Студенти и преподаватели от Факултета по фармация представиха МУ-Варна на Български фармацевтични дни 2022

Студенти и преподаватели от Факултета по фармация представиха МУ-Варна на Български фармацевтични дни 2022

В периода 24-26 юни 2022 г. в гр. Пловдив се проведе петнадесетото издание на Български фармацевтични дни, най-значимото събитие в календара на Българския фармацевтичен съюз. По традиция ежегодният форум се провежда в дните около Еньовден – Деня на българския фармацевт. Във форума, преминал под надслов „Отговорни в професионализма“, участва фармацевтичното съсловие, както и представители на държавните институции, академичната общност, студенти, производители, дистрибутори, представители на сродни български и международни организации, както и много специалисти в сферата на здравеопазването. Фокусът на тазгодишното издание бяха трудовоправните отношения, отговорности и права на фармацевта.

 

Преподавателите и студентите от Факултета по фармация на МУ-Варна използваха събитието като отправна точка за представяне и популяризиране на всички аспекти на дейността на факултета, студентската асоциация и университета. Акцент при представянето на щанда на университета беше популяризирането на стартиралите вече магистърски програми „Козметология“ и „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ като част от възможностите за обучение в Медицински университет – Варна. Представителите на студентите и ръководството на Асоциацията на студентите по фармация във Варна използваха форума, за да обсъдят с колегите си резултатите от Втория национален студентски фармацевтичен форум, чийто домакин беше Факултетът по фармация при МУ-Варна, и да набележат цели за бъдещи съвместни инициативи. През дните на форума студенти и преподаватели обединиха усилия в промотиране пред присъстващите колеги, магистър-фармацевти и представители на фармацевтични фирми на осмото издание на Фармацевтичния бизнес форум, който тази година ще се проведе в периода 28-29 октомври 2022 г.