Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 06.06.2022

  Представители на Факултета по фармация към МУ-Варна обмениха идеи със свои колеги в Румъния

  Представители на Факултета по фармация на Медицински университет – Варна посетиха Университета по медицина и фармация „Григоре Т. Попа“, гр. Яши, Румъния. Работното посещение бе осъществено през месец май по линия на Програма „Еразъм +“ и по покана на научна аптечна лаборатория от София. Визитата на бъдещите фармацевти е резултат от сътрудничеството между Факултет „Фармация“ на МУ-Варна и представители на бизнеса в лицето на аптеката, които ежегодно са база за провеждане на преддипломния стаж на студенти от специалност „Фармация“, ОКС „магистър“.

   

  В първия ден от посещението представители на Факултет „Фармация“, водени от зам.-декана доц. Величка Андонова, както и на научната аптечна лаборатория участваха в работна среща. На нея присъстваха зам.-ректорът по международно сътрудничество и академични партньорства проф. Жоржета-Лилиана Фоя, деканът проф. Ленута Порфире, зам.-деканът и представители на академичния състав на Факултет „Фармация“ в гр. Яши.

   

  По време на срещата бяха обсъдени приликите и разликите във фармацевтичното образование и наболели въпроси по отношение на организацията на работата в аптеките от открит тип в двете страни. Във фокуса на срещата бе и възможността за едно по-ползотворно сътрудничество по линия на Програма „Еразъм +“ между двата факултета. Българскта делегация, в която участваха и четирима наши студенти, беше радушно посрещната в различни лаборатории в двете катедри на румънските си колеги.

   

  На втория ден от визитата работата на българската делегация продължи с участие в научна сесия, на която млади учени от румънския факултет представиха резултати от изследователската си работа. Студенти и преподаватели от двете страни и представители на бизнеса се разделиха с пожелание за ползотворно сътрудничество по отношение на съвместни научноизследователски проекти, реализиране на международни форуми и осъществяване на мобилности на студенти, докторанти и преподаватели по Програма „Еразъм +“.