Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 08.06.2022

    Д-р Стойков от МУ-Варна обмени научен опит на 93-тия Световен конгрес по оториноларингология

    С успешно представяне на своите изследвания и възможност да обмени научен опит се завърна д-р Мирослав Стойков, асистент в Катедрата по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина в МУ-Варна от 93-тия Научен конгрес на Немското дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия. Форумът се проведе от 25 до 28 май 2022 г. в гр. Хановер, Германия. Младият учен бе воден от доц. д-р Марио Милков, д.м., ръководител Катедра по дентално материалознание и пропедевтика на протетична дентална медицина в МУ-Варна.

     

    Д-р Стойков спечели Грант за пътуване, което осигури престоя и пътуването му до там, както и таксата за участие. Освен успешното представяне на постера, той присъства на интердисциплинарни лекции в областта на оториноларингологията,  денталната медицина и обструктивната сънна апнея. Д-р Мирослав Стойков се запозна и обмени знания със световноизвестни клиницисти, приятели на Медицински университет – Варна – проф. Щефан Дазер, д.м., проф. Роберт Млински от Росток, д.м., д-р Мария Сурна, M.D., F.A.C.S., проф. д-р Ехаб Хана, M.D., F.A.C.S., проф. Йоахим  Маурер, Манхайм и др.