Марта Александрова Дракова

Марта Александрова Дракова

Директор „Икономически дейности“

Родена на 01.03.1961 г. в гр. Варна. Завършва специалност „Счетоводство и контрол“ във Висш институт по народно стопанство - Варна през 1986 г. Придобива специалност „Икономика на здравеопазването“ в Медицински университет - Варна през 2008 г. Професионалният й път преминава първоначално през Окръжна болница – Варна като медицинска сестра от 1982 г. до 1992 г., след това в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна като Медицинска сестра в  Интензивно респираторно отделение. От 09.06.1993 г. - 17.07.1995 г. е старша медицинска сестра в Интензивно респираторно отделение. От 1.10.2000 г. до 02.01.2002 г. работи като специалист по Маркетинг в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, а от 02.01.2002 г. до сега  е Директор "Икономически дейности" на лечебното заведение.