д-р ДЕНИЗ ШИРИНОВ АХМЕДОВ
д-р ВЛАДИСЛАВ КРАСИМИРОВ ВЕЛИНОВ
д-р ХРИСТО ЮРИ НИКОВ

 

Виж профилПроф. д-р Росен  Евгениев  Маджов, д.м.н.

В клиниката се извършват:

 • Реконструктивни операции върху жлъчната система
 • Операции върху панкреас
 • Операции на храносмилателната система / стомах, тънко черво, дебело черво/
 • Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб
 • Заболявания на далака
 • Заболявания на надбъбрек
 • Хернии на предна коремна стена
 • Външен дренаж на жлъчните пътища
 • Лапароскопски оперативни интервенции

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина (III, ІV, V и VІ курс), дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Преподаването се осъществява чрез съвременни мултимедийни презентации, учебни филми, практически упражнения.
Специализация по обща хирургия и висцерална хирургия.
Следдипломна специализация за колеги от Североизточна България.
Обучение на докторанти от България и чужбина.

История на клиниката:     
Втора клиника по коремна хирургия е създадена към Катедрата по Хирургически Болести през 1973г. от проф. д-р Петър Червенков дмн като Клиника по Жлъчно – чернодробно хирургия.
Проф д-р Петър Червенков дмн е  ръководител на клиниката до 2000г.
През 2001г. клиниката се пребазира на територията на МБАЛ „Света Марина” като Втора Клиника по Хирургия  и разполага с 25 легла и две операционни зали.
Ръководител на клиниката в периода 2001 – 2002 г. е доц. д-р Борис Корновски  - водещ национален специалист в областта на хирургията на хранопровода и стомаха.
От 2003 г. началник на Клиниката е проф. д-р Росен Маджов дмн – специалист хирург – онколог, републикански консултант по хирургия за Североизточна България.

Друга информация:
Клиниката работи по следните клинични пътеки:
№ 31; № 33; № 156; №158; № 160; №162; №164; №165; №166; №167; №168; №169; №170; №171; №172; №173; №174; №175; №176; № 181; №182; №183; №184; № 185; №189;

Началник Клиника                          - 052/978-688
Старша медицинска сестра           - 052/978-680
Манипулационна                             -052/978-670
Лекарски кабинети                          -052/978-686,677,671
Приемно-консултативен кабинет   -052/978-641
Технически сътрудник                     -052/978-671