Грета Иванова Демерджиевa

Грета Иванова Демерджиевa

Главна медицинска сестра

Родена на 07.08.1959  г. Придобива специалност „Медицинска сестра“ към ПМИ „Д-р Ненчо Николаев” при ВМИ Варна през 1977 г., а образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика“ през 2007 г. към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна. Трудовият й стаж преминава през ПОКБ Варна като Медицинска сестра в интензивно кардиологично отделение от  01.08.1977 до 20.10.1986 г. От  1986 г.  до момента работи  в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-Варна като старша медицинска сестра, а през 2017 г. е преназначена на главна медицинска сестра на лечебното заведение.