УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна с отлични резултати въпреки кризите

УМБАЛ „Света  Марина“-Варна приключи 2021г. с печалба и без просрочени задължения, видно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в страната, поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания. От началото на пандемията на първа линия работи  мултидисциплинарен екип, който води ежедневната борба с коварното заболяване. В периода 01.01.2021г. - 31.03.2022г. са преминали 56 980 пациенти, от които 9 274 с COVID-19. В зависимост от актуалните здравни потребности на населението, в лечебното заведение бяха обособени 467 болнични легла за пациенти с Covid-19, от които 74 легла за интензивно лечение. Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 болни на ден. През месец август 2020г. на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ „Света Марина“ - Варна беше създаден и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията от други структурни звена на лечебното заведение в борбата с инфекцията се включиха над 840 лекари, медицински сестри, санитари и друг персонал. Създадената перфектна организация позволи успоредно с лечението на пациенти с COVID-19, болницата да продължи да оказва спешна медицинска помощ и на нуждаещи се със заболявания по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са над 47 600.

 

Варненската университетска болница е втората по големина в Република България. В нея към 31.03.2022г. работят 1 994 служители - 30 професори, 60 доценти, 39 главни асистенти, 167 асистенти, 675 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 424 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие. Благодарение на стриктно спазваните противоепидемични мерки се ограничи разпространението на инфекцията сред персонала.

Успоредно с предизвикателствата на кризата продължи изпълнението на мащабната инвестиционна програма, като основно се реконструираха и оборудваха клиниките по ревматология, неинвазивна кардиология, ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия, диализа, нуклеарна медицина и метаболитна терапия, референтна вирусологична лаборатория, кислородна инсталация, инсталирани бяха най-модерните компютърен томограф и ПЕТ-скенер в България.

През 2021г. стойността на изплатените трудови възнаграждения възлиза на 61 614 084.92 лв. брутно, а платените осигуровки, данъци и такси към бюджета възлизат на 22 823 897,68 лв. Средната брутна заплата за 2021г. е 2 844,19 лв., а към 28.02.2022г. е 2 428.60 лв., като заплатите се изплащат регулярно.  Болницата е основна база на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Паралелно с лечението на пациенти по време на пандемията, успешно се провеждаше учебният процес на студентите както в електронна среда, така и присъствено, благодарение на напълно изградената дигитална инфраструктура. Отличните възможности за лечение и обучение, които лечебното заведение предлага, увеличиха потенциала на МУ-Варна. Вследствие на това над 6 500 студенти, от които над 1 500 чужденци от 49 държави в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болницата се обучават и приблизително 150 специализанти от всички специалности.

Основана с капитал 19 491 000 лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е 50 177 260 лв. Към настоящия момент болницата няма непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност е 1,61, което означава, че наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза. Болницата е призната от пациентите и международните партньори за eвропейско лице на болничното здравеопазване. УМБАЛ „Света Марина“ е най-високо технологичната болница в страната. Разполага с два ядрено магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ-скенер и СПЕКТ-скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др. До момента са проведени 204 костномозъчни трансплантации, от които 144 автоложни и 60 алогенни. Внедрени са уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница „Света Марина“, като лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са 15 277 за периода.

УМБАЛ „Света Марина“ е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално-значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

През 2021г. в болницата са извършени общо 84 проверки от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, НЗОК, РЗОК - Варна, РЗИ - Варна и Комисия за защита на личните данни.

Служителите на лечебното заведение са доказали своя професионализъм, отговорност и безрезервна отдаденост на пациентите.

Трудът на медицинските специалисти от УМБАЛ„Света Марина“ ежегодно бива оценен по достойнство от цялото общество: Български лекарски съюз удостои доц. д-р Диана Радкова, дм, Началник Направление „Инфекциозни болести“ с приз „Лекар на годината 2020“ в категория „Борба с пандемията – Ковид 19“, а през 2021г. доц. д-р Деян Анакиевски, ръководител на Клиниката по урология, бе удостоен от БЛС с високото отличие „Лекар на годината 2021“ в категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники"; през 2021г., с награда „Варна“ за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с Ковид-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести беше отличена доц. д-р Диана Радкова, а УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с изпълнителен директор проф. д-р Силва Андонова-Атанасова също през 2021г. получи колективна награда за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с Ковид-19 от Варна и целия Североизточен регион на България; проф. д-р Виолета Йотова, Ръководител на Направление „Педиатрия“, бе удостоена с Почетен знак на държавния глава за заслугите й към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания „Българската Коледа“.