Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Галерия /

Нова апаратура в Клиника по обща и клинична патология

Парафинов център с вградени топла и студена плоча

Парафинов център с вградени топла и студена плоча

Автоматизиран ротационен микротом

Автоматизиран ротационен микротом

Автоматизирана система за имунохистохимично оцветяване

Автоматизирана система за имунохистохимично оцветяване

Бинокулярен микроскоп с оптика, коригирана за безкрайност

Бинокулярен микроскоп с оптика, коригирана за безкрайност

Бърз тъканен процесор

Бърз тъканен процесор

Водна баня за разпъване на срези

Водна баня за разпъване на срези

Камина за пускане на материали

Камина за пускане на материали

Нагревателна плоча за сушене и изглаждане на срези върху предметни стъкла

Нагревателна плоча за сушене и изглаждане на срези върху предметни стъкла

Нагревателна плоча за сушене и изглаждане на срези върху предметни стъкла

Нагревателна плоча за сушене и изглаждане на срези върху предметни стъкла

Лабораторен хладилник фризер

Лабораторен хладилник фризер

Криостат

Криостат

Принтер за касети за тъкани

Принтер за касети за тъкани

Принтер за касети за тъкани

Принтер за касети за тъкани

Принтер за предметни стъкла

Принтер за предметни стъкла

Скенер за стъкла

Скенер за стъкла

Флуоресцентен микроскоп за диагностика на бъбречни биопсии

Флуоресцентен микроскоп за диагностика на бъбречни биопсии

Хистотека модулна система за съхранение и блокчета

Хистотека модулна система за съхранение и блокчета

Автоматизирана система за рутинно оцветяване с трансферна станция

Автоматизирана система за рутинно оцветяване с трансферна станция